Práce na dva zkrácené úvazky: Jak na výpočet čisté mzdy, odvody a daně?

ilustrační obr.

ilustrační obr. Zdroj: E15 (Midjourney)

Někteří zaměstnanci si ke svému hlavnímu zaměstnání přivydělávají ještě na zkrácený úvazek pro jiného zaměstnavatele. Jaká daňová pravidla platí pro druhé zaměstnání na pracovní smlouvu?

Pracovat pro dva zaměstnavatele současně na pracovní smlouvu je možné. Nejčastěji se jedná o dva zkrácené úvazky. Při výpočtu čisté mzdy z druhého zaměstnání platí trochu jiný režim.

Nenáleží již sleva na poplatníka

Každý zaměstnanec s podepsaným prohlášením k dani má nárok na slevu na poplatníka ve výši 2 570 korun. Při práci pro dva zaměstnavatele současně však nelze mít prohlášení k dani podepsáno u dvou zaměstnavatelů. Žádnou daňovou slevu nelze v žádném měsíci uplatnit dvakrát. Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob z druhého zaměstnání se tedy již sleva na poplatníka neuplatní a efektivní zdanění je v tomto případě vyšší.

Neprovádí se dopočet do minima

V případě, že má zaměstnanec pracující na zkrácený úvazek hrubou měsíční mzdu nižší než 18 900 korun, tak se provádí dopočet do minima. To znamená, že skutečná sazba zdravotního pojištění placeného zaměstnancem je vyšší, než je klasická sazba 4,5 procenta. Až na výjimky musí totiž zdravotní pojišťovna obdržet souhrnné zdravotní pojištění minimálně ve výši 2 552 korun, přičemž zaměstnavatel odvádí na zdravotním pojištění vždy 9 procent. Z druhého zaměstnání se však dopočet neprovádí, pokud je součet obou hrubých mezd alespoň právě 18 900 korun.

Porovnání výpočtu zdravotního pojištění

V tabulce níže máme provedeno porovnání výpočtu zdravotního pojištění při hrubé mzdě 16 tisíc korun. V prvním případě se uplatňuje dopočet do minima a ve druhém nikoliv.

VýpočetProvádí se dopočetNeprovádí se dopočet
Hrubá mzda16 000 Kč16 000 Kč
Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem1 440 Kč
(16 000 x 9 %)
1 440 Kč
(16 000 x 9 %)
Zdravotní pojištění placené zaměstnancem1 112 Kč
(2 552 - 1 440)
720 Kč
(16 000 x 4,5 %)
Finanční rozdíl392 Kč
(1 112 - 720)
Efektivní sazba ZP placeného zaměstnancem6,94 %
(1 112: 16 000)
4,50 %
(720: 16 000)

Sociální pojištění se odvádí z obou zaměstnání

Na rozdíl od zdravotního pojištění se sociální pojištění vypočítává ze skutečné hrubé mzdy. Zaměstnanci je z hrubé mzdy na sociálním pojištění sraženo v letošním roce 7,1 procenta (včetně nemocenského pojištění). Zaměstnavatel odvádí za zaměstnance 24,8 procenta. Pro důchodové účely se hrubé mzdy z obou zaměstnání vykonávaných současně sčítají.

Praktický výpočet čisté mzdy

V přiložené tabulce níže máme vypočtenu čistou mzdu z přivýdělku na zkrácený úvazek, když hrubá měsíční mzda činí 20 tisíc korun. Zaměstnavatelé odvádí za zaměstnance v souhrnu na zdravotním a sociálním pojištění 33,8 procenta. Mzdové náklady jsou součtem hrubé mzdy a povinného pojistného placeného zaměstnavatelem.

VýpočetČástka
Hrubá mzda20 000 Kč
Daň z příjmu
(20 000 x 15 %)
3 000 Kč
Sociální pojištění placené zaměstnancem
(20 000 x 7,1 %)
1 420 Kč
Zdravotní pojištění placené zaměstnancem
(20 000 x 4,5 %)
900 Kč
Čistá mzda
(20 000 - 3 000 - 1 420 - 900)
14 680 Kč
Mzdové náklady
(20 000 x 1,338)
26 760 Kč

Nutnost daňového přiznání

Zaměstnanci, kteří pracují současně na pracovní smlouvu pro dva zaměstnavatele, i když na zkrácené úvazky, nemohou žádného zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně a sami si musí vyplnit daňové přiznání. K vyplnění daňového přiznání je potřeba doložit potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů.