Pořízení družstevního bytu a jeho úskalí: Kdy bude váš? | e15.cz

Pořízení družstevního bytu a jeho úskalí: Kdy bude váš?

Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Na co si dát pozor, pokud chcete pořizovat družstevní byt? Hlavně na poznámku v inzerátu, že v brzké době bude možný převod bytu do osobního vlastnictví. To ale nemusí být pravda. Raději se seznamte s tím, co obnáší fakt, že byt zůstane ve vlastnictví družstva.

Družstevní byt nebude ve vašem osobním vlastnictví, i když budete členem družstva, ale budete v nájmu. Ten vzniká na základě vlastnictví členského podílu v družstvu. Abyste se stali členem družstva a vznikl vám nájem, musíte složit členský vklad buď vy, nebo váš předchůdce. Za převod členského podílu na nového člena však může družstvo požadovat administrativní poplatek.

Nebudete platit daň z nabytí nemovitosti, ale nemusíte získat hypotéku

Když pořídíte družstevní byt, nebudete muset platit daň z převodu nemovitosti. „Pokud nemáte k dispozici celou částku na pořízení bytu, můžete mít problém se získáním hypotéky. Některé banky na druhou stranu financování družstevních bytů nabízejí. U některých družstevních bytů je však možné jejich cenu hradit ve splátkách přímo družstvu. Jelikož vlastníkem družstevního bytu je družstvo, pro některé zájemce o družstevní byt může být výhodou i skutečnost, že nebudou evidováni v katastru nemovitostí,“ uvádí Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

Nesplacená anuita

V inzerátu může být uvedeno, že s bytem je spojena nesplacená anuita. Tedy splátka dlouhodobého úvěru poskytnutého družstvu. Budete tedy muset splácet i vy. „Výši anuity připočítejte k pořizovací ceně. Navíc je třeba pamatovat na to, že při převodu družstevního podílu přecházejí na nového člena družstva spolu s členským podílem i dluhy. Před pořízením družstevního bytu si tak vyžádejte od družstva potvrzení o výši závazků, které se k bytu vážou,“ radí Lukáš Zelený.

Jako členové družstva budete platit v nájemném účelně vynaložené náklady družstva (opravy, modernizace, rekonstrukce,…). Do nájemného ale může být zahrnuta i anuita. Družstvo také musí odsouhlasit to, že byt bude dán do nájmu. Podnájem bývá zpoplatněn, často však spíše symbolicky. Pokud se budou měnit jakékoliv stanovy, musí s tím souhlasit všichni členové družstva.

Podle zákona o obchodních korporacích je souhlas všech členů zapotřebí také pro převod vlastnického práva k družstevním bytům, budově nebo pozemkům, na kterých se nachází byty, jiným osobám než členům. To neplatí pro převod bytů do vlastnictví členů bytového družstva. „Družstevní byty jsou obvykle levnější, než byty v osobním vlastnictví. Převod členského podílu nepodléhá souhlasu orgánů družstva,“ potvrzuje advokátka Jana Hajdová.

„Stanovy družstva však mohou určit zvláštní podmínky převodu do osobního vlastnictví. Některá bytová družstva se tak převodům bytů do osobního vlastnictví brání. Při pořizování družstevního bytu tedy nevěřte nepodloženým tvrzením, že byt bude brzy převáděn do osobního vlastnictví,“ varuje Lukáš Zelený.

Družstevní byt a dědictví

Družstevní byt přechází „klasicky“ na dědice. V případě, že družstevní byt vlastnili manželé, tedy byl ve společném jmění manželů, po smrti jednoho z nich přechází na druhého. Jestliže je ale jeden z manželů výlučným členem bytového družstva, jejich společný nájem zaniká, pokud zanikne členství manžela, který je výlučným členem družstva. Ze zákona nejde převod podílu nějak omezit nebo úplně vyloučit, pokud tedy potenciální člen přistoupí na podmínky dané zákonem i stanovami družstva a splní je.

Autor: Romana Rybová

Mzdová kalkulačka