Jak zrušit datovou schránku a co platí při přerušené živnosti

Datová schránka (ilustrační foto)

Datová schránka (ilustrační foto) Zdroj: Pixabay

Datovou schránku mají nově povinnou nejen všechny právnické osoby, ale také OSVČ a další živnostníci. Jejím prostřednictvím tak mohou komunikovat nejen s úřady, ale i vzájemně mezi sebou. Je ale možné takto zřízenou schránku i zrušit? A jak postupovat v případě přerušené nebo ukončené živnosti?

Datová schránka je pro OSVČ zřízená ze zákona

Letošní rok přinesl v oblasti datových schránek velké změny. Kromě právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku a některých dalších orgánů i jednotlivců, kteří měli datovou schránku povinnou už dříve, se nařízení nově týká i všech právnických osob neobchodního charakteru. Jde například o spolky, nadace nebo společenství vlastníků bytových jednotek. Spolu s nimi se povinnost používat datovou schránku vztáhla i na OSVČ a další živnostníky.

Všichni ti, kteří zatím datovou schránku neměli a nevyužívali, se v období od letošního ledna do března dočkali jejího automatického zřízení. Do poštovní schránky jim pak dorazily instrukce k přihlášení. 

Cílem tohoto kroku je efektivnější digitalizace státní správy. Ve chvíli, kdy má daná právnická nebo fyzická osoba zřízenou datovou schránku, mají úřady povinnost komunikovat pouze jejím prostřednictvím. Odeslané dokumenty pak mají stejnou váhu jako doporučené dopisy. 

Zrušení datové schránky právnické osoby

Protože právnické osoby jsou jednou ze skupin, které mají datovou schránku zřízenou ze zákona, neexistuje pro ně žádná možnost zrušení. Datová schránka se ruší pouze pokud dojde k zániku právnické osoby. Po této události je schránka automaticky znepřístupněna, k jejímu samotnému zrušení pak dochází až po uplynutí tří let.

Zrušení datové schránky fyzické osoby

V případě podnikajících fyzických osob jsou podmínky obdobné jako u právnických osob. Datovou schránku není možné zrušit na základě vlastního rozhodnutí, ale pouze ze zákonných důvodů. Těmi může být například:

  • ukončení podnikání,
  • omezení na svobodě,
  • úmrtí fyzické osoby.

I tady nejprve dochází ke znepřístupnění schránky, zrušení následuje po třech letech. 

Do povinného zřízení datových schránek měli původně spadat i nepodnikatelé, kteří v období od 1. ledna 2023 využijí služeb takzvaného eGovernmentu pro online komunikaci se státem. To znamená, že se připojí například k Portálu občana prostřednictvím bankovní identity, eObčanky s čipem nebo některým z dalších způsobů.

Ministerstvo vnitra ovšem na poslední chvíli předložilo návrh na vyjmutí nepodnikajících fyzických osob ze zákona. Návrh prošel ve zrychleném režimu a pro fyzické osoby se proto nic nemění. Datovou schránku si mohou i nadále zřídit pouze na vlastní žádost. Takto založenou datovou schránku pak mohou z vlastího rozhodnutí i znepřístupnit. 

Jak podat žádost o zrušení datové schránky?

V první řadě je třeba upřesnit, že držitel datové schránky ji nikdy nemůže sám přímo zrušit, pouze znepřístupnit. Tento krok mohou učinit jedině ti držitelé, kterým datová schránka nebyla zřízena ze zákona a současně nespadají do kategorií, pro které nyní platí povinnost datovou schránku využívat. 

O znepřístupnění schránky lze zažádat na kontaktním místě Czech POINTu, případně tuto možnost najdete v nastavení datové schránky. Po znepřístupnění už do schránky nebudou přijímány žádné zprávy. V praxi to tak pro držitele znamená totéž jako samotné zrušení schránky. 

Zrušení datové schránky při pozastavené živnosti

Pozastavená živnost nehraje při zřízení a případném znepřístupnění datové schránky žádnou roli. K podnikatelům s pozastavenou živností se přistupuje stejně jako k jiným podnikajícím fyzickým osobám. To znamená, že pokud dosud datovou schránku nevyužívali, byla jim v prvním čtvrtletí 2023 automaticky založena a není možné ji z vlastního rozhodnutí znepřístupnit. K tomuto kroku dochází až po ukončení podnikatelské činnosti, tedy po výmazu subjektu ze zákonem stanovené evidence. 

Živnostenské oprávnění je možné zrušit elektronickým podáním Jednotného registračního formuláře, jeho vyplněním a odesláním na adresu živnostenského úřadu nebo podáním žádosti na kontaktním místě Czech POINTu.  

Zrušení živnosti: Kdy zrušit datovou schránku?

Pokud dojde ke zrušení živnosti, není třeba žádat o znepřístupnění datové schránky. K tomu dojde automaticky na základě smazání subjektu ze zákonem stanovené evidence. Po uplynutí tříleté lhůty pak následuje i úplné zrušení datové schránky.

VIDEO: Jak si zařídit datovou schránku

Video placeholde
Jak si zařídit datovou schránku? • Ministerstvo Vnitra ČR