Výpočet dlouhodobého ošetřovného | Kalulačka, formulář, podmínky | e15.cz

Výpočet dlouhodobého ošetřovného: Jaká je jeho výše? Kdo má na ošetřovně nárok?

Dlouhodobé ošetřovné 2020
Dlouhodobé ošetřovné 2020
• 
ZDROJ: Profimedia

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Při splnění zákonných podmínek je možné dlouhodobé ošetřovné pobírat až 90 kalendářních dní. Kdo nemá na dlouhodobé ošetřovné nárok? Jak je dlouhodobé ošetřovné vysoké?

Na dlouhodobé ošetřovné vzniká nárok při péči o osobu potřebující poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí, pokud došlo k závažné poruše zdraví, která si vyžádala hospitalizaci, při které byla poskytnuta léčebná péče alespoň 7 kalendářních dní a je předpoklad, že zdravotní stav bude po propuštění do domácího prostředí nezbytně vyžadovat poskytování dlouhodobé péče po dobu alespoň 30 kalendářní dní. Zjednodušeně řečeno nevzniká nárok na dlouhodobé ošetřovné bez předchozího pobytu v nemocnici.

Kalkulačka: Spočítejte si výši dlouhodobého ošetřovného >>>

Kdo má nárok na dlouhodobé ošetřovné?

Dle zákona o nemocenském pojištění má nárok na dlouhodobé ošetřovné:

  • manžel (manželka) nebo registrovaný partner (partnerka) ošetřované osoby příbuzný v linii přímé nebo sourozenec, tchán, tchýně, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc manžel (manželka), registrovaný partner (partnerka) nebo druh (družka) fyzické osoby uvedené v předchozím bodě druh (družka) ošetřované osoby nebo jiná fyzická osoba žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti  

Dlouhodobé ošetřovné: Jaké jsou podmínky

Pro pobírání dlouhodobého ošetřovného na účet je nutné, aby ošetřující splňoval podmínku účasti na nemocenském pojištění. Zaměstnanec musí splňovat dobu pojištění alespoň v rozsahu 90 kalendářních dní v posledních 4 měsících a OSVČ musí být účastna na dobrovolném nemocenském pojištění alespoň předchozí 3 měsíce.

Podmínky pro dlouhodobé ošetřovné na člena rodiny tedy například nesplňují zaměstnanci pracující pouze na základě dohody o provedení práce, studenti, pečující osoby nebo občané v evidenci na úřadu práce. Pro nárok na dlouhodobé ošetřovné není stanovena ochranná lhůta po skončení zaměstnání.

Dlouhodobé ošetřovné a potřebné doklady

Základním tiskopisem je „Žádost o dlouhodobé ošetřovné“, přičemž vyplněný formulář odevzdávají zaměstnanci svému zaměstnavateli, který následně předá místně příslušné OSSZ. Formulář pro dlouhodobé ošetřovné lze stáhnout ze stránek ČSSZ. Osoby samostatně výdělečně činné předávají formulář rovnou na místně příslušné OSSZ. V příslušném tiskopisu musí přitom s dlouhodobou péčí souhlasit i ošetřovaná osoba, s výjimkou nezletilých.

Dlouhodobé ošetřovné a zákoník práce

V § 191a zákoníku práce je uvedeno, že zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci z důvodu péče o osobu vyžadující dlouhodobou péči, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody. Pro dlouhodobé ošetřovné se vyžaduje souhlas zaměstnavatele. V případě sporu zaměstnance se zaměstnavatelem však musí zaměstnavatel vážné provozní důvody prokázat.

Výše dlouhodobého ošetřovného

Denní dlouhodobé ošetřovné činí 60 procent z denního vyměřovacího základu, kterým je zjednodušeně řečeno průměrná hrubá denní mzda zpravidla za uplynulých 12 kalendářních měsíců. Při výpočtu denního osobního vyměřovacího základu dochází k redukci.

Příklad – výpočet dlouhodobého ošetřovného vzor

Paní Jitka bude dlouhodobě pečovat o svoji matku. Průměrná hrubá mzda paní Jitky za uplynulých 12 kalendářních měsíců činila 39 850 korun. Jak vysoké je denní dlouhodobé ošetřovné a jakou souhrnnou částku obdrží za všech 90 kalendářních dní dlouhodobé péče?

Výpočet
Průměrná hrubá mzda 39 850 korun
Počet dní čerpání dlouhodobého ošetřovného 90 

Neredukovaný denní vyměřovací základ
(39 850 Kč x 12 měsíců): 365 dní)

1310,14 korun

První redukční hranice
(do 1 162 korun, z 90 procent)

1 045,80 korun

Druhá redukční hranice
(od 1 162 korun do 1 742 korun, z 60 procent)

88,88 korun

Třetí redukční hranice
(od 1 742 korun do 3 484 korun, z 30 procent)

0 korun
Redukovaný denní vyměřovací základ 1 135 korun

Denní dlouhodobé ošetřovné
(1 135 korun x 60 procent)

681 korun

Celková částka dlouhodobého ošetřovného

(681 Kč x 90 dní)

61 280 korun

Paní Jitka má nárok na denní dlouhodobé ošetřovné v částce 681 korun, za 90 dní tedy ve výši 61 290 korun.

Dlouhodobé ošetřovné dle příjmu

V přiložené tabulce máme pro názornost vypočteno dlouhodobé ošetřovné za 90 kalendářních dní v závislosti na dosahované hrubé mzdě.

Hrubá mzda ošetřovné za 90 dní hrubá mzda ošetřovné za 90 dní
20 000 korun 32 040 korun 50 000 korun 72 090 korun
25 000 korun 39 960 korun 60 000 korun 79 020 korun
30 000 korun 47 970 korun 70 000 korun 84 420 korun
35 000 korun 55 980 korun 80 000 korun 89 730 korun
40 000 korun 61 470 korun 90 000 korun 95 040 korun
45 000 korun 66 870 korun 100 000 korun 100 350 korun
Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka