Novela insolventního zákona sjednocuje pravidla pro výpočet srážek u OSVČ

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Profimedia

..
Ilustrační foto
3
Fotogalerie

Prezident Miloš Zeman podepsal insolvenční novelu. Můžeme tak předpokládat, že nejspíš od 1. července tohoto roku začnou platit nová pravidla osobního bankrotu. Dlužník už nebude nemuset splatit 30 procent ze svých dluhů. 

V rámci pětiletého oddlužení nově postačí, když dlužník věřitelům dokáže zaplatit dohromady 900 korun měsíčně. Začne platit i zkrácená varianta.

K úspěšnému oddlužení postačí 108 tisíc za 5 let

Nová pravidla osobního bankrotu by mohla zpřístupnit oddlužení většímu počtu lidí. Ruší se totiž podmínka splacení minimálně 30 procent z dluhů během 5 let. „Co se týče výše spláceného dluhu, jedinou podmínkou bude, že dlužník musí být schopen věřitelům dohromady každý měsíc uhradit alespoň tolik, kolik činí odměna a hotové výdaje insolvenčního správce. Tedy 900 korun měsíčně. Pokud má ale dlužník stanoveno výživné, musí být schopen platit i je,“ přibližuje nová pravidla Oldřich Řeháček, insolvenční správce z kanceláře Administrace insolvencí City Tower. Dlužník tak bude muset být schopný každý měsíc zaplatit 1800 korun, pokud je insolvenční správce plátcem DPH, tak 1 989 korun.

Neznamená to ale, že by 30 procentní hranice byla zrušena stoprocentně. „Pakliže se dlužníkovi podaří splatit věřitelům během 5 let alespoň 30 procent dluhu a zároveň bude řádně a poctivě plnit veškeré své další povinnosti, má de facto jistotu, že bude od svých zbývajících dluhů soudem osvobozen,“ vysvětluje Oldřich Řeháček.

Pokud dlužník nebude schopný během 5 let oněch 30 procent splatit, bude soud posuzovat, zda vynaložil veškeré úsilí, aby zaplatil věřitelům co nejvíce. Pokud soud shledá, že například dlužník nehledal práci odpovídající jeho schopnostem, nebo nepřiznával poctivě své příjmy, je možné, že mu odmítne odpustit zbytek dluhů.

Jednotná pravidla pro výpočet srážek OSVČ

Oddlužení mohou pochopitelně využít i podnikatelé. Až teď ale bude zákon přesně určovat způsob výpočtu srážek z příjmu živnostníků v rámci insolventního řízení. Nyní je to tak, že konkrétní insolvenční soudce zváží, jak s podnikatelem naloží. Po vstupu v platnost novely už by měl být postup sjednocen.

„Od účinnosti novely insolvenčního zákona se sjednotí způsob výpočtu srážek z příjmu podnikatelů v oddlužení, jehož základem bude rozdíl mezi skutečnými, resp. doloženými příjmy a výdaji. Podle něj bude dlužníkovi určena referenční srážka, kterou bude odvádět svým věřitelům,“ uvádí Oldřich Řeháček.

Zkrácená varianta oddlužení

Zásadní novinkou je to, že dlužník bude moci volit zkrácenou variantu oddlužení. Bude tak mít možnost zprostit se svých dluhů už za 3 roky. Věřitelům ale během této doby bude muset zaplatit 60 procent ze svých dluhů. Tato novinka by mohla být motivací k tomu, aby dlužník splatit co nejvíce.

Mírnější podmínky pro důchodce a invalidy

Pro invalidní a starobní důchodce to bude trochu jiné. Jejich oddlužení se bude řídit podle 5leté varianty, bude ale o 2 roky kratší. „Těmto lidem bude rovněž umožněno oddlužit se již po 3 letech, nebude se na ně však vztahovat podmínka splatit v daném čase alespoň 60 procent dluhu. Postačí, pokud budou věřitelům splácet 900 korun měsíčně,“ vysvětluje Oldřich Řeháček. Stát se na tuto skupinu obyvatelstva dívá „mírněji“, protože jde o lidi, kteří většinou nemají možnost zvyšovat si své příjmy. Mírnější proces oddlužení by tak mohl přispět k jejich důstojnému životu a stáří.

Jednodušší budou formality

Dlužník bude muset mít před vstupem do osobního bankrotu dluhy minimálně u dvou věřitelů. Tato podmínka zůstává stejná.

Návrh na oddlužení musí mít osobní údaje dlužníka a navrhovaný způsob oddlužení. Oddlužení může proběhnout buď formou splátkového kalendáře, nebo zpeněžením majetku. Zjednodušení bude v tom, že dlužník nebude muset k návrhu dokládat přílohu v podobě kompletního seznamu závazků. Dále nebudou muset být předkládány přehledy o očekávaných příjmech v příštích pěti letech. Ale jenom pro následujících 12 měsíců.

I nadále platí, že k vypracování návrhu na oddlužení a jeho podání jsou ve spolupráci s dlužníkem oprávněni pouze zástupci právnických profesí, tedy advokát, notář, insolvenční správce, popřípadě exekutor, a dále neziskové a veřejně prospěšné organizace, které mají potřebnou státní akreditaci.

„Maximální odměna, kterou dlužník zpracovateli návrhu za jeho přípravu zaplatí, zůstává ve výši 4 000 korun v případě oddlužení jednotlivce a 6 000 korun u společného oddlužení manželů. Uvedená částka se nicméně platí pouze v případech, kdy návrh zpracovává advokát, notář, insolvenční správce či exekutor. Akreditované neziskové a veřejně prospěšné organizace na odměnu nárok nemají,“ vysvětluje Oldřich Řeháček.

Jak to vidí věřitelé

„Za věřitele velmi vítáme, že se poslanecká sněmovna vrátila ke své původní verzi oddlužovací novely a nepřijala změny navržené senátem. Z pohledu věřitelů vnímáme jako nejzásadnější, že nebyla přijata tzv. nulová varianta, která by dlužníkům automaticky odpouštěla dluhy bez ohledu na jejich snahu a výši splacené částky. Za daleko vhodnější považujeme schválené řešení, kdy dlužník na jednu stranu již nebude muset při vstupu do oddlužení prokazovat, že v horizontu 5 let zvládne splatit 30 procent dluhu, díky čemuž na oddlužení dosáhne větší množství osob, na druhou stranu však od nich stále požaduje alespoň určité minimální plnění, a především pak maximální úsilí splácet,“ uzavírá Pavel Staněk, prezident České asociace věřitelů.