Kolik vyděláte na zrušení superhrubé mzdy?

Zrušení superhrubé mzdy - Ilustrační fotografie

Zrušení superhrubé mzdy - Ilustrační fotografie Zdroj: pexels.com

Zrušení superhrubé mzdy - Ilustrační fotografie
Zrušení superhrubé mzdy - Ilustrační fotografie
3
Fotogalerie

Při zrušení superhrubé mzdy si zaměstnanci finančně polepší i o desetitisíce korun za rok, přestože budou mít stále stejně vysokou hrubou mzdu. Podívejme se na praktické výpočty.

Daň z příjmu fyzických osob se i v letošním roce počítá nikoliv z hrubé mzdy sjednané mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, ale ze superhrubé mzdy, což je hrubá mzda zvýšená o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance (v souhrnu 33,8 procenta). Vláda se však dohodla na zrušení institutu superhrubé mzdy a výpočtu daně z příjmu fyzických osob od příštího roku z hrubé mzdy.

Sazba daně z příjmů přitom zůstává stejná – 15 procent. Pouze zaměstnanci s hrubou mzdou nad čtyřnásobek průměrné mzdy by odváděli 23 procent ze mzdy nad limit.

Kalkulačka čisté mzdy 2020 >>>

Změna výpočtu přináší výraznou úsporu na dani z příjmu fyzických osob. Na výpočet sociálního a zdravotního pojištění nemá tato skutečnost vliv.

Praktický výpočet

V přiložené tabulce si pro názornost vypočítáme daňovou úsporu u zaměstnance s hrubou mzdou 34 000 korun dle aktuální legislativy a v případě úspěšného legislativního procesu souvisejícího se zrušením superhrubé mzdy v roce 2021, přičemž počítáme s uplatněním pouze základní daňové slevy na poplatníka v částce 2 070 korun.

Výpočetrok 2020rok 2021
Hrubá mzda34 000 korun34 000 korun

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem

1 530 korun (34000 x 4,5 procenta)

1 530 korun (34000 x 4,5 procenta)

Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem

3 060 korun (34000 x 9 procent)

3 060 korun (34000 x 9 procent)

Sociální pojištění placené zaměstnancem

2 210 korun (34000 x 6,5 procenta)

2 210 korun (34000 x 6,5 procenta)

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem

8 432 korun (34000 x 24,8 procenta)

8 432 korun (34000 x 24,8 procenta)

Superhrubá mzda (zaokrouhleno na sta nahoru)

45 500 korun (34000 x 1,338 procenta)

x
Daň z příjmu fyzických osob

6 825 korun (45000 x 15 procent)

5 100 korun (34000 x 15 procent)

Sleva na poplatníka2 070 korun2 070 korun
Záloha na daň z příjmu

4 755 korun (6825 - 2070)

3 030 korun (5100 - 2070)

Čistá mzda

25 505 korun (34000 - 1530 - 2210 - 4755)

27 230 korun (34000 - 1530 - 2210 - 3030)

U hrubé mzdy ve výši 34 000 korun se zvýší čistá měsíční mzda obdržená na účet o 1 725 korun, což je daňová úspora na dani z příjmu fyzických osob. Odvody na sociálním a zdravotním pojištění se nezmění. Pokud by oba manželé pracovali za 34 000 korun, potom by si v případě úspěšného legislativního procesu rodina finančně za celý rok 2021 polepšila o 41 400 korun.

Podívejte se, jak by výši vaší čisté mzdy ovlivnilo zrušení superhrubé mzdy

Najeďte kurzorem myši na přibližnou výši vaší hrubé mzdy

Ušetři i „dohodáři“

Řada lidí si přivydělává na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti. Pokud je hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce 10 001 korun a více (z dohody o pracovní činnosti 3 000 korun a více), tak z hrubé odměny odvádí sociální a zdravotní pojištění zaměstnanec i zaměstnavatel a v takovém případě se daň z příjmu počítá ze „superhrubé odměny“. Zrušení superhrubé mzdy by tedy mělo pozitivní finanční vliv i pro zaměstnance pracující na pracovní dohody, neboť i v těchto případech by se daň počítala z hrubé odměny a nikoliv ze „superhrubé odměny“.

Daňová úspora dle hrubé mzdy

V přiložené tabulce máme pro názornost vypočtenu čistou mzdu dle hrubé mzdy v letošním roce a současně při zrušení institutu superhrubé mzdy od příštího roku. Ve všech případech se počítá pouze se základní daňovou slevou na poplatníka. 

Hrubá mzdačistá mzda 2020čistá mzda 2021zvýšení čisté mzdy
20 000 korun15 850 korun16 870 korun1 020 korun
25 000 korun19 295 korun20 570 korun1 275 korun
30 000 korun22 740 korun24 270 korun1 530 korun
35 000 korun26 185 korun27 970 korun1 785 korun
40 000 korun29 630 korun31 670 korun2 040 korun
45 000 korun33 075 korun35 370 korun2 295 korun
50 000 korun36 535 korun39 070 korun2 535 korun
60 000 korun43 425 korun46 470 korun3 045 korun
80 000 korun57 205 korun61 270 korun4 065 korun
100 000 korun71 000 korun76 070 korun5 070 korun

Žádný negativní vliv na důchod a nemocenské dávky

Případný výpočet daně z příjmu fyzických osob z hrubé mzdy a nikoliv superhrubé mzdy by neměl žádný negativní dopad na výpočet státních důchodů nebo nemocenských dávek. Pro výpočet důchodových a nemocenských nároků je rozhodujícím vstupním údajem částka, ze které bylo zaplaceno sociální pojištění, tedy hrubá mzda. Změna výpočtu daně z příjmu fyzických osob by se tedy nijak nedotkla výpočtu státních důchodů a jednotlivých nemocenských dávek.