Zájem o předčasný důchod roste. Kdy do něj odejít a jak funguje krácení

penze, ilustrační foto

penze, ilustrační foto Zdroj: Profimedia

Ilustrační foto
2
Fotogalerie

V posledních letech odchází do předčasného důchodu přibližně každý třetí žadatel o starobní důchod, celkový počet předčasných důchodců se tak rok od roku zvyšuje. Odejít příliš brzy do předčasného důchodu však přináší značné finanční ztráty.

V roce 2020 bylo vypláceno více než 651 tisíc předčasných důchodů, přičemž v roce 2000 to bylo jen 156 tisíc. Odchod do předčasného důchodu je tedy pro řadu občanů jasnou volbou, ať už z pracovních, zdravotních nebo rodinných důvodů. V budoucnu bude tento trend pokračovat.

Rok

Počet vyplácených předčasných důchodů

2000156 420
2005270 683
2010425 168
2015583 666
2020651 139

Zdroj: ČSSZ – Statistická ročenka 2020

Podmínky: Kdy můžete odejít do předčasného důchodu?

Žadatelé o starobní důchod mohou do předčasného důchodu odejít již v 60 letech, pokud mají řádný důchodový věk vyšší než 63 let. V případě, že je řádný důchodový věk nižší než 63 let, tak lze do předčasného důchodu odejít nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku.

Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, proto není jedno, kdy se do předčasného důchodu odejde. Odejít do předčasného důchodu již v nejdřívějším možném termínu však znamená citelné snížení státního důchodu.

Kalkulačka důchodový věk 2022 >>>

Krácení a plánování termínu

Odchod do předčasného důchodu je vhodné si pečlivě promyslet a zvážit. Při velmi brzkém odchodu do předčasného důchodu je měsíční předčasný důchod citelně nižší, než by byl při práci až do řádného důchodového věku.

Finanční rozdíl je přitom trvalý, neboť předčasný důchod se při dosažení řádného důchodového věku nepřepočítává.

Rozdíl mezi řádným důchodem a předčasným důchodem se naopak během let průběžně prohlubuje, neboť v korunovém vyjádření se vyšší důchody z důvodu každoroční valorizace zvyšují více.

Praktický příklad: Odchod do předčasného důchodu v roce 2022 

Pan Filip se narodil 10. 2. 1962, řádný důchodový věk pana Filipa je 64 let a 6 měsíců. Do předčasného důchodu může pan Filip odejít nejdříve v 60 letech, tedy 10. 2. 2022. V takovém případě by se krácení provádělo za započatých 19 kalendářních čtvrtletí. Ke dni odchodu do předčasného důchodu v 60 letech bude mít pan Filip získanou dobu pojištění v rozsahu 41 let a průměrnou měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě ve výši 38 560 korun.

Kalkulačka výpočet důchodu 2022>>>

Panu Filipovi bude přiznán předčasný důchod ve výši 12 208 korun, neboť krácení výpočtového základu v jeho případě bude činit 24,9 procenta. Krácení výpočtového základu totiž činí 0,9 procenta za období prvních 360 kalendářních dní, 1,2 procenta za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne a 1,5 procenta za období od 721. dne. V případě pana Filipa tedy 24,9 procenta (4 x 0,9 procenta + 4 x 1,2 + 11 x 1,5).

Pan Jaroslav odejde v únoru do řádného starobního důchodu, získá dobu pojištění v rozsahu 45 let a osobní vyměřovací základ bude mít 38 560 korun. Dle výpočtové formule roku 2022 mu bude přiznán řádný starobní důchod ve výši 19 220 korun.

Odchod do předčasného důchodu již v 60 letech tedy znamená pro pana Filipa značné krácení měsíčního důchodu a s ohledem na výši důchodu by pro něj bylo vhodnější odejít do předčasného důchodu později, např. necelé dva roky před dosažením řádného důchodového věku. 

Předčasný důchod a přivýdělek

Pokud pobíráte předčasný starobní důchod můžete si až do dosažení důchodového věku vydělávat jen tak, aby váš výdělek nezakládal účast na důchodovém pojištění.

To znamená, že nemůžete mít zaměstnání na normální pracovní smlouvu (ani na částečný úvazek, ani na dobu určitou). Pokud do změstnání nastoupíte, kde výdělek zakládá účast na důchodovém pojištění, je nezbytné výplatu předčasného starobního důchodu přerušit.

Můžete ale pracovat na dohodu o provedení práce s výdělkem do 10 tisíc korun nebo na dohodu o pracovní činnosti s příjmem menším než 3 500 korun za měsíc.