Srovnání termínovaných vkladů: Úroky rostou, na inflaci jich však stačí jen pár | E15.cz

Srovnání termínovaných vkladů: Úroky rostou, na inflaci jich však stačí jen pár

Kamila Ondráčková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Kam uložit volné peníze, které můžete postrádat rok, tři či pět let? Porovnali jsme aktuální sazby termínovaných vkladů. Pozitivní je, že finanční domy se s růstem úroků začínají pomalu probouzet a některé sazby zvyšují. Tou špatnou zprávou je, že inflaci nyní poráží jen tři produkty, a to ještě s „odřenýma ušima“.

„V letošním roce jsme svědky růstu sazeb na finančních trzích. To nám dává prostor opět vylepšit podmínky našich termínovaných vkladů,“ říká Pavel Hejzlar, produktový manažer finanční skupiny Wüstenrot, a dodává: „Zatímco na konci loňského roku nabízel pětiletý termínovaný vklad sazbu 0,5 procenta, nyní je to 1,7 procenta.“

Termínované vklady versus spořicí účty

Termínované vklady jsou však často takovou Popelkou mezi finančními produkty. U velké části bank jsou termínované vklady ve srovnání s jinými produkty nezajímavé a jejich zhodnocení vychází hůře než u spořicích účtů. Ten momentálně nejvýnosnější nyní nabízí sazbu 1,5 procenta pro vklady do 300 000 korun.

Do určité míry je to tím, že na spořicích účtech zuří konkurenční boj. A banky jsou si vědomy toho, že lidé na ně slyší – možnost nevázat se na pevnou dobu je lákavá. Spořicí účet je tak považován za referenční produkt a pro banky představuje jakýsi marketingový prostředek, jak získat nové klienty na své další produkty a příslibem udržení zajímavé úrokové sazby udržet klienta aktivního.

Takový manipulační prostor u termínovaných vkladů, kde by peníze měly spát pevnou dobu, chybí. Přesto – oproti spořicím účtům, některé z nich dokázaly porazit inflaci. „Oproti spořicímu účtu je pak výhodou termínovaného vkladu i dopředu známá a garantovaná míra zhodnocení – úroková sazba u spořicího účtu je pohyblivá a banka ji může kdykoliv změnit,“ dodává Pavel Hejzlar.

Kdo porazí inflaci

Výše úrokové sazby se zpravidla odvíjí od délky termínovaného vkladu. U vkladů na jeden rok inflace předběhla všechny nabízené sazby. Nejzajímavější sazbu nabízí záložna NEY, spořitelní družstvo, konkrétně 1,7 procenta. Z bank pak Creditas 1,2 procenta. Na vyšší vklady pak J&T Banka 1,6 procenta.

U vkladů na tři roky opět vede NEY se sazbou 2,4 procenta, která už je nad inflací (v říjnu 2,2 procenta, a dle prognóz se nad dvěma procenty bude pohybovat i nadále). Vklady na pět let úročí záložna dokonce sazbou 2,6 procenta. Při této době je nad inflací i J&T Banka s 2,5 procenta. Zajímavý je i vklad u Creditas se sazbou 2,2 procenta.

Do banky či do záložny?

Žebříček termínovaných vkladů nyní vede spořitelní družstvo. Komu úspory svěřit? Hlavní rozdíl pak je v tom, že v případě vkladu do záložny, kampeličky nebo spořitelního družstva se musí člověk nejdříve stát členem družstva. V případě využívání služeb banky je na pozici klienta.

„Dnes platí pro záložny obdobná pravidla jako pro banky. Kromě vstupního vkladu ve výši 35 milionů korun (původně byl 0,5 milionu korun) jsou vklady jednotlivých střadatelů kryty do výše 100 000 euro stejně jako v bankách. Dozor nad záložnami provádí Česká národní banka, která také uděluje licence k působení v České republice. Z tohoto hlediska je zabezpečení vkladů v záložnách srovnatelné se vklady v bankách. Na druhou stranu u banky se úročí celý vklad, u družstevní záložny je část vkladu v určitém depozitu, či se stává majetkem družstva a není úročena,“ dodává Martin Novák, investiční analytik Broker Consulting. Dřív byla tato částka symbolická, dnes musí odpovídat minimálně desetině sumy, kterou bude uložena třeba právě na termínovaném vkladu.

Termínované vklady Autor: Kamila Ondráčková

Co je termínovaný vklad

Na termínovaném vkladu se peníze budou po určitou dobu zhodnocovat dle smluveného úroku. Jsou určeny konzervativním investorům na krátkodobý, resp. střednědobý horizont jednoho až pěti let. Na termínovaném vkladu může mít také banka požadavek minimální vložené sumy. Záleží na konkrétní bance či záložně. Může to být třeba 30 000, ale také 500 000 korun. V případě předčasného ukončení termínovaného vkladu před datem jeho splatnosti je třeba počítat se smluvní pokutou, která sníží zhodnocení uložených prostředků.

Autor: Kamila Ondráčková

Mzdová kalkulačka