Nezaměstnanost v ČR 2023: Pracovní trh, EU & USA - Srovnání | e15.cz

Nezaměstnanost 2023: Jak se vyvíjí pracovní trh v Česku a v zahraničí

Petr Pohůdka, lig

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Počet nezaměstnaných mírně stoupá. Z mezinárodního srovnání ale vychází Česká republika stále výborně. Energetická krize a ochlazení ekonomiky se zatím do pracovního trhu příliš nepromítly. Jaké pozice jsou v současnosti nejžádanější a jak vypadá situace v jednotlivých regionech? Jaká byla nezaměstnanost v Česku v březnu 2023?

Vývoj nezaměstnanosti v Česku - březen 2023

V České republice bylo na začátku letošního roku poprvé za téměř pět let více nezaměstnaných než volných pracovních míst. Bez práce v lednu zůstávalo přes 283 tisíc osob, volných pracovních pozic bylo zhruba 281 tisíc. V únoru se obě hodnoty pohybovaly v podobných relacích. Tentokrát již volné pracovní pozice opět mírně převýšily počet nezaměstnaných.

V březnu 2023 nezaměstnanost klesla na 3,7 procenta, zatímco podíl nezaměstnaných osob v rámci obyvatelstva činil v lednu i v únoru 3,9 procenta

  Počet nezaměstnaných Počet volných pracovních míst
Březen 2023 273 500 284 500
Únor 2023 282 508 283 097
Leden 2023 283 053 281 141
Leden 2022 267 076 351 680
Leden 2021 308 859 325 425
Leden 2020 230 022 341 391
Zdroj MPSV

V prvním kvartálu 2023 jde tak o nejvyšší nezaměstnanost od začátku roku 2021, kdy hodnota mírně přesahovala čtyři procenta. Nicméně z dlouhodobého hlediska se nezaměstnanost v ČR pohybuje na velmi nízké úrovni. Například mezi roky 2009–2015 zůstávalo bez práce zhruba šest až osm procent osob.

Mapa nezaměstnanosti v ČR

Podíl nezaměstnaných osob se výrazně liší napříč jednotlivými regiony. Nejvyšší nezaměstnanost v únoru vykazoval:

 • Ústecký kraj (5,8 procenta)
 • Moravskoslezský kraj (5,2 procenta)

V těchto oblastech se vyskytují i obce, kde nezaměstnanost aktuálně přesahuje hranici 10 procent. Jde o regiony s dlouhodobě nejvyšší nezaměstnaností v ČR. S vyšší nezaměstnaností se v současnosti potýká také Jihomoravský kraj (4,5 procenta), zejména okres Znojmo. Naopak nejnižší nezaměstnaností okolo tří procent se pyšní Zlínský a Plzeňský kraj.

 

Mapa pro pracovní trh – nejžádanější pozice

Na jaké pozice zaměstnavatelé nejčastěji hledají nové zaměstnance? Obecně se jedná především o méně kvalifikované profese určené primárně pro osoby s nižším vzděláním. Firmám chybějí hlavně:

 • stavební dělníci;
 • pracovníci ve výrobě;
 • skladníci a pracovníci v logistice;
 • řidiči;
 • svářeči;
 • zedníci a další řemeslníci.

Tento stav platí v Česku již delší dobu a souvisí zejména s odlivem těchto pracovníků do zahraničí nebo s neochotou podobné pozice vykonávat. Z kvalifikovanějších profesí je poptávka především po vývojářích softwarů a dalších IT specialistech.

Nejžádanější pozice často odrážejí také lokální specifika dané oblasti. V Praze, Českém Krumlově, Karlových Varech a v jiných turisticky populárních oblastech scházejí kuchaři, číšníci, maséři nebo hotelový personál. Odlehlé regiony zase postrádají lékaře či zdravotní sestry.

Definice nezaměstnanosti

Zjednodušeně lze nezaměstnanost popsat jako stav, kdy poptávka po pracovních místech převyšuje jejich nabídku. Pro bližší pochopení nezaměstnanosti je ale nutné popsat, jakým způsobem se počítá. Existují dva základní ukazatele nezaměstnanosti:

 • podíl nezaměstnaných osob
 • míra nezaměstnanosti

Podíl nezaměstnaných osob

Výše uvedená data pracují s podílem nezaměstnaných osob. Jde o údaj sledovaný ministerstvem práce a sociálních věcí, který vyjadřuje podíl uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let vztažený k celkovému počtu obyvatel v této věkové skupině. Jako nezaměstnaná je vnímána osoba, jež o zprostředkování pracovní pozice požádala úřad práce a může bezprostředně nastoupit. Současná nezaměstnanost 3,9 procenta tedy v praxi znamená, že je na úřadech práce evidováno 3,9 procenta osob ve věku 15–64 let.

Podíl nezaměstnaných osob je rychle dostupný (obvykle již několik dní po skončení měsíce) a zajistí detailní územní informace až na úroveň obcí. Jeho limity jsou zřejmé – ne všichni nezaměstnaní jsou registrováni na úřadech práce. Zároveň se najdou i evidovaní jedinci, kteří někde pracují. Vzhledem k rozdílným přístupům států k evidenci nezaměstnaných navíc tento ukazatel nelze srovnávat mezinárodně.

Míra nezaměstnanosti

Pro mezinárodní srovnání se využívá druhý ukazatel – míra nezaměstnanosti. Ta vyjadřuje podíl nezaměstnaných na celkové pracovní síle. Na rozdíl od prvního ukazatele tak nepočítá se studenty, důchodci a s dalšími ekonomicky neaktivními osobami. Vychází z definice nezaměstnaného podle Mezinárodní organizace práce (ILO). Nezaměstnaná je osoba starší 15 let, která:

 • nemá zaměstnání (neodpracovala v daném období ani hodinu za mzdu či odměnu);
 • aktivně hledá práci;
 • je připravena k nástupu do práce nejpozději do dvou týdnů.

Aby byl člověk chápán jako nezaměstnaný, musí splnit všechny tři podmínky. Není podstatné, jestli je evidován úřadem práce, či nikoli. Míra nezaměstnanosti se zjišťuje výběrovým šetřením pracovních sil ze strany Českého statistického úřadu (ČSÚ). Tato data vzešlá z dotazování jsou blíže praktickému vnímání nezaměstnaného, ale hůře se získávají. ČSÚ je obvykle vydává asi s měsíční prodlevou, pro kraje jednou za čtvrt roku. Na nižších úrovních data k dispozici nejsou.

Podle posledních dostupných statistik ČSÚ činila míra nezaměstnanosti v ČR v lednu 2,6 procenta. Jedná se o údaj vztažený k věkové skupině 15–64 let. Eurostat data pro EU srovnává za věkovou skupinu 15–74 let, tudíž u ČR pracuje s hodnotou 2,5 procenta.

Druhy nezaměstnanosti

Nezaměstnanost může mít na pracovním trhu různou podobu. Do hry vstupuje celá řada faktorů, například celková ekonomická situace, struktura hospodářství nebo přístup zaměstnanců. Jaké základní druhy nezaměstnanosti se rozlišují?

Cyklická nezaměstnanost

Pojmem cyklická nezaměstnanost se označuje stav, při kterém klesá poptávka po práci napříč odvětvími. Propouštění zasahuje všechny profese a lidé v této situaci složitě shánějí novou pracovní pozici. Cyklická nezaměstnanost je způsobena krizí či recesí a opět odezní po obnově hospodářského růstu.

Frikční nezaměstnanost

Frikční nezaměstnanost poukazuje na dočasnou nezaměstnanost související většinou s ukončením pracovního poměru a hledáním nové práce. Je tedy bezprostředně ovlivněna fluktuací zaměstnanců. Určitá frikční nezaměstnanost zde bude vždy, protože lidé hledají lepší zaměstnání nebo se stěhují do jiných měst. Z pohledu hospodářství tento jev obvykle neznamená vážnější problém.

Strukturální nezaměstnanost

Strukturální nezaměstnanost vzniká v důsledku změn ve struktuře hospodářství. Některá odvětví zažívají pokles či zanikají, ale zároveň roste poptávka po jiných profesích. Propuštění zaměstnanci tak mají možnost najít práci v dalších odvětvích. Za tímto účelem je často nutná jejich rekvalifikace. Proto bývá strukturální nezaměstnanost delší než frikční nezaměstnanost.

Dobrovolná nezaměstnanost

Do dobrovolné nezaměstnanosti jsou zpravidla zahrnovány osoby, které si práci vůbec nehledají. Z rozličných důvodů nechtějí nebo nemusejí pracovat. Za dobrovolnou nezaměstnanost se často považují i některé projevy frikční nezaměstnanosti, například když někdo delší dobu hledá optimální pracovní pozici.

Nezaměstnanost v EU

Jaká situace panuje na trhu práce v Evropě? Ze srovnání nezaměstnanosti vychází Česko výborně. Přehled o stavu v členských zemích EU pravidelně přináší Eurostat. Využívá k tomu data ČSÚ. Jak jsme uvedli, v letošním lednu byla míra nezaměstnanosti v ČR 2,5 procenta. Jde o nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU. Na opačném pólu se nachází Španělsko se 13procentní mírou nezaměstnanosti. Průměr EU činí 6,1 procenta.

 

Nezaměstnanost na Slovensku

Na Slovensku se míra nezaměstnanosti v lednu ustálila na šesti procentech, tedy těsně pod průměrem EU. Z dlouhodobého pohledu nezaměstnanost u našich východních sousedů klesá. Loňský rok Slováci začali se 6,4 procenta.

 • Nejhorší stav hlásí Prešovský kraj na severovýchodě země, kde míra nezaměstnanosti dosahuje dvojciferných hodnot.
 • Vysoká nezaměstnanost trápí také Banskobystrický a Košický kraj.
 • Naopak nejméně nezaměstnaných je v Bratislavském kraji.

Nezaměstnanost v Německu

Rovněž Německo, největší obchodní partner ČR, vykazuje v otázce nezaměstnanosti uspokojivé výsledky. Podle Eurostatu je míra nezaměstnanosti v Německu na úrovni tří procent. Na srovnatelných hodnotách se nezaměstnanost pohybovala v průběhu celého loňského roku.

 • S nejvyšší nezaměstnaností se potýkají Brémy a Berlín.
 • Nejpříznivější situace panuje v Bavorsku.
 • Ve spolkových zemích bývalého východního Německa je nezaměstnanost v průměru o zhruba dvě procenta vyšší než v regionech bývalé SRN.

Nezaměstnanost v USA

Eurostat ve svých materiálech pro srovnání uvádí také data USA. Ve Spojených státech je v současnosti nezaměstnanost velmi nízká. V lednu činila míra nezaměstnanosti 3,4 procenta, což je nejnižší hodnota od roku 1969. Únor následně přinesl mírný nárůst na 3,6 procenta. Na začátku roku 2021, kdy do prezidentského úřadu nastupoval Joe Biden, nezaměstnanost přesahovala šest procent.

 • V době pandemie covidu-19 se míra nezaměstnanosti v USA přibližovala až k 15 procentům.
 • Mezi státy s nejvyšší nezaměstnaností patří Nevada, Oregon a Washington, D.C.
 • Nejméně nezaměstnaných hlásí Severní a Jižní Dakota.

Autor: Petr Pohůdka, lig

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video