Daň z nemovitých věcí 2023: Termín se blíží. Kdy a jak zaplatit?

Do kdy zaplatit daň z nemovitosti   v roce 2023?

Do kdy zaplatit daň z nemovitosti v roce 2023? Zdroj: E15 Michael Tomeš

Pokud vlastníte nějakou nemovitost, možná jste již obdrželi či v těchto dnech dostanete od místně příslušných finančních úřadů informace o výši daně z nemovitých věcí a o termínech, do kdy jste povinni tuto daň uhradit.

Kde a jak zjistit výši daně z nemovitých věcí?

Pokud patříte mezi poplatníky, kterým byla ze zákona začátkem roku 2023 zřízena datová schránka, informace pro placení daně na rok 2023 vám již nejspíše byly zaslány jejím prostřednictvím.

„Pozor, v tomto případě je jedno, zda je schránka zřízena pro podnikatele či fyzickou osobu. Typ datové schránky se nerozlišuje,“ upozorňuje Jana Melicharová, daňová poradkyně ze společnosti Kodap. Takto zaslané informace jsou shodné s těmi na poštovních poukázkách, včetně QR kódu pro rychlé uhrazení daně.

Jestli jste si v minulosti zažádali o zasílání těchto údajů do e-mailové schránky, potřebné informace vám dorazí tam. V případě, že pro placení daně využíváte SIPO, úhrada proběhne standardně v souladu s podmínkami České pošty. Poplatníci využívající portál MOJE DANĚ naleznou potřebné údaje v sekci „Nastavení a informace o subjektu“. Ostatním poplatníkům zašle potřebné údaje Finanční správa poštou.

Do kdy daň zaplatit?

„Nepřesáhne-li výše daně částku pět tisíc korun, je splatná do 31. května 2023. V případě rybníků a zemědělských pozemků je lhůta posunuta na 31. sprna 2023. Daň z nemovitých věcí vyšší než pět tisíc korun je možno uhradit ve dvou splátkách, a to první polovinu k 31. května 2023 a druhou do 30. listopadu 2023,“ říká Petr Kchimel, daňový poradce skupiny Grinex.

Finanční správa toleruje třídenní prodlevu s úhradou daně, od čtvrtého dne až do úplné úhrady pak již dlužná částka podléhá sankčnímu úročení, aktuálně ve výši 15 procent p. a. Sankci finanční správa nakonec nepředepíše, pokud by u jednoho správce daně byla za jeden kalendářní rok nižší než tisíc korun.

Daňové složenky k 1. lednu 2023 zrušeny

K 1. lednu 2023 byly zrušeny tzv. daňové složenky, jejichž prostřednictvím bylo možno daň uhradit bez dalších poplatků. Letos tedy budou muset již ti, kteří daň neuhradí bezhotovostně, použít finančním úřadem zaslané standardní složenky typu A, které budou zpoplatněny dle aktuálního ceníku České pošty

Minimální výše daně je 30 korun, tzn. nižší částky není nutno platit. V případě spoluvlastnictví se daň platí vždy, její minimální výše je 52 korun. Daň se hradí podle stavu k 1. lednu 2023. Jejím poplatníkem je tedy ten, kdo byl k tomuto datu na katastru nemovitostí zapsán jako vlastník.

Daň z nemovitosti a změna vlastnictví

Pokud jste v roce 2022 nabyli do svého vlastnictví pozemek, dům či bytovou nebo nebytovou jednotku, měli jste k 31. lednu 2023 povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí a na základě tohoto podání vám byla vyměřena daň platná pro rok 2023.

Pokud jste naopak v roce 2022 nějaké nemovitosti pozbyli, ať již prodejem, darováním, či jiným způsobem, měli jste povinnost tuto skutečnost finančnímu úřadu oznámit, jinak se vystavujete riziku, že vám bude daň za rok 2023 předepsána, ačkoli je vlastníkem nemovitostí již někdo jiný.

„Na oznámení pozbytí všech nemovitostí v jednom kraji žádný tiskopis neexistuje, postačující je oznámení formou dopisu. Za situace, kdy poplatník v daném kraji všech nemovitostí nepozbyl, byl také povinen ,změnovéʻ přiznání k dani z nemovitých věcí podat, stejně tak tehdy, došlo-li v jiném kraji ke změnám ve vlastnictví nemovitostí,“ uzavírá Petr Kchimel.