Vstupní lékařské prohlídky: Kdy propadne platnost čestných prohlášení?

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Profimedia

Ilustrační foto
Lékař online.
3
Fotogalerie

Bez řádně provedené vstupní lékařské prohlídky nemůže zaměstnavatel připustit zaměstnance k výkonu práce. V nouzovém stavu bylo možné nahradit vstupní lékařskou prohlídku čestným prohlášením zaměstnance o jeho zdravotní způsobilosti pro výkon dané práce. Jak dlouho po ukončení nouzového stavu budou tato čestná prohlášení ještě platit?

Nezbytná podmínka zahájení výkonu práce

Povinnost podrobit se vstupní lékařské prohlídce se vztahuje na všechny zaměstnance, kteří nastupují do pracovního poměru. U dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr je prohlídka povinná pouze pro ty osoby, které mají vykonávat práci zařazenou do kategorie „rizikové“ práce.

Vstupní lékařská prohlídka musí být – za normálního stavu – provedena nejpozději před okamžikem nástupu do práce. Pokud se zaměstnanec prohlídce nepodrobí, zaměstnavatel ho k výkonu práce nesmí připustit.

Vstupní prohlídku provede lékař, se kterým má zaměstnavatel uzavřenu smlouvu o výkonu pracovnělékařské péče. U prací zařazených mezi bezrizikové je možné, aby ji provedl také obvodní lékař zaměstnance.

Čestné prohlášení nahrazující prohlídku

Čestným prohlášením zaměstnance o jeho zdravotní způsobilosti k výkonu práce bylo možné vstupní prohlídku nahradit do konce roku 2020. Od počátku letošního roku do 19. ledna 2021, kdy vstoupilo v účinnost nové krizové opatření, nesměli zaměstnavatelé čestná prohlášení jako náhradu vstupních prohlídek přijímat.

Od 19. ledna až do ukončení nouzového stavu, tedy do půlnoci 11. dubna, sloužila čestná prohlášení opět jako náhrada vstupních prohlídek.

„Opatření platí po dobu trvání nouzového stavu a upravuje vstupní lékařské prohlídky i periodické lékařské prohlídky a současně také stanoví, jak mají poskytovatelé pracovnělékařských služeb postupovat po ukončení nouzového stavu,“ uvádí Jakub Málek z Peyton legal.

Důvodem je podle Ministerstva zdravotnictví ČR odlehčit vytíženým poskytovatelům zdravotních služeb. I tak ale ministerstvo doporučilo poskytovatelům pracovnělékařských služeb veškeré prohlídky nadále realizovat.

Vláda tedy opětovně v krizovém opatření z ledna nařídila nahlížet na čestné prohlášení osob, jejichž pracovní poměr vznikne od data účinnosti krizového opatření až do ukončení nouzového stavu, jako na posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání. Vztahuje se to však pouze na ty zaměstnance, jejichž druh práce je zařazen do prací bezrizikových.

„Čestné prohlášení umožňující nahrazení vstupní lékařské prohlídky bylo zúženo jen na tzv. nerizikové práce, aby nedocházelo k možnému riziku, že na pracoviště bude bez nezávislého posouzení zdravotního stavu uchazeče o zaměstnání připuštěna osoba, jejíž zdravotní stav neodpovídá charakteru práce,“ stojí v odůvodnění usnesení vlády.

Kdy stávající čestná prohlášení přestanou platit?

Čestná prohlášení o zdravotní způsobilosti k výkonu práce zařazené do bezrizikové kategorie nepřestanou platit bezprostředně se skončením nouzového stavu.

Zaměstnancům i poskytovatelům zdravotní péče pak začala 12. dubnem 2021 běžet devadesátidenní lhůta, během které bude nutné čestná prohlášení nahradit řádně provedenou vstupní lékařskou prohlídkou.