Náhrada mzdy nebo nemocenská? Výpočet dávky a kdy chodí | e15.cz

Náhrada mzdy a nemocenská: Jak na výpočet dávky a kdy se vyplácí

Náhrada mzdy za nemoc 2023: Jak na výpočet? (ilustrační foto)
Náhrada mzdy za nemoc 2023: Jak na výpočet? (ilustrační foto)
• 
ZDROJ: Profimedia.cz

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Co je náhrada mzdy a kdo ji platí? Kdy přijde na účet? Mohou náhradu mzdy dostávat na účet i OSVČ? Podívejme se přehledně na podmínky a kalkulačku pro výpočet v roce 2023.

Co je náhrada mzdy? Náhrada mzdy vs. nemocenská

V případě pracovní neschopnosti, ať už z důvodu nemoci nebo úrazu, mají zaměstnanci účastni na nemocenském pojištění nárok na nemocenskou, ale až od 15. kalendářního dne nemoci. To neznamená, že během prvních dvou týdnů jsou bez peněz, protože dostávají náhradu mzdy. Nemocenská i náhrada mzdy se však počítají odlišně.

Pláčou vaše záda bolestí? >>>

Brigáda a náhrada mzdy – příklad

Student Jakub si přivydělává na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že se z odměny z DPP ve výši 10 tisíc korun a méně se neplatí sociální pojištění, tak není student Jakub účasten na nemocenském pojištění a nemá nárok na náhradu mzdy (ani nemocenskou) během nemoci.

Kdo platí náhradu mzdy a nemocenskou?

Zatímco nemocenskou dostávají zaměstnanci na účet od místně příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení, tak náhradu mzdy jim vyplácí zaměstnavatel. Náhrada mzdy náleží v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti. Z náhrady mzdy vypočtené dle zákoníku práce se neodvádí daň z příjmu ani sociální a zdravotní pojištění.

Náhrada mzdy za nemoc a víkend

Náhrada mzdy náleží pouze za hodiny, které zaměstnanec měl odpracovat a neodpracoval z důvodu pracovní neschopnosti. Zaměstnanci pracující od pondělí do pátku tedy nárok náhradu mzdy za sobotu a neděli nedostanou.

Kdy se vyplácí náhrada mzdy za nemoc?

Vzhledem k tomu, že náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel, tak obdrží zaměstnanci náhradu mzdy normálně ve výplatě za příslušný měsíc. V případě krátkodobé pracovní neschopnosti v březnu se dostane ve výplatě za březen ve výplatním termínu v dubnu. Zaměstnavatel vyplácí náhradu mzdy pouze za dobu trvání pracovního poměru.

Konec pracovního poměru – příklad

Slečně Monice skončil pracovní poměr sjednaný na dobu určitou koncem února. I když je slečna Monika nemocná od třetího dne po skončení zaměstnání, tak nemá na náhradu mzdy od bývalého zaměstnavatele nárok.

OSVČ a nemocenská

I když si OSVČ platí dobrovolné nemocenské pojištění, tak nemají v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti nárok na náhradu mzdy. OSVČ mohou dostávat pouze nemocenskou od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Jestliže si OSVČ dobrovolné nemocenské pojištění vůbec neplatí, tak nemůže v případě nemoci dostávat na účet ani nemocenskou.

Náhrada mzdy a zákoník práce

Legislativou jsou podmínky upravující čerpání náhrady mzdy uvedeny, na rozdíl od nemocenských dávek, v zákoníku práce. Konkrétně potom v § 192 až § 194 zákoníku práce.  

Výpočet náhrady mzdy 2023

Základním vstupní údajem pro výpočet náhrady mzdy je průměrný hodinový výdělek za předchozí čtvrtletí. Průměrný hodinový výdělek se následně redukuje. V první redukční hranici se započítává průměrný hodinový výdělek z 90 procent, ve druhé redukční hranici z 60 procent a ve třetí redukční hranici z 30 procent. K částce nad třetí redukční hranici se již nepřihlíží. Redukční hranice v roce 2023 jsou: 235,38 koruny, 352,98 koruny a 705,78 koruny. Hodinová náhrada mzdy je 60 procent z redukovaného průměrného hodinového výdělku.

Kalkulačka: Výpočet náhrady mzdy 2023 >>>

Náhrada mzdy: Jak na výpočet – příklad

Manažerka Lucie je nemocná, přičemž její průměrný hodinový výdělek je 810 korun. Za 40 hodin pracovní neschopnosti obdrží paní Lucie náhradu mzdy v částce 9 318 korun. Podívejme se na podrobný výpočet:

  • Z první redukční hranice je zápočet průměrného hodinového výdělku 211,842 koruny (235,38 x 90 procent), zápočet z druhé redukční hranice je 70,56 koruny (352,98 koruny - 235,38 koruny) x 60 procent) a zápočet ze třetí redukční hranice je 105,84 koruny (705,78 koruny - 352,98 koruny) x 30 procent).
  • Redukovaný průměrný hodinový výdělek má paní Lucie 388,2420 koruny (211,842 koruny + 70,56 koruny + 105,84 koruny).
  • Náhrada mzdy za 1 hodinu činí 232,9452 koruny (60 procent z 388,2420 koruny).

Náhrada mzdy za 40 hodin je po zaokrouhlení uvedených 9 318 korun (232,9452 x 40 hodin).

Kalkulačka: Výpočet nemocenské 2023 >>>

Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka