Europoslanci mají dva důchody a tučný plat. Kdy mohou do penze?

Europoslanci mají dva důchody. Výše, výpočet a důchodový věk (ilustr.)

Europoslanci mají dva důchody. Výše, výpočet a důchodový věk (ilustr.) Zdroj: Profimedia

Za každý rok ve funkci mají europoslanci nárok na „evropský“ důchod, jehož výše závisí na délce mandátu. Současně mají europoslanci nárok na klasický národní důchod. Kolik činí měsíční plat europoslance v roce 2024? Kdy odchází europoslanci do důchodu? Jak vysoký mají starobní důchod?

Základní podmínkou pro přiznání starobního důchodu ve všech členských zemích Evropské unie je dosažení požadovaného zákonného věku, který se však v jednotlivých členských zemích EU liší a aktuálně se ve většině evropských zemích postupně prodlužuje. Například v Německu se důchodový věk postupně prodlužuje již na 67 let, přičemž bude platit pro lidi narozené v roce 1964 a později.

„Evropský“ důchod se začíná pobírat dříve

Pro přiznání „evropského“ důchodu musí europoslanci dosáhnout pouze věku 63 let. Ve většině zemí je nutné dosáhnout pro přiznání národního důchodu vyššího věku. Věková podmínka pro přiznání „evropského“ důchodu je tedy poměrně málo přísná.

Důchodový věk v Česku

Pro názornost máme v přiložené tabulce uveden řádný důchodový věk v Česku pro ročníky narození 1960 až 1965. Z tabulky názorně vidíme, že europoslanci začínají pobírat „evropský“ důchod dříve než český starobní důchod. Připravená důchodová reforma navíc počítá s dalším postupným prodlužováním řádného důchodového věku v Česku.

Rok narozeníMužiŽeny (dle počtu dětí)
0123 a 45 a více
196064r+2m64r+2m63r+8m62r+2m60r+8m59r+2m
196164r+4m64r+4m64r+2m62r+8m61r+2m59r+8m
196264r+6m64r+6m64r+6m63r+2m61r+8m60r+2m
196364r+8m64r+8m64r+8m63r+8m62r+2m60r+8m
196464r+10m64r+10m64r+10m64r+2m62r+8m61r+2m
196565r65r65r64r+8m63r+2m61r+8m

Zdroj: Příloha zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb.

Výpočet „evropského“ důchodu

Měsíční částka „evropského“ důchodu, který je financován z rozpočtu Evropské unie, závisí výhradně na počtu let výkonu funkce europoslance. Za každý ukončený rok ve funkci činí 3,5 procenta platu europoslance a následně jednu dvanáctinu za každý další dovršený měsíc. Částka „evropského“ důchodu je však zastropována na 70 procent měsíčního platu.

Měsíční plat europoslance v roce 2024

Od ledna letošního roku činí měsíční plat europoslance 10 377,43 eura. V případě jednoho pětiletého mandátu by činil tedy měsíční „evropský“ důchod 1 816,05 eura, tedy 17,5 procenta z částky 10 377,43 eura.

Kalkulačka „evropského“ důchodu

V přiložené tabulce máme pro názornost vypočten „evropský“ důchod u jednoho, dvou, tří či čtyř volebních období. Maximální částka může činit 7 264,20 eura, tedy 70 procent měsíčního platu europoslance. V tabulce máme současně uveden přepočet na české koruny, který je samozřejmě ovlivněn aktuálním směnným kurzem.

Volební období„Evropský“ důchod v eurech„Evropský“ důchod v korunách
Jedno (pět let)1 816,05 eura45 755 korun
Dvě (deset let)3 632,10 eura91 511 korun
Tři (patnáct let)5 448,15 eura137 266 korun
Čtyři (dvacet let)7 264,20 eura183 022 korun

Výše důchodu z Česka

Měsíční částka starobního důchodu z Česka bude u europoslanců záviset na průběhu pojištění v Česku, tj. na výši rozhodných příjmů, ze kterých bylo v Česku zaplaceno sociální pojištění, a získané době pojištění. V březnu letošního roku činil průměrný starobní důchod v Česku 20 633 korun.

„Evropský“ důchod bude vyšší

Starobní důchod z Česka bude nižší než „evropský“ důchod za jedno funkční období. Například při výpočtu starobního důchodu v roce 2024 činí v Česku maximální starobní důchod (při průměrné mzdě za odpracované roky vyšší než 175 868 korun) při získané době pojištění v rozsahu 44 let částku 44 028 korun.

Více poměrných důchodů

Někteří mohou v penzi pobírat starobní důchod z více členských zemí Evropské unie, pokud byli ve více zemích pojištěni a platili odvody. Poměrné důchody z jednotlivých zemí EU v takovém případě odpovídají pouze průběhu pojištění v dané zemi.

Důchodové kalkulačky na e15

Spočítejte si pomocí našich kalkulaček výši starobního důchodu, osobní vyměřovací základ a důchodový věk: