Nárok na odstupné. Co platí v důchodu či při zkráceném úvazku?

Kdy mají nárok na odstupné senioři pobírající starobní důchod?

Kdy mají nárok na odstupné senioři pobírající starobní důchod? Zdroj: E15 (Midjourney)

Zaměstnanci, kteří obdrží od zaměstnavatele výpověď pro důvody, na kterých nenesou vinu, mají nárok na odstupné v souladu se zákoníkem práce. Podívejme se, co je dobré vědět o odstupném.

Částka odstupného závisí na délce trvání pracovního poměru. V případě, že trval pracovní poměr méně než rok, tak je odstupné ve výši jednonásobku průměrného výdělku. Když trval pracovní poměr jeden až dva roky, tak je odstupné ve výši dvojnásobku průměrného výdělku. A v případě trvání pracovního poměr déle než dva roky činí odstupné dokonce trojnásobek průměrného výdělku. Částku odstupného obdrží zaměstnanec od zaměstnavatele po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu.

Dohoda bez odstupného

V případě, že ukončíte pracovní poměr na vlastní žádost, abyste kupříkladu mohli nastoupit do nového zaměstnání a zaměstnavatel přistoupí na vzájemnou dohodu, nárok na odstupné vám nevznikne.

Nárok na odstupné v případě ukončení pracovního poměru dohodou vzniká pouze v případě, že v písemné dohodě je přímo uveden důvod, pro který náleží odstupné, nejčastěji jde o nadbytečnost zaměstnance, rušení zaměstnavatele nebo přemístění zaměstnavatele.

Zkrácený úvazek a odstupné

I při zkráceném úvazku a výpovědi pro nadbytečnost vzniká nárok na odstupné. Práce na zkrácený úvazek není důvodem, aby nebylo odstupné vyplaceno, zaměstnanec ale samozřejmě obdrží odstupné odpovídající předchozímu výdělku.

Pro zkrácený úvazek, na rozdíl od práce na některou z pracovních dohod, platí stejná pravidla ohledně odstupného jako pro práci na klasickou pracovní smlouvu na plný úvazek.

Vratka daně z příjmu

Pokud obdržíte odstupné vyšší než 161 296 korun, tak bude část hrubé mzdy nad tento limit podléhat 23procentní sazbě daně z příjmu.

Při těchto částkách však bude roční daňový základ nižší než 1 935 552 Kč a ten bude celý zdaněn 15procentní sazbou daně z příjmu. V tomto případě by pak na zálohách bylo zaplaceno více a vznikne nárok na daňovou vratku.

Nárok na odstupné a starobní důchod

důchodovém věku nejsou žádná omezení ohledně výdělku a druhu pracovního úvazku. Pokud tedy obdržíte od zaměstnavatele výpověď pro nadbytečnost s klasickou dvouměsíční výpovědní lhůtou, máte nárok na odstupné.

Starobní důchodci mají nárok na odstupné ve stejné výši jako ostatní zaměstnanci. Statut starobního důchodce nijak nesnižuje pracovně-právní ochranu zaměstnanců ve starobním důchodu.

Posunutí nároku na podporu v nezaměstnanosti

Z důvodu čerpání odstupného se celková podpůrčí doba v nezaměstnanosti nekrátí, dochází však k posunutí nároku na podporu v nezaměstnanosti. Pokud tedy třeba obdržíte tříměsíční odstupné a zaregistrujete se na úřadu práce, nárok na podporu v nezaměstnanosti budete mít až po třech měsících.  První tři měsíce pokryje odstupné.

Pokud se vám rychle podaří najít novou práci, tak z důvodu obdržení odstupného žádnou podporu v nezaměstnanosti čerpat nebudete.