Nové důchodové spoření DIP: Jak má fungovat dlouhodobý investiční produkt?

Důchody a penzijní spoření(ilustrační foto)

Důchody a penzijní spoření(ilustrační foto) Zdroj: E15 (Midjourney)

Z ekonomických a demografických důvodů bude muset v budoucnu klesat náhradový poměr u státních starobních důchodů. Rok od roku bude stoupat úloha vlastního důchodového spoření a investování na důchod. Legislativní novinkou finančního zajištění na důchod je dlouhodobý investiční produkt (DIP). Jak bude fungovat?

Aktuálně podporuje stát spoření na důchod prostřednictvím penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření. V případě úspěšného legislativního procesu bude od roku 2024 možné daňové výhody čerpat i na dlouhodobé investiční produkty. Účelem je rozšíření nabídky finančních produktů k zajištění na důchod. U dlouhodobých investičních produktů bude možné volit i odvážnější produkty s potenciálním vyšším zhodnocením.

Co to je DIP neboli dlouhodobý investiční produkt?

Dlouhodobý investiční produkt bude patřit do III. důchodového pilíře, stejně jako např. doplňkové penzijní spoření a bude sloužit k finančnímu zajištění na důchod, přičemž legislativní podmínky budou splňovat třeba i dluhopisy, akcie či podíly v investičním fondu. Nabízet dlouhodobý investiční produkt budou např. banky, obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti.

Jak má fungovat důchodové spoření v rámci DIP?

Občané, kteří berou vlastní finanční zajištění na penzi vážně, si zvolí v rámci DIP odpovídající finanční produkt. Vlastní vklady na produkt splňující „statut“ dlouhodobého investičního produktu bude možné odečítat od daňového základu, a to až do souhrnné roční výše 48 tisíc korun za všechny státem podporované produkty. I na dlouhodobý investiční produkt se bude vztahovat daňové osvobození pro příspěvky zaměstnavatele.

Daňová úspora z důvodu daňového odpočtu

V souhrnu na všechny státem podporované finanční produkty, tedy i dlouhodobé finanční produkty, bude možné za rok 2024 snížit daňový základ až o 48 tisíc korun.

  • V případě, že celý daňový základ bude podléhat 15procentní sazbě daně z příjmu, tak každá tisícikoruna daňového odpočtu bude znamenat daňovou úsporu 150 korun, při maximalizaci daňového odpočtu tedy 7 200 korun (48 x 150 korun).
  • Daňovým poplatníkům s daňovým základem podléhajícím i vyšší 23procentní sazbě daně z příjmu přinese každá tisícikoruna daňového odpočtu daňovou úsporu 230 korun, při maximalizaci daňového odpočtu tedy 11 040 korun (48 x 230 korun).

Daňová úspora pro vklady zaměstnavatele

Pro příspěvky zaměstnavatele na vybrané finanční produkty zaměstnance, mezi které budou od příštího roku patřit i dlouhodobé investiční produkty, platí daňové osvobození až do souhrnné roční částky 50 tisíc korun. Do limitu je pro zaměstnance lepší zvýšení příspěvku na smlouvu než zvýšení hrubé mzdy. Výhodné je to i pro zaměstnavatele, neboť z příspěvku na smlouvu neplatí sociální a zdravotní pojištění. V přiložené tabulce máme vypočtenu výhodnost oproti zvýšení hrubé mzdy o stejnou částku.

  • Z tabulky vidíme, že např. při zvýšení roční hrubé mzdy o 50 tisíc korun obdrží zaměstnanec na bankovní účet více o 36 700 korun, rozdíl činí daně ze mzdy. Při výpočtu počítáme, že sleva na poplatníka je vyčerpána pro dřívější příjem, celá částka podléhá pouze 15procentní sazbě daně z příjmu a i s nově zavedeným nemocenským pojištěním od roku 2024. Pro zaměstnance je tedy o 13 300 korun výhodnější, když mu zaměstnavatel zvýší příspěvek na investici než hrubou mzdu.
  • V případě zvýšení hrubé mzdy o 50 tisíc korun stoupnou mzdové náklady zaměstnavatele o 66 900 korun (z důvodu platby povinného pojistného), z příspěvku zaslaného přímo na investici se žádné daně neplatí, takže zaměstnavatel ušetří 16 900 korun.
Zvýšení hrubé mzdy (Kč)Zvýšení mzdových nákladů (Kč)Zvýšení čisté mzdy (Kč)Kolik ušetří zaměstnavatel (Kč)Jak si polepší zaměstnanec (Kč)
10 00013 3807 3403 3802 660
20 00026 76014 6806 7605 320
30 00040 14022 02010 1407 980
40 00053 52029 36013 52010 640
50 00066 90036 70016 90013 300

Podmínky spoření na důchod v rámci DIP

Nárok na daňové výhody u dlouhodobého investičního produktu vznikne, jestliže spoření bude trvat alespoň 10 let a čerpání finančních prostředků bude umožněno nejdříve po dosažení 60 let.

DIP versus doplňkové penzijní spoření (DPS)

Finanční produkty k zajištění na důchod je vhodné diverzifikovat. Dlouhodobý investiční produkt tedy nenahrazuje doplňkové penzijní spoření. Dlouhodobý investiční produkt je dobré chápat jako vítané rozšíření investičních možností. Doplňkové penzijní spoření bude stále hrát důležitou roli k zajištění na důchod, neboť umožňuje např. čerpání předdůchodu, přičemž předdůchod je zajímavou možností, jak přestat dříve pracovat či podnikat a přitom se vyhnout trvale krácenému předčasnému důchodu.

Od kdy bude možné spořit na důchod v rámci DIP?

Schvalovaný legislativní proces počítá s tím, že všechny legislativní výhody pro dlouhodobý investiční produkt bude možné čerpat již od ledna 2024.

Jak a s kým bude možné spořit v rámci DIP?

Nabídka dlouhodobých investičních produktů na trhu bude velká, vzhledem k tomu, že jej budou nabízet například banky, obchodníci s cennými papíry či pojišťovny. Každý zájemce si bude moci zvolit produkt odpovídající jeho vlastním investičním preferencím, zejména sklonu k riziku.

Důchodové kalkulačky na E15.cz: