Tuzemské a zahraniční stravné 2020 | E15.cz

Zahraniční a tuzemské stravné se pro rok 2020 zvyšuje

Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Od roku 2020 se navyšuje stravné hned ve 23 zemích. Zaměstnavatel však zaměstnanci nemusí dát plnou částku. Stravné může snižovat, nebo zvyšovat, a to až o 50 procent.

Tzv. diety, neboli stravné je zaměstnavatel povinen proplatit zaměstnanci při každé cestě do zahraničí. Není podstatné, zda během cesty pracovník jídlo skutečně konzumuje či nikoliv.

Zahraniční stravné 2020 – u některých zemí se zvyšuje

Sazby u zahraničních cest se pochopitelně odvíjí od cen v dané zemi. Podle § 170 zákoníku práce náleží zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě stravné v cizí měně. Výši denního stravného určuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Stravné u zahraniční cesty náleží, pokud cesta trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin. Trvá-li tato doba déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci zahraniční stravné ve výši dvou třetin této sazby zahraničního stravného, a ve výši jedné třetiny této sazby zahraničního stravného, trvá-li doba strávená mimo území České republiky 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území České republiky právo na stravné.

Sazby jsou pro závazné pro státní sféru. Soukromník může zaměstnanci diety stejně jako u tuzemského stravného zvýšit, ale i snížit. Stravné musí ale činit alespoň 75 procent ze základní sazby. Pokud se zaměstnavatel rozhodné dát stravné vyšší, tato částka se stane součástí mzdy. Zaměstnanec z ní pak musí odvést sociální a zdravotní pojištění.

Návrh pro sazby zahraničních cest na rok 2020 prošel připomínkovým řízením a u 23 zemí bylo stravné navýšeno, ve většině případů o 5 EUR, resp. USD. 

Kde se stravné zvyšuje? A o kolik?

Země měnový kód základní sazba 2019 základní sazba 2020
Andorra EUR 40 45
Austrálie a Oceánie USD 55 60
Bahrajn EUR 40 45
Bosna a Hercegovina EUR 35 40
Dánsko EUR 50 55
Chile USD 50 55
Irsko EUR 45 50
Island EUR 55 60
Itálie, Vatikán, San Marino EUR 45 50
Jordánsko EUR 40 45
KLDR EUR 40 45
Lucembursko EUR 45 50
Malajsie USD 40 45
Malta EUR 45 50
Norsko EUR 55 60
Nový Zéland USD 55 60
Omán EUR 40 50
Saudská Arábie EUR 45 50
Singapur USD 50 60
Spojené státy americké USD 55 60
Sýrie EUR 45 50
Španělsko EUR 40 45
Venezuela USD 60 65

Zdroj: MPSV, v ostatních zemích ke změnám nedošlo.

Jídlo zdarma? Diety se sníží

Pokud dostal zaměstnanec během pracovní cesty bezplatné jídlo, bude stravné ve výši základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu:

  • a) 70 procent zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby,
  • b) 35 procent zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby,
  • c) 25 procent zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby.

Tuzemské stravné 2020: Kolik na cesty po Česku?

Pokud zaměstnavatel posílá zaměstnance na služební cesty po České republice, musí mu také proplatit výdaje na stravování. Stravné je stanoveno paušální částkou závislou na době trvání cesty, proto se také nepožaduje jakékoliv prokazování výdajů se stravováním spojených.

Výši tuzemského stravného upravuje vyhláškou Ministerstvo práce a sociálních věcí vždy k 1. lednu. Ta upravuje dva paragrafy zákoníku práce. Dva z toho důvodu, že jeden paragraf patří zaměstnancům ve státní sféře a druhý v té podnikatelské. Obě sféry mají dané minimum, u státní sféry je ale i maximum, které není možné překročit.

V mimořádném termínu by Ministerstvo práce a sociálních věcí mohlo upravit paušál stravného, jakmile by se podle údajů Českého statistického úřadu zvýšily, případně snížily ceny alespoň o 20 procent.

Sazby tuzemského stravného pro rok 2020 byly stanoveny takto:

Zaměstnancům v soukromé sféře musí firma poskytnout takovéto minimální denní stravné:

  • 87 korun (vloni 82 korun), trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 131 korun (vloni 124 korun), pokud vaše cesta trvá déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • 206 korun (vloni 195 korun), jestli je cesta delší než 18 hodin.

Zaměstnavatel v soukromém sektoru může dát i vyšší stravné, v žádném případě jej ale nesmí snížit.

Stravné ve státní i veřejné sféře:

  • 87 až 103 korun (dříve 82 až 97), trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 131 až 158 korun (dříve 124 až 150), trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • 206 až 246 korun (dříve 195 až 233), trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Autor: Romana Rybová

Mzdová kalkulačka