Zdanění příjmu z pronájmu: Podívejte se na praktické příklady

U stanice metra Opatov vyrostl nový bytový komplex Zahrady Opatov. Jeho byty jsou nyní nabízeny zájemcům k podnájmu.

U stanice metra Opatov vyrostl nový bytový komplex Zahrady Opatov. Jeho byty jsou nyní nabízeny zájemcům k podnájmu. Zdroj: Jihoměstská majetková a.s.

U stanice metra Opatov vyrostl nový bytový komplex Zahrady Opatov. Jeho byty jsou nyní nabízeny zájemcům k podnájmu.
Lidé v Písnici se bojí, že se budou muset vystěhovat, protože neutáhnou zvýšený nájem.
Vizualizace bytového projektu, který v Argentinské ulici v Praze-Holešovicích chystá developer Vivus.
...
5
Fotogalerie

Z pasivního příjmu z pronájmu se platí nižší daně než z hrubé mzdy ze zaměstnání nebo ze zisku ze samostatné výdělečné činnosti.

Výhodou je, že pravidelný příjem z pronájmu podléhá nízkému zdanění. Příjem z pronájmu nepodléhá totiž odvodům na sociálním pojištění a zdravotním pojištění. Z každé tisícikoruny hrubé mzdy je přitom zaměstnanci jeho zaměstnavatelem sraženo 65 korun na sociálním pojištění a 45 korun na zdravotním pojištění.

A případné vysoké příjmy z pronájmu nepodléhají 7procentní solidární dani, které podléhají pouze příjmy ze závislé činnosti dle § 6 a příjmy ze samostatné výdělečné činnosti dle § 7 zákona o dani z příjmu. Pro příjmy z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu není nutné mít živnostenské oprávnění.

Povinnost podat daňové přiznání

Pokud máte příjmy z pronájmu, musíte podat daňové přiznání, tedy i jako zaměstnanci. Za zaměstnance mající příjmy z pronájmu nemůže jejich zaměstnavatel provést roční zúčtování daně. K vyplnění daňového přiznání potřebují zaměstnanci od svého zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech. Příjmy z pronájmu se včetně výdajů uvádí do přílohy číslo dvě daňového přiznání, přičemž výdaje je možné uplatni ve skutečné výši nebo 30procentním výdajovým paušálem. V případě, že byla pronajímaná nemovitost pořízena na hypotéku, tak si nelze o zaplacené úroky z úvěru snížit daňový základ.

Praktický příklad 1)

Paní Vránová je v řádném starobním důchodu a mimo měsíční státní důchod pobírá i pravidelný příjem z pronájmu. Za rok 2018 obdrží z pronájmu částku 100 000 korun Výdaje uplatní paní Vránová 30procentním výdajovým paušálem. Základ daně bude tedy 70 000 Kč (100 000 Kč - 30 000 Kč). V daňovém přiznání uplatní základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun. I starobní důchodci mají nárok na slevu na poplatníka. Z důvodu uplatnění slevy na poplatníka nezaplatí nic na dani z příjmu, neboť vypočtená daň z příjmu 10 500 Kč (70 000 Kč x 15 %) je nižší než sleva na poplatníka. Daňové přiznání však musí paní Vránová podat, i když nebude žádnou daň platit.

Praktický příklad 2)

Pan Nováček je v předčasném důchodu a má pravidelný příjem z pronájmu. Předčasní důchodci nemohou příjem, ze kterého se platí sociální pojištění, v opačném případě by nemohli současně s takovým příjmem pobírat předčasný důchod. Z příjmu z pronájmu se neplatí sociální pojištění, proto může mít i pan Nováček, který v předčasném důchodu libovolně vysoký příjem z pronájmu.

Praktický příklad 3)

Zaměstnanec Nakládal má mimo zaměstnání příjmy ještě z pronájmu. Za rok 2018 si bude muset sám podat daňové přiznání a nemůže mzdovou účetní požádat o provedení ročního zúčtování daně. Příjmy z pronájmu bude za rok 2018 mít 100 000 korun a skutečné výdaje minimální. Uplatní tedy 30procentní výdajový paušál. Pokud budeme počítat, že všechny daňové slevy jsou uplatněny při výpočtu měsíčních záloh na dani z příjmu a neuplatňuje žádné daňové odpočty, tak je skutečná efektivní daňová sazba u pronájmu 10,5 % (10 500 Kč: 100 000 Kč). Daň z příjmu připadající na pronájem je totiž 10 500 Kč (100 000 Kč – 30 000 Kč) x 15 %).