Podnikání po část roku 2017 a daně

peníze, daně

peníze, daně Zdroj: Shutterstock

I při výkonu samostatné výdělečné činnosti pouze po část roku 2017 je nutné si splnit daňové povinnosti. Jak postupuje bývalý živnostník, který je nyní již zaměstnancem? A jak je to při zahájení samostatné výdělečné činnosti během roku 2017?

I když byla samostatná výdělečná činnost, ať už hlavní nebo vedlejší, vykonávána pouze po část roku 2017, tak je nutné za rok 2017 doručit daňové přiznání na finanční úřad a přehledy o příjmech a výdajích na místně příslušnou OSSZ a příslušnou zdravotní pojišťovnu. Osoby samostatně výdělečné činné, které měly během roku i příjem ze závislé činnosti (zaměstnání), uvádí do přehledů o příjmech a výdajích pouze příjem ze samostatné výdělečné činnosti.

Praktický příklad 1)

Pan Novák vykonával hlavní samostatnou výdělečnou činnost v lednu až v květnu 2017. Po ukončení samostatné výdělečné činnosti byl od června 2017 pouze zaměstnancem. Přestože aktuálně má pouze příjem ze závislé činnosti, tak musí za rok 2017 ještě podat daňové přiznání a odevzdat přehledy o příjmech a výdajích. Pan Novák nemůže požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně. K vyplnění daňového přiznání bude mimo jiné potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech od svého zaměstnavatele.

Praktický příklad 2)

Paní Novosadová byla od ledna do listopadu 2017 zaměstnankyní. Od prosince 2017 však začne vykonávat hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Paní Novosadová si musí sama podat daňové přiznání a přehledy o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti, i když samostatnou výdělečnou činnost vykonávala pouze jeden měsíc.

Daňové slevy náleží za celý rok

V daňovém přiznání se uvádí sleva na poplatníka vždy za celý rok, bez ohledu na skutečnost, jak dlouho byla v daném roce vykonávána samostatná výdělečná činnost. Stejně tak vzniká nárok na uplatnění daňové slevy na manželku (manžela) s rozhodnými vlastními příjmy do 68 000 korun a školkovné v plném rozsahu. U slevy na studenta nebo slevy na invaliditu záleží, kolik měsíců v roce 2017 byly splněny zákonné podmínky pro uplatnění těchto slev.

Praktický příklad 3)

Paní Bláhová byla první polovinu roku nezaměstnaná a následně začala od 1. července vykonávat hlavní samostatnou výdělečnou činnost. V daňovém přiznání uplatní daňovou slevu na poplatníka v plné výši 24 840 Kč, sleva se nekrátí.

Hlavní nebo vedlejší samostatná výdělečná činnost

Výpočet sociálního a zdravotního pojištění za rok 2017 se bude lišit v závislosti na tom, zdali byla vykonávána v příslušných měsících hlavní nebo vedlejší samostatná výdělečná činnost. U vedlejší samostatné výdělečné činnosti nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ a pojistné se vypočítá vždy ze skutečného vyměřovacího základu.

Když je hrubý zisk (příjem - výdaj) u vedlejší samostatné výdělečné činnosti do limitu, tak se z vedlejší samostatné výdělečné činnosti neplatí ani sociální pojištění. Limitem za celý kalendářní rok 2017 je částka 64 756 korun, při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje. Minimální měsíční vyměřovací základ u hlavní samostatné výdělečné činnosti za rok 2017 je 14 116 korun u zdravotního pojištění a 7 058 korun u sociálního pojištění.

Praktický příklad 4)

Pan Novák z příkladu č. 1) měl hrubý zisk za měsíce leden až květen 2017 ve výši 60 000 Kč. Nízký zisk byl důvodem ukončení samostatné výdělečné činnosti. Skutečný vyměřovací základ ve výši 30 000 Kč (60 000 Kč x 50 procent) je nižší než minimální vyměřovací základ pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění.

• Minimální vyměřovací základ za 5 měsíců pro platbu sociálního pojištění činí 35 290 Kč (7 058 Kč x 5 měsíců). Pan Novák zaplatí sociální pojištění ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2017 ve výši 10 305 Kč (35 290 Kč x 29,2 %).

• Minimální vyměřovací základ za 5 měsíců pro platbu zdravotního pojištění je 70 580 Kč (14 116 Kč x 5 měsíců). Pan Novák zaplatí na zdravotním pojištění ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2017 částku 9 529 Kč (70 580 Kč x 13,5 %).