Náhradní výživné se prodlužuje. Plnění podmínek je nutné prokázat do konce listopadu

Náhradní výživné od státu (ilustrační foto)

Náhradní výživné od státu (ilustrační foto) Zdroj: Shutterstock

Od počátku července 2021 mohou rodiče žádat pro své děti náhradní výživné od státu, neplní-li druhý rodič svou vyživovací povinnost. V listopadu 2023 nabyla účinnosti novela zákona o náhradním výživném, která dobu výplaty dávky prodlužuje na dvojnásobek.

Náhradní výživné se prodlužuje z původních 24 výplat na 48 měsíčních výplat. Ačkoliv je institut náhradního výživného podle důvodové zprávy k novely plně funkční, dočasnost podpory tvrdě doléhá na ty, jimž se nedaří výživné vymáhat po povinné osobě.

„Jde tedy o situace, kdy, ačkoliv jsou podmínky pro nárok na náhradní výživné nadále splněny (zejména podmínka probíhajícího vymáhacího řízení), nárok na dávku náhradní výživné zanikne z důvodu vyplacení předem určeného ‚počtu‘ vyplácených měsíčních splátek dávky,“ stojí v důvodové zprávě.

Prodloužení výplaty na 48 měsíců i zpětně

Ze souhrnné zprávy Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí vyplynulo, že pro tři pětiny respondentů (příjemci dávky náhradního výživného) je finanční pomoc s ohledem na výši výdajů domácnosti výrazná.

Prodloužení má pomoci rodinám, kde během prvních 24 měsíců nebyla dostatečně stabilizována finanční situace nebo zlepšena platební morálka povinného rodiče, ani se nepodařilo zvýšit úspěšnost vymáhání výživného v exekuci.

Pokud již rodiče vyčerpali 24 dávek od července 2021 do července letošního roku, bude jim dávka náhradního výživného přiznána na další období (též zpětně na období po poslední 24. výplatě dávky), a to i bez speciální žádosti. Podmínkou je včasné předložení příslušných dokumentů Úřadu práce ČR. K tomuto kroku úřad příjemce dávky písemně vyzve se lhůtou do konce listopadu. Lhůta vyplývá z přechodných ustanovení novely.

„Jsme odhodláni pokračovat v našem úsilí o zlepšení podmínek pro rodiny s dětmi i nadále. Tato zranitelná skupina pro nás zůstává jednou z priorit. Společně s Ministerstvem spravedlnosti například chceme, aby bylo zavedeno minimální výživné. Je také třeba obecně zlepšit vymáhání soudem stanoveného výživného," uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Obecné podmínky pro přiznání náhradního výživného

Základním předpokladem pro přiznání náhradního výživného je soudem stanovené výživné pro nezaopatřené dítě s trvalým pobytem a bydlištěm na území České republiky. Soudem určené výživné může nahradit soudem schválená dohoda rodičů. Nezaopatřeným dítětem je dítě do skončení povinné školní docházky a navazujícího studia. V případě, že se soustavně připravuje na budoucí povolání, jej za nezaopatřené považujeme do dosažení věku 26 let.

Není nutné prokazovat výši příjmů, podmínkou přiznání dávky je však zahájení procesu vymáhání výživného, a to buď v rámci exekuce, anebo soudního výkonu rozhodnutí. V žádosti na předepsaném formuláři Úřadu práce ČR uvede oprávněný rodič základní informace a spisovou značku o zahájeném výkonu rozhodnutí či exekuci.

Po vyplacení dávky přechází pohledávka ve výši vyplaceného náhradního výživného na stát, který ji následně po povinném rodiči prostřednictvím Úřadu práce ČR vymáhá.

V současnosti pobírá náhradní výživné přibližně devět tisíc nezaopatřených dětí.