Povinné datové schránky pro živnostníky i společenství vlastníků | E15.cz

Povinné datové schránky pro živnostníky i společenství vlastníků

e-government, ilustrační foto
e-government, ilustrační foto
• 
ZDROJ: Profimedia

Veronika Hejná

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Novelou zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů došlo k rozšíření okruhu subjektů, kterým bude od roku 2023 datová schránka zřizována automaticky. Po zřízení datové schránky je pak tato osoba povinna činit podání vůči orgánům veřejné moci právě datovou schránkou. Co se změní?

Datové schránky pro živnostníky

Doposud byly datové schránky zřizovány především obchodním společnostem, a to bezprostředně po jejich zápisu do obchodního rejstříku. Pro živnostníky nebyly povinné, nicméně i OSVČ mohla v případě zájmu o zřízení schránky požádat.

S účinností od 1. ledna 2023 bude živnostníkům obdobně jako firmám ministerstvo vnitra zřizovat schránky automaticky. Schránku zřídí bezplatně a bezodkladně poté, co obdrží informace o zápisu do živnostenského rejstříku, a u ostatních zákonem stanovených osob (advokátů, daňových poradců, auditorů a dalších) do jiné zákonem stanovené evidence.

Automatické zřízení datové schránky nepodnikajícím fyzickým osobám

Zřízení datovky se nevyhnou ani nepodnikající fyzické osoby. Pokud totiž využijí prostředek pro elektronickou identifikaci vydaný v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace – typicky tedy bankovní identitu, občanský průkaz s aktivovaným elektronickým čipem nebo další obdobný prostředek, opět jim ministerstvo schránku zřídí bezodkladně po využití tohoto identifikačního prostředku.

Jak uvádí Jan Kubica ze společnosti Moore Legal CZ, nepodnikající fyzické osoby však budou moci požádat ministerstvo o deaktivaci datové schránky. „Důležitá bude důkladná informovanost veřejnosti, aby nebyly doručovány dokumenty, například rozhodnutí správních orgánů, aniž by o tom noví majitelé datových schránek věděli, a tím promeškali příslušné lhůty,“ vysvětluje Kubica.

Nové povinnosti a náklady pro SVJ

Také společenství vlastníků budou povinna úkony vůči státním orgánům činit přes automaticky zřízenou datovou schránku. V opačném případě jim hrozí pokuty. Podle Svazu českých a moravských bytových družstev navíc povinné datovky přinesou SVJ další administrativu a náklady.

Zatímco samotné zřízení datovky je zdarma, archivace dokumentů ale již peníze stojí. Z datové schránky se totiž přijaté zprávy automaticky mažou po devadesáti dnech. Dále bude SVJ muset pověřit určitou osobu, která bude datovku pravidelně kontrolovat a příchozí zprávy třídit. Je možné nastavit si přímo z datové schránky službu notifikací SMS zprávou nebo na e-mail, opět ale za poplatek.

Navíc je řada členů statutárních orgánů SVJ již v pokročilejším důchodovém věku. „Máme problém s tím, že nám ve funkcích často zůstávají senioři. Neumím si tedy představit, že by někdo ze stávajících funkcionářů chtěl, nebo v případě těch starších dokonce uměl, obsluhovat datové schránky,“ říká Jan Tichý, předseda SBD Benátky nad Jizerou. Bylo by tedy nutno najmout další pracovní sílu, a to opět se zvýšenými náklady, které ve finále povedou k navýšení příspěvku na správu domu.

„Je třeba si uvědomit, že množství povinností SVJ i bytových družstev neustále roste, orientovat se ve všech novinkách a systémech tak začíná být náročné i pro ty technologicky zdatnější,“ připomíná předseda Svazu českých a moravských bytových družstev Jan Vysloužil.

Stejná pravidla pro všechny a fikce doručení

Ponovu dojde ke sjednocení okamžiku doručení jak u dokumentů od státu, tak soukromých subjektů (bank, pojišťoven, energetických společností, soukromých firem i osob). Dokumenty budou do datové schránky doručeny v okamžiku, kdy se přihlásí uživatel oprávněný k přístupu k dokumentu. Když se pověřená osoba nepřihlásí včas, zpráva se považuje za doručenou po uplynutí deseti dnů ode dne dodání dokumentu do datovky.

„Cílem této úpravy je zabránit obstrukcím při doručování dokumentů bez nutnosti rozlišovat, zda se jedná o doručování právně soukromoprávního dokumentu, anebo dokumentu obsahujícího veřejnoprávní úkon. To lze hodnotit jako krok správným směrem,“ uzavírá Jan Kubica.

Autor: Veronika Hejná

Mzdová kalkulačka