Převzetí důchodu na poště je kvůli nouzovému stavu jednodušší | E15.cz

Převzetí důchodu na poště je kvůli nouzovému stavu jednodušší

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

V době trvání nouzového stavu mohou důchod na poště na základě vyplněného formuláře převzít zmocněnci místo příjemců důchodů. Starší penzisté tak mohou eliminovat svůj pobyt na frekventovaných místech, kterými pošty jsou.  

Přestože stoupá počet penzistů, kteří si nechávají zasílat důchod na účet, tak stále řada penzistů si chodí každý měsíc pro důchod na poštu. Během trvání nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru MPSV mimořádně umožňuje, aby důchod za příjemce důchodu mohl na základě podepsané plné moci vyzvednout někdo jiný. Pro tyto účely stačí vyplnit formulář „Plná moc k převzetí splátky důchodu v době trvání nouzového stavu“, který lze snadno stáhnout z internetových stránek ČSSZ.

Vyplnění formuláře

V jednoduchém formuláři, který podepíší zmocnitel (tj. příjemce důchodu) i zmocněnec se uvedou pouze základní údaje jako je jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, druh důchodu a u zmocněnce i číslo občanského průkazu. Plná moc platí jednorázově pro výplatu konkrétní měsíční splátky důchodu.

Jak jsou v Česku vypláceny důchody?

V Česku jsou vypláceny starobní důchody (řádné a předčasné), invalidní důchod (prvního stupně, druhého stupně a třetího stupně) a pozůstalostní důchody (vdovské a sirotčí). Všechny důchody jsou vypláceny v pravidelných měsíčních termínech, přičemž platí, že dávky důchodového pojištění se vyplácejí měsíčně dopředu. Příjemcem důchodu je oprávněný nebo jeho zákonných zástupce nebo opatrovník nebo zvláštní příjemce nebo osoba zastupujícího oprávněného dle § 49 a 50 občanského zákoníku. V praxi tedy není až na uvedené případy možné, aby důchod místo příjemce důchodu dostával někdo jiný. Opatření MPSV během nouzového stavu tedy pomáhá řešit situaci s převzetím důchodu občanům dostávajícím důchod na poštu.

Výplata na účet je levnější

Pro příjemce důchodu je samozřejmě nejjednodušší, když si nechávají vyplácet důchod na účet. Výběr peněz je příjemnější a odpadá pravidelné vyzvedávání vyššího obnosu. Navíc je výplata důchodu na poštu dražší, neboť tato služba je zpoplatněna a o příslušný poplatek je přímo nižší splátka důchodu. Od 1. dubna se poplatek zvyšuje z 21 korun na 29 korun.

Termín výplaty důchodu není jednotný

Vzhledem k velkému počtu vyplácených důchodů je administrativně jednodušší vyplácet důchod během měsíce průběžně. Výplatní termíny důchodu jsou tedy individuální a konkrétní datum je uvedeno v písemném rozhodnutí ČSSZ. V praxi jsou tedy důchody vypláceny v sudé dny od 2. do 24. dne v měsíci. Pokud připadne výplata důchodu na sobotu, tak je důchod vyplacen dříve, tedy již v pátek. Jestliže však připadne výplata důchodu na neděli, potom se vyplácí důchod až v pondělí.

Základní výměra důchodu je stejná

Každý státní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu je vždy stejná a v roce 2020 činí 3 490 korun. Stejnou základní výměru důchodu mají tedy starobní důchodci, invalidní důchodci i občané pobírající pozůstalostní důchod. Procentní výměra důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění. Čím vyšší rozhodné příjmy ve sledovaném období a vyšší získaná doba pojištění, tím vyšší procentní výměra.

Souběh důchodů

Jestliže vzniká nárok na dva důchody, například na vlastní starobní důchod a vdovský důchod po zemřelém manželovi, tak se uplatňují pravidla pro souběh důchodů. Základní výměra důchodu se v takových případech vyplácí pouze jednou. V plné výši potom náleží procentní výměra z vyššího důchodu a z nižšího důchodu náleží polovina procentní výměry důchodu.

Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka