Pohled Zlaté koruny: Osobní rozpočet aneb Jak si dát peníze do pořádku | e15.cz

Pohled Zlaté koruny: Osobní rozpočet aneb Jak si dát peníze do pořádku

Miroslav Škvára

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Co víme o rozpočtu? Rozpočet je rozpis příjmů a výdajů, které během určité doby očekáváme. Je veledůležitý jak pro státy, obce, firmy, podnikatele, tak pro jednotlivce a rodiny. Aby byl v pořádku, měl by být přebytkový, což mu umožní vytvářet finanční rezervu. Nebo aspoň vyrovnaný, protože ten schodkový neboli deficitní, s nímž dnešní vlády hospodaří už zcela běžně, jak všichni víme, přináší narůstající problémy.

Rodinný rozpočet by měl mít jasně definovaný cíl. Cílem může být třeba „zbavit se dluhů“, nebo „vytvořit si finanční rezervu ve výši 100 tisíc korun, která pokryje moje tříměsíční náklady“, a tak podobně. Tedy ideálně, na jedné straně přání – „nechci utrácet peníze, které nemám“, a na druhé straně cíl – „na každý větší nákup si předem vyčlením v rozpočtu peníze“. Ale bohužel, ne vždy je vše zalité sluncem, aby se toto správné „rozpočtové“ nastavení dařilo!

Rok 2022 je navíc z hlediska financí objektivně velmi náročný: čelíme vysoké inflaci, rostou ceny zboží i služeb, zvlášť dramaticky rostou ceny všech energií, hlavně zemního plynu, a to máme před sebou zimní období. Rodinné rozpočty se tak čím dál častěji dostávají do nepohody či přímo do krize.

3 příklady, jak dát rozpočet do pořádku

Relativně nejjednodušší rozpočet má student. Pokud mu to studium a čas dovolí, může si sehnat vhodnou brigádu či podnikání a svůj finanční rozpočet „zadotovat“.

Podstatné je, zda student bydlí na koleji či u rodičů a jestli si sám platí školné. Každopádně je pro sestavení jeho rozpočtu třeba znát konkrétní seznam jeho měsíčních výdajů. Ten by měl napovědět, kde je možné ušetřit. Mám na mysli hlavně řešení stravování – finanční rozdíly budou, zda jí v restauraci, studentské jídelně, nebo jestli má možnost si nakoupit a uvařit, či je v tomto ohledu zcela bez starostí, protože využívá „mama hotel“. Stravování nicméně obvykle patří mezi hlavní fixní výdaje, mezi nimiž je vše, co student musí platit každý měsíc. Tedy např. ubytování, telefon, doprava, strava, internet, atp. Zkrátka výdaje, kterým se nevyhne.

Proměnlivé výdaje se pak můžou měsíčně lišit a zde je třeba se podívat na ty zbytné. Tak říkáme těm, které nevynakládáme z donucení, ani proto, že tím zajišťujeme základní životní podmínky. Hradíme je zcela dobrovolně a s vědomím, že je možné také je nevydat, a to bez sankcí. Zde se pak otvírá možnost ušetřit – třeba na kouření, alkoholu, volnočasových aktivitách… Dalším dobrým nápadem může být zkrátit volno o prázdninách a přibrat si brigádu. Každopádně je moudré a užitečné si vytvořit finanční rezervu pro případ nenadálých událostí. Doporučuje se obvykle ve výši 3 až 6 měsíčních výdajů.

V těchto dnech se studenti dozvídají o zvýšení studentského ubytování (přibližně o 15 procent), což je další důvod pro revizi jejich rozpočtu. A co lze, kromě papíru a excelu, pro sledování rozpočtu doporučit nejen studentům? Aplikací je mnoho, proto jen některé z nich – Wallet, Spendee, Debito, Buxfer a eÚčty.

Rozpočet každého pátého Čecha je zatížen hypotékou

Jako druhý příklad probereme situaci majitelů hypoték, kteří budou v nejbližší době muset řešit refixaci splácené hypotéky. V tomto případě se totiž aktuální zvýšení sazeb hypoték týká jejich rodinného rozpočtu bezprostředně a citelně.

Refixací hypotéky rozumíme sjednání nové úrokové sazby po skončení doby fixace hypotéky, kdy si u své stávající banky vyjednáte novou úrokovou sazbu a prodloužíte tak stávající hypoteční financování u své banky. Část klientů si refixaci plete s refinancováním. Zatímco refixace označuje proces vyjednávání o nové úrokové sazbě u stávající banky a prodloužení aktuálního financování, refinancování se většinou týká nové hypotéky, kterou si sjednáte u jiné banky a tu stávající své dosavadní bance tímto krokem splatíte. Co je podstatné, je fakt, že dřívější sazby hypotečních úvěrů byly mnohem nižší než dnes, a tak si nyní nejspíš pohoršíte.

Přerušit splácení hypotéky jde

Pokud se majitel hypotéky dostal do situace, kdy mu její splátka činí finanční potíže, je třeba co nejdřív aktivně komunikovat s bankou. Je možné přerušení splácení hypotéky tak, že klient po určitou dobu splácí pouze úroky z dlužné částky. Výdaje spojené s hypotékou sice neklesnou na nulu, sníží se však výrazně díky tomu, že nově je splácen pouze úrok, nikoliv dlužná částka. Přerušení splácení má za následek prodloužení splatnosti hypotéky, proto se hodí spíš pro delší doby splatnosti. K odkladu splátek úroků banky přistupují obvykle v krajních situacích. Další z možností je využití služby odložených splátek v případě, že banka tuto službu má ve své nabídce a klient si ji sjednal v rámci své hypotéky. Tyto produkty umožňují klientům odložit na několik měsíců splátky dlužné částky opakovaně a bez vysokých poplatků.

Banky se snaží vyjít klientovi vstříc. Ale bez přímé součinnosti s ním se řešení hledá velmi těžko, proto je třeba jednat včas a na rovinu. Přidám však jednu velmi pozitivní zprávu: ČNB evidovala v pololetí 2022 pouze 0,62 procenta hypotečních úvěrů po splatnosti.

Zpětná hypotéka – kontroverzní, ale využívaná

Třetí příklad bude na téma současné zdražování a senioři. Senioři jsou nyní snad ještě častěji než dřív oslovováni speciálním produktem, který cílí přímo na ně a má jim zlepšit jejich finanční situaci.

Je to tzv. reverzní hypotéka, seniorská renta z nemovitosti či zpětná hypotéka. Pokud bychom hledali její definici, zněla by asi takto - jde o půjčku získanou proti zástavě nemovitosti, která je výhradně pro seniory (60 +), kteří vlastní byt či dům. Jako přilepšení k důchodu dostává senior obvykle měsíční splátku, avšak veškerá finanční vyrovnání se pak řeší až po smrti vlastníka nemovitosti. Pokud chtějí dědicové po smrti majitele získat zpět nemovitost do vlastnictví (od poskytovatele reverzní hypotéky), mají pouze jedinou možnost, a tou je úhrada dluhu.

Reverzní hypotéku může společnost vyplatit najednou, postupně či kombinací obou možností. Obvykle dostane senior vyplaceno cca 10 až 50 procent hodnoty nemovitosti, podle věku dlužníka, nikdy se totiž neví, jak dlouho bude částka vyplácena. Výhodou je, že senior může peníze použít na cokoliv. Pokud by změnil názor, může od smlouvy odstoupit, ale bude muset splatit úvěr i vysokými úroky, které mohou být až 16 procent p.a. Pouze připomínám, že aktuální sazby běžných hypoték se pohybují mezi 5 a 6 procenty.

Zpětné hypotéky v tuzemsku nabízejí nyní pouze nebankovní společnosti, velké banky od tohoto produktu, vzhledem k jeho kontroverznosti, dávají zatím ruce pryč. Nicméně jejich poskytovatelé hlásí za poslední půlrok zvýšený zájem.

Osobní či rodinný rozpočet v každé době

Osobní či rodinný rozpočet je praktické a moudré mít v každé době, i v létech hojnosti, natož pak v tak turbulentní a krizové, kterou právě prožíváme. Každopádně by měl každý ihned, jakmile se dostane do problému s penězi, co nejdřív zvážit svoji „rozpočtovou situaci“ a hledat řešení. Tím řešením ale pokud možno by nemělo být půjčování chybějících peněz, protože to by mohla být naopak „cesta do pekel“, neboli do dluhové pasti. Pro někoho konstruktivní řešení může být vedlejší příjem, pro druhého to, že najde ve svém rozpočtu kde, respektive na čem ušetřit, pro dalšího to bude čerpání některé ze státem poskytovaných sociálních dávek, pokud mu na ni vznikne nárok.

Konsolidace půjček může být řešení

Zvlášť velké starosti v dnešní době mají lidé s více půjčkami, ti budou prvoplánově řešit, jak ušetřit na jejich splátkách. Ke snížení jejich pravidelných rozpočtových výdajů může vést tzv. konsolidace půjček, která spočívá ve sloučení několika půjček do jedné. Přinejmenším se tak dá ušetřit za poplatky. Pokud se podaří s bankou vyjednat výhodnější úrokovou sazbu, sníží se i celková měsíční splátka. Nižší měsíční splátky bývají ale většinou vykoupeny prodloužením doby splatnosti úvěru. Aby se dlužník nedostal tzv. „z louže pod okap“, měl by se o konsolidaci svých půjček poradit s dobrým finančním poradcem. 

V každém případě dnes platí naléhavěji, než dříve: pozor na nevýhodné spotřebitelské úvěry a krátkodobé půjčky! Mezi ty nejdražší patří takzvané mikropůjčky, úvěry na kreditních kartách a kontokorentní úvěry.

Není úvěr, jako úvěr

Pokud se už někdo dostane do situace, kterou musí řešit úvěrem, měl by znát různé druhy úvěrových produktů a jejich úrokové navýšení. Základní orientaci poskytuje tabulka níže, která zobrazuje nabídku úvěrových produktů finančních institucí v srpnu 2022.

     
     
     
     
     
     

Poznámka: LTV je zkratka anglického pojmu „Loan To Value” (česky „půjčka proti hodnotě”), označuje poměr mezi výší půjčky a hodnotou zastavené nemovitosti.

Řešení Čechů pro překonání krize

Ačkoli osobní finance studoval a učil už 400 let před Kristem Platón, který tak dal základ ekonomii (výraz ekonomie pochází z řeckého slova oikonomia - oikos (dům), nomos (řídit) – vedení domácnosti), je to „velké téma,“ s nímž se potýkáme dodnes. Pozitivní je ve finanční gramotnosti přeci jen značný pokrok, který ukázal i poslední průzkum České bankovní asociace a agentury Ipsos, jenž probíhal v srpnu 2022 na vzorku 1063 respondentů ve věku 18–79 let.

Hlavní náměty, jak dát aktuálně rozpočet rodiny do pořádku, se dají vyčíst z těchto odpovědí, které dokazují, že Češi přeci jen už „vědí“:

  • Více šetřit energiemi (60 procent),
  • omezení výdajů za sport, kulturu a zábavu (46 procent),
  • omezení výdajů za spotřební zboží (45 procent),
  • omezení cestování včetně úspor za pohonné hmoty (38 procent),
  • omezení výdajů za základní potraviny a zboží (32 procent),
  • něco jiného (4 procenta),
  • žádná úsporná opatření neplánují (12 procent).

Autor je člen Finanční akademie Zlaté koruny, partner společnosti VECTOR Certifikace s.r.o. a lektor Finanční gramotnosti.

Zlatá koruna již 20 let pořádá soutěž finančních produktů, které hodnotí téměř 400 členná nezávislá Finanční akademie, organizuje odborná ekonomická a finanční fóra, provozuje finanční portál se srovnávačem www.zlatakoruna.info a rádce www.penizevrousce.cz.

Zlata koruna E15 pro webAutor: E15

Autor: Miroslav Škvára

Mzdová kalkulačka