Jak jako firma přežít koronavirus? Škrtejte výdaje a sledujte cash-flow | E15.cz

Jak jako firma přežít koronavirus? Škrtejte výdaje a sledujte cash-flow

Aleš Pospíšil, Kamila Ondráčková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Opatření proti šíření koronaviru budou mít těžké dopady na ekonomiku - odhlédneme-li od samotné nákazy, čeká nás brutální pokles HDP, tisíce zkrachovalých podniků, stovky tisíc lidí bez práce. Poptávka po zbytných věcech či službách klesne k nule. Mnozí jsou v karanténě, výrobní podniky utlumují činnost, mnohé profese jsou ohroženy existenčně. Co dělat? Jak přežít? Jak se přizpůsobit?

Co máte jako majitel firmy dělat, pokud se váš byznys začne potýkat s problémy v oblasti provozního cash-flow? Je samozřejmě otázka, nakolik se v této souvislosti lze spolehnout na stát, na nejrůznější „bezúročné“ a „odkladné“ úvěry, a zda je to vůbec rozumné. Pokud tato forma podpory vyjde, bude to jen dobře. Ale není příliš realistické očekávat, že v dostatečné míře vyjde na všechny.

V první fázi nezbývá, než seškrtat výdaje: snížit zaměstnancům pracovní fond na 60 procent pracovní doby, snížit či odložit výdaje, které nejsou životně nezbytné pro provoz firmy, svou důsledností výrazně zlepšit hospodaření s pohledávkami či se zaměřit na rychlý přísun peněz pomocí skont, faktoringu a podobných nástrojů.

Podnikatelé by se rovněž měli snažit vyjednat s dodavateli prodloužení doby splatnosti, se zaměstnanci pak možnosti nového systému zainteresovanosti – kupříkladu odměňovacího systému více závislého na výsledku jak jejich práce, tak na celkové finanční výkonnosti samotné firmy.

Alfou a omegou jsou peněžní toky

Zároveň je však velmi důležité uvědomit si, že jen škrtáním nákladů se z dané situace váš byznys nedostane. Důležité je znovu nastartovat celé cash-flow, tedy nejen „odtok“ peněz z firmy při optimalizaci nákladů, ale především „přítok“ peněz díky uskutečněným prodejům.

Začněte důsledně na týdenní (někde i denní) bázi sledovat výhled cash-flow. A bude-li záporný a nebude se dařit znovu prodej nastartovat či zvednout, je nezbytné tak dlouho škrtat v nákladech, dokud vám výhled cash-flow neukáže kladný zůstatek. Tento úkol, stejně jako mnoho jiných v těžkých dobách, bude obtížný, ale zároveň nezbytný, aby se vaše podnikání dostalo z nejhoršího ven.

Drobná odbočka – snazší situaci mají podnikatelé, kteří v předchozích letech vsadili na digitalizaci. ti, kteří se dosud zaměřili pouze na klasický prodej v kamenných obchodech, každým dnem načítají ztráty. Naopak e-shopy nabírají nové pracovníky, aby byly schopné uspokojit zájem nakupujících. Prodejci, kteří kombinují oba způsoby prodeje, mají možnost ztráty z kamenných prodejen kompenzovat v on-line prostředí.

Ve střednědobém horizontu mohou zejména firmy zvýšit okamžité příjmy, a tím zlepšit své cash-flow prodejem aktiv a získáním dalších finančních zdrojů. Vše z inventáře firmy, co nemá přínos směrem k zefektivnění výroby či zvýšení prodejů, lze prodat jako v dané chvíli zbytné či neužitečné pro její přežití.

Kdo neprodá, tomu nepomůže ani svěcená voda

Ty z firem, kterým to finanční zdraví dovolí, mohou vždy kromě podpory od státu formou bezúročných úvěrů a nejrůznějších úlev využít i standardních komerčních cest financování podniku, jako jsou úvěry, leasingy a podobně. V této oblasti se ale rozhodně vyplatí opatrnost. Pokud nebude výhled reálně ukazovat na to, že se cash-flow za rozumně krátkou dobu dostane do kladných hodnot, pak pouhé profinancování ztrátového podnikání přes nejrůznější půjčky vaši situaci nevyřeší.

Tím si totiž de facto jen kupujete čas, prodlužujete život svého byznysu, jenž je však již v kómatu. Nedává-li provozní cash-flow smysl, je třeba radikálně změnit přemýšlení o vašem byznys modelu a zpracovat novou obchodní strategii podniku. Co děláte, s kým to děláte, za kolik to prodáváte, jak nákladně to děláte, s jakým počtem lidí a tak dále. Byť to možná vyzní poněkud tvrdě, je dobré si také vypracovat kritéria o zastavení či omezení provozu podniku,“ upozorňuje podnikatelský kouč Jiří Jemelka ze společnosti J.I.P. pro firmy.

O konkrétních opatřeních na podporu podniků a podnikatelů bude vláda v nejbližších dnech jednat. Nyní je jisté jen tolik, že Ministerstvo financí chystá balíček úlev, který sice pomůže, ale nemá potenci pomoci tam, kde klesla poptávka (gastro, ubytovací služby, cestovní ruch). Českomoravská záruční a rozvojová banka pozastavila příjem žádostí o bezúročný úvěr COVID, další programy budou zřejmě vypsány brzy.

Nesporně se proto vyplatí sledovat dění a zjišťovat informace. Užitečný rozsestník najdete třeba na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Mzdová kalkulačka