Podpora v nezaměstnanosti: Na co máte právo? | E15.cz

Plná nebo snížená podpora v nezaměstnanosti: Na co máte právo?

Veronika Hejná

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Pokud jste ukončili zaměstnání a hlásíte se na úřad práce, můžete požádat o podporu v nezaměstnanosti, avšak pouze současně s podáním žádosti o zprostředkování zaměstnání. V jaké situaci máte právo na plnou výši podpory a kdy dochází k jejímu snížení?

Z čeho vychází výše podpory v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti se počítá z průměrného čistého měsíčního výdělku uchazeče v posledním zaměstnání nebo vyměřovacího základu uchazeče podnikatele přepočteného na jeden měsíc.

Pro vznik nároku na podporu je nutné, aby uchazeč o zaměstnání měl za poslední dva roky účast na důchodovém pojištění trvající minimálně dvanáct měsíců. Pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení, které obsahuje údaje o zaměstnání, výši průměrného výdělku a další rozhodné údaje. Těmito údaji je i informace o důvodu ukončení pracovního poměru, tedy zejména to, zda byl pracovní poměr ukončen

  • z důvodu zvlášť hrubého porušení povinností zaměstnance,
  • z důvodu zvlášť hrubého porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce,
  • z organizační nebo zdravotních důvodů,
  • vzájemnou dohodou (a z jakých důvodů),
  • anebo zda zaměstnanec ukončil zaměstnání sám (týká se výpovědi, okamžitého zrušení i zrušení ve zkušební době).

„Od důvodu se odvíjí právo uchazeče o zaměstnání na podporu v nezaměstnanosti, případně výše, ve které bude zaměstnanci podpora v nezaměstnanosti svědčit z hlediska procentní výměry průměrného čistého měsíčního výdělku nebo vyměřovacího základu, a výše průměrného výdělku je nezbytná pro výpočet výše podpory v nezaměstnanosti,“ vysvětluje mluvčí Státního úřadu inspekce práce Richard Kolibač.

Jaká je výše podpory v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti je poskytována ve třech podpůrčích obdobích. První trvá dva měsíce, druhé další dva měsíce a třetí je odstupňováno podle věku uchazeče o zaměstnání.

Výše plné podpory v nezaměstnanosti činí:

Výše plné podpory v nezaměstnanostiAutor: Veronika Hejná

Pokud zaměstnanec ukončil pracovní poměr sám, anebo dohodou bez vážného důvodu, přizná úřad práce sníženou podporu v nezaměstnanosti. V prvním i druhém podpůrčím období ji sníží na 45 procent průměrného čistého měsíčního výdělku v předchozím zaměstnání.

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první tři kalendářní čtvrtletí předcházejícího roku v závislosti na okamžiku, kdy byla žádost o podporu v nezaměstnanosti podána. Průměrná mzda za první až třetí čtvrtletí loňského roku je 34 611 korun, a tak maximální výše podpory letos činí 20 075 korun měsíčně.

Nárok na podporu nevznikne vůbec, jestliže byl se zaměstnancem v posledních 6 měsících ukončen pracovní poměr z důvodu porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem, anebo z důvodu zvlášť hrubého porušení režimu dočasně práce neschopného.

Co je vážný důvod k ukončení zaměstnání?

Podporu sníženou na 45 procent z průměrného měsíčního výdělku po celou podpůrčí dobu dostane zaměstnanec, který buď sám nebo po dohodě se zaměstnavatelem ukončí zaměstnání bez vážného důvodu. Co je takovým vážným důvodem?

Podle zákona o zaměstnanosti se vážnými důvody míní nezbytná osobní péče o dítě do věku 4 let nebo osobu závislou na pomoci jiného osoby ve stupni II, II nebo IV, dále jsou to důvody spočívající v místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera, docházce dítěte do předškolního zařízení nebo povinné školní docházce, zdravotní důvody, okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance nebo jiné vážné osobní důvody.

Právně u jiných vážných osobních důvodů je dán jistý prostor pro úvahu úřadu práce. Zákon napovídá, že tyto důvody mohou být etické, mravní, náboženské, anebo důvody zvláštní zřetele hodné.

Odklad vyplácení podpory v nezaměstnanosti

K odkladu vyplácení podpory dochází v případě, že bylo zaměstnance vyplaceno odstupné, ať již z organizačních či zdravotních důvodů. Bylo-li zaměstnanci vyplaceno odstupné, podpora v nezaměstnanosti začne být vyplácena až po uplynutí doby odpovídající počtu násobků průměrného výdělku, z nichž byla vypočítána výše zákonného odstupného.

Pokud tedy zaměstnanec obdržel v důsledku ukončení pracovního poměru v rámci organizační změny odstupné ve výši trojnásobku průměrného měsíčního výdělku, podpora v nezaměstnanosti mu začne být vyplácena až po uplynutí tří měsíců. 

[1] V souladu s § 43 zákona o zaměstnanosti. Rozhodující pro délku podpůrčí doby je věk uchazeče o zaměstnání ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

Autor: Veronika Hejná

Mzdová kalkulačka