Rozdělení společného jmění: Ochrání před riziky podnikání manžela? | e15.cz

Rozdělení společného jmění: Ochrání před riziky podnikání manžela?

.
.
• 
ZDROJ: Aleš Plch

Veronika Hejná

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Možná jste se svým nastávajícím neuzavřeli předmanželskou smlouvu a váš protějšek se nyní chystá podnikat. Jak ochránit rodinný majetek před riziky z podnikání, abyste v případě neúspěchu nepřišli o střechu nad hlavou?

Možná jste se svým nastávajícím neuzavřeli předmanželskou smlouvu a váš protějšek se nyní chystá podnikat. Jak ochránit rodinný majetek před riziky z podnikání, abyste v případě neúspěchu nepřišli o střechu nad hlavou?

Pokud manželé neuzavřeli tzv. předmanželskou smlouvu, po uzavření sňatku se jejich majetek nachází v zákonném režimu společného jmění manželů. I po vzniku manželství lze ale režim jmění smluvně upravovat.

„Zákon připouští smluvený režim podle § 717 občanského zákoníku, a to ve formě notářského zápisu. Smluvený režim může spočívat v režimu oddělených jmění, vyhrazujícím vznik společného jmění ke dni zániku manželství, anebo v režimu rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění,“ vysvětluje advokátka Petra Pavlištová z advokátní kanceláře Ladislav Drha.

Znamená to tedy, že smlouvou o změně lze část majetku ze společného jmění vyjmout. Typicky může jít o rodinný dům nebo byt manželů. Smlouvou pak lze určit, že nadále bude dům ve vlastnictví jen jednoho z nich, potvrzuje prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer. „Nicméně podle občanského zákoníku se taková smlouva nesmí dotýkat práv třetí osoby a bez jejího souhlasu nemá vůči ní právní důsledky,“ upozorňuje notář.

Tímto ustanovením zákon chrání věřitele. Kdyby totiž pohledávka věřitele vznikla před uzavřením smlouvy o manželské smlouvy, může se věřitel domáhat uspokojení pohledávky z veškerého majetku, který by byl součástí společného jmění, kdyby k uzavření smlouvy nedošlo. A to platí i v případě, že pohledávka vznikla dříve, než uplynulo 6 měsíců od uzavření smlouvy.

„Možnost změny majetkového režimu je tedy zákonem nastavena jako preventivní opatření, například před zahájením podnikání pro případ neúspěchu, nikoliv jako cesta, jak se vyvázat ze své povinnosti,“ upozorňuje Radim Neubauer. „Majetek lze také ochránit i jinými způsoby, například zřízením svěřenského fondu a převedením majetku do něj,“ dodává.

Seznam listin o manželském majetkovém režimu

Notářská komora vede Seznam listin o majetkovém manželském režimu. „Do seznamu se podle zákona dohody o smluveném režimu zapisují, je-li to ve smlouvě ujednáno,“ přibližuje Pavlištová. „Je-li manželská smlouva v seznamu zapsána, manželé se jí mohou dovolat vůči třetím osobám, i když tyto s jejich obsahem nebyly seznámeny. Toto ustanovení tedy dává jistý návod pro stanovení účinku vůči třetím osobám,“ doplňuje advokátka.

Ačkoliv lze zápis smlouvy do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu jedině doporučit, majetek druhého z manželů, který se nezadlužil, je před exekutory chráněn i tak. Jen je vše o trochu složitější. „V takovém případě musí sám aktivně na existenci této smlouvy třetí stranu upozornit – nejen exekutora, ale například i banku v případě žádosti o úvěr,“ uvádí Neubauer s tím, že není povinností exekutora zjišťovat, čí majetek je, pokud smlouva v seznamu není. „Na případnou exekuci by tedy došlo a vracení zabaveného majetku by se řešilo až následně, kdy by druhý manželů, který je smlouvou chráněn, zpětně dokazoval existenci této smlouvy,“ dodává.

Naopak, je-li smlouva v seznamu zapsána, exekutor se ji musí snažit vyhledat a seznámit s jejím obsahem. „Před vydáním exekučního příkazu na majetek exekutor zjistí, zda je v seznamu taková smlouva evidována. Tento postup upravuje exekuční řád,“ připomíná Pavlištová. Z obsahu manželské smlouvy pak exekutor vychází, pokud má v rámci exekuce vydobýt dluh vzniklý po jejím zápisu do Seznamu. Kdyby ale nebylo z exekučního titulu nebo manželské smlouvy zjevné, že dluh vznikl až po zápisu, má se za to, že vznikl před zápisem, upozorňuje advokátka.  

Kolik manželé za smlouvu notáři zaplatí?

Odměna pro notáře vychází z hodnoty majetku, která se určuje na základě řady faktorů, například tržní ceny, cenové mapy nebo kvalifikovaného odhadu, říká Neubauer. Podrobnosti pak stanoví vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách notářů – tzv. notářský tarif. Konkrétně je odměna z prvních 100 tisíc korun 2 procenta, z částky převyšující 100 tisíc korun až do 500 tisíc korun 1,2 procenta a tak dále. Z takto vypočtené částky náleží notáři odměna ve výši jedné poloviny, minimálně však částka 1 tisíc korun.

„V případě základu představovaného majetkem v hodnotě 2 milionů korun tak bude odměna činit 6 400 korun,“ uvádí prezident Notářské komory. Ochrana rodinného majetku uzavřením manželské smlouvy pro případ neúspěchu podniku jednoho z manželů se tak rozhodně vyplatí.

Autor: Veronika Hejná

Mzdová kalkulačka