Daňové změny konsolidačního balíčku v příkladech. Jak si pohorší zaměstnanci?

Jak konsolidační balíček ovlivní zaměstnance?

Jak konsolidační balíček ovlivní zaměstnance? Zdroj: Unsplash

V případě úspěšného legislativního procesu zvýší vládní daňové změny daňové zatížení všem zaměstnancům. Podívejme se v praktických příkladech, o kolik si jednotliví zaměstnanci pohorší.

Navrhované daňové změny v rámci konsolidačního balíčku počítají např. s opětovným zavedením nemocenského pojištění, snížením druhého daňového pásma, se zrušením školkovného či slevy na studenta a omezením daňové slevy na manželku. Jaké finanční dopady by navrhované změny v případě úspěšného legislativního procesu měly? Podívejme se na následující příklady.

Nemocenské pojištění pro všechny zaměstnance

Paní Helena má hrubou mzdu ve výši 44 tisíc korun. V letošním roce za paní Helenu odvádí nemocenské pojištění pouze zaměstnavatel, a to v sazbě 2,1 procenta, přičemž nemocenské pojištění je součástí sociálního pojištění. Souhrnná sazba sociálního pojištění placeného zaměstnavateli za zaměstnance je 24,8 procenta.

Zaměstnanci nyní sociální pojištění neplatí. Nově se počítá se zavedením nemocenského pojištění i pro zaměstnancev sazbě 0,6 procenta. Nově by paní Helena platila na nemocenském pojištění 264 korun (44 tisíc korun x 0,6 procenta) a o toto částku by měla nižší čistou mzdu

Zrušení slevy na studenta

Student Martin pracuje na zkrácený úvazek s hrubou mzdou ve výši 26 tisíc korun. Na dani z příjmu aktuálně platí 995 korun (26 tisíc korun x 15 procent - sleva na poplatníka 2 570 korun - sleva na studenta 335 korun). Nově by daň z příjmu činila 1 330 korun, tedy o 335 korun více, neboť by nebylo možné uplatnit slevu na studenta.

Školkovné zrušeno

Manželé Pavel a Jitka mají dceru ve školce, kde nastoupila od září. Za celý kalendářní rok 2022 si snížil pan Pavel vypočtenou daň z příjmu o 6 tisíc korun, což je částka školkovného. Maximální částka školkovného je na úrovni minimální mzdy, za rok 2022 ve výši 16 200 korun a za rok 2023 ve výši 17 300 korun.

Školkovné snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu, a proto daňová úspora je na úrovni ročního školkovného. Zaměstnanci uplatňující školkovné obdrželi po provedeném ročním zúčtování daně daňový přeplatek, neboť roční daňová povinnost byla nižší než zaplacené daňové zálohy během roku.

Snížení limitu pro platbu 23procentní daně z příjmu

Manažerka Lucie má hrubou měsíční mzdu 180 tisíc korun. Do hrubé mzdy ve výši 161 296 korun odvádí na dani z příjmu 15 procent ze své hrubé mzdy. Hrubá mzda nad limit již podléhá 23procentní sazbě daně z příjmu. Limit pro vyšší 23procentní sazbu daně z příjmu odpovídá 4násobku průměrné mzdy.

Legislativní změny počítají se snížením limitu pro 23procentní sazbu daně z příjmu na 3násobek průměrné mzdy. Při aplikaci aktuálních daňových podmínek by to bylo nad 120 972 korun. Pro paní Lucii by to znamenalo vyšší odvod na dani z příjmu o 3 226 korun.

Omezení slevy na manželku

Pan Michal dostal v práci zajímavou pracovní nabídku, která je velmi dobře placená, ale musí hodně cestovat. S manželkou se domluvili, že zůstane v domácnosti, protože mají dceru, která půjde do první třídy a syna ve třetí třídě a aby se jim mohla věnovat, když on je často pracovně pryč.

V ročním zúčtování daně uplatňuje pan Michal slevu na manželku ve výši 24 840 korun, protože manželka nemá vlastní rozhodné příjmy vyšší než 68 tisíc korun za rok. Rodina žije pouze z příjmu pana Michala. Legislativní změny počítají s možností uplatnění slevy na manželku pouze v případě, že manželka pečuje o dítě do 3 let věku. Pan Michal by si tedy nově již slevu na manželku uplatnit nemohl.