Práce za minimální mzdu a daně v příkladech | e15.cz

Práce za minimální mzdu a daně v příkladech

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

V roce 2022 činí minimální měsíční mzda 16 200 korun. Jak vysoká je však čistá mzda? Je možné mít při práci na zkrácený úvazek nižší hrubou mzdu?

Minimální měsíční mzda ve výši 16 200 korun platí pro práci na plný úvazek. V praxi to znamená, že zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek mohou mít měsíční hrubou mzdu nižší. V těchto případech se však provádí dopočet do minima při výpočtu zdravotního pojištění, pokud se nejedná o zaměstnance, který je současně státním pojištěncem, neboť zdravotní pojišťovna musí za každého zaměstnance obdržet 13,5 procenta na zdravotním pojištění. Zaměstnanci pracující za minimální mzdu nemají při výpočtu daňové povinnosti žádnou speciální úlevu na dani z příjmu nebo povinném pojistném.

Tip: Spočítejte si výši vaší čisté mzdy s pomocí naší kalkulačky

Příklad: Výpočet čisté mzdy

Zaměstnanec Michal pracuje pro zaměstnavatele XY na pracovní smlouvu s hrubou mzdou 16 200 korun. Jakou částku obdrží na bankovní účet? Kolik zaplatí na dani z příjmu?

Zaměstnanci odvádí na zdravotním pojištění 4,5 procenta z hrubé mzdy, na sociálním pojištění 6,5 procenta z hrubé mzdy a na dani z příjmu potom 15 procent z hrubé mzdy (v Česku je zavedena i zvýšená 23procentní sazba daně, která však platí pro velmi nadstandardní mzdy). Při výpočtu daně z příjmu se však uplatňuje sleva na poplatníka ve výši 2 570 korun, na kterou mají nárok všichni daňoví poplatníci.

  • Na zdravotním pojištění je tedy panu Michalovi z jeho hrubé mzdy sraženo jeho zaměstnavatelem 729 korun (16 200 korun x 4,5 procenta).
  • Na sociálním pojištění je panu Michalovi sraženo z jeho hrubé mzdy 1 053 korun (16 200 korun x 6,5 procenta).
  • Na dani z příjmu nezaplatí nic na dani z příjmu, neboť sleva na poplatníka ve výši 2 570 korun je vyšší než vypočtená daň z příjmu 2 430 korun (16 200 korun x 15 procent). Sleva na poplatníka sníží vypočtenou daň z příjmu do nuly.

Pan Michal obdrží na bankovní účet čistou mzdu ve výši 14 418 korun (16 200 korun - 729 korun - 1 053 korun).

Příklad: Čistá mzda je vyšší než hrubá mzda

Paní Simona pracuje za minimální mzdu 16 200 korun a uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti ve výši 3 127 korun (1 267 korun na první dítě a 1 860 korun na druhé dítě). Jak vysoký obdrží paní Simona daňový bonus? Jak vysoká je její čistá mzda?

  • Z hrubé mzda je paní Simoně odvedeno zdravotní pojištění 729 korun a sociální pojištění 1 053 korun. Na výpočet povinného pojistného nemá vliv, kolik dětí paní Simona vychovává.
  • Na dani z příjmu nezaplatí paní Simona nic, a ještě obdrží daňový bonus ve výši 3 127 korun, což je rozdíl mezi daňovým zvýhodněním na dvě děti a vypočtenou daní z příjmu.

Čistá mzda paní Simony obdržená na účet bude 17 545 korun (16 200 korun - 729 korun - 1 053 korun + 3 127 korun). Paní Simona obdrží na účet vyšší částku, než je její hrubá mzda.

Příklad: Dopočet do minima

Paní Gabriela pracuje na zkrácený úvazek a má hrubou mzdu 15 tisíc korun. Paní Gabriela není pro účely platby zdravotního pojištění státním pojištěncem. Jak vysokou bude mít čistou mzdu?

  • Na dani z příjmu fyzických osob nezaplatí nic (sleva na poplatníka je vyšší než vypočtená daň z příjmu). Na sociálním pojištění je paní Gabriele sraženo 975 korun (15 tisíc korun x 6,5 procenta).
  • Na zdravotním pojištění odvede zaměstnavatel paní Gabriely celkem 2 187 korun, přičemž v této částce je i platba zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem za zaměstnance. Zaměstnavatel odvádí na zdravotním pojištění vždy 9 procent. Paní Gabriele je tak na zdravotním pojištění sraženo z její hrubé mzdy 837 korun (2 187 korun - (15 tisíc korun x 9 procent). Efektivní sazba zdravotního pojištění placeného paní Gabrielou je tedy 5,2 procenta. Důvodem je dopočet do minima.

Čistá mzda paní Gabriely činí 13 188 korun (15 000 korun - 975 korun - 837 korun).

Nárok na nemocenské dávky je vždy

Zaměstnanci pracující za minimální mzdu nemusí mít strach, že z důvodu nízkého příjmu nebudou mít nárok na náhradu mzdy, nemocenskou, mateřskou, otcovskou nebo ošetřovné. Samozřejmě i při práci za minimální mzdu vzniká nárok na všechny nemocenské dávky při získání potřebné doby pojištění (pro jednotlivé dávky se liší). Výše nemocenských dávek však bude odpovídat výši hrubé mzdy a bude nižší než u zaměstnanců např. s průměrnou mzdou.

Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka