Ošetřovné 2020: Příklady a kalkulačka | E15.cz

Výše ošetřovného v roce 2020: Jak se bude počítat?

Výše ošetřovného v roce 2020: Jak se bude počítat?
Ilustrační foto
• 
ZDROJ: Profimedia.cz

Petr Gola

V případě splnění zákonných podmínek má ošetřující člověk nárok na ošetřovné, přičemž je možné pobírat ošetřovné i při péči o nemocného dospělého. 

Ošetřovné 2020

Ošetřovné je dávkou nemocenského pojištění, kterou vyplácí místně příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení. Nárok na ošetřovné není automatický, musí být splněny zákonné podmínky a zaměstnanec musí být účasten na nemocenském pojištění.

Ze zákona má nárok na ošetřovné pouze zaměstnanec, a to z důvodu:

a)       Ošetřování

  • Dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz.
  • Jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytné ošetřování fyzickou osobou.

b)      Péče o dítě mladší 10 let, protože jsou splněny zákonné podmínky uvedené v § 39, odstavci 1) zákona o nemocenském pojištění (např. dítě nemůže být ve školském zařízení z důvodu karantény, uzavření školského zařízení z důvodu havárie…).

Dlouhodobé ošetřovné 2019: Čtěte, kdy můžete dávku uplatnit a v jaké výši

Příklad: OSVČ a dobrovolné nemocenské pojištění

Podnikatelka Kateřina si platí dobrovolné nemocenské pojištění. V případě péči o nemocnou dceru podnikatelce Kateřině nárok na ošetřovné nevzniká. Osoby samostatně výdělečně činné nemohou ošetřovné pobírat ani při měsíční platbě dobrovolného nemocenského pojištění.

Příklad: Ukončení pracovního poměru

Zaměstnanci Milanovi skončil pracovní poměr 31. října 2019. Panu Milanovi onemocněl syn 3. listopadu. Panu Milanovi nárok na ošetřovné nevzniká, neboť aktuálně není zaměstnaný a pro výplatu ošetřovného není, na rozdíl od mateřské nebo nemocenské, stanovena ochranná lhůta po skončení zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění. 

Příklad: Pobírání rodičovského příspěvku

Panu Jaroslavovi onemocněla dcera Romana (2 roky). Panu Jaroslavovi nevzniká nárok na ošetřovné, přestože pracuje na standardní pracovní smlouvu na dobu neurčitou a z hrubé mzdy mu je každý měsíc sraženo sociální pojištění. Důvodem je skutečnost, že manželka pana Jaroslava pobírá rodičovský příspěvek z důvodu péče o dítě a v takovém případě nemůže zaměstnanec ošetřovné pobírat.

Kalkulačka: Spočítejte si výši ošetřovného >>>

Osamělí rodiče pobírají ošetřovné 16 dní

Základní délka pobírání ošetřovného činí maximálně 9 kalendářních dní, osamělí rodiče mohou ošetřovné maximálně pobírat po dobu 16 kalendářních dní. Za osamělého rodiče se pro účely nároku na ošetřovné považuje zaměstnanec svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku.

Výpočet ošetřovného v roce 2020

Základním vstupním údajem pro výpočet ošetřovného je, stejně jako u ostatních nemocenských dávek, denní vyměřovací základ, který se zpravidla vypočítá za předchozích 12 kalendářních měsíců. Denní vyměřovací základ se při výpočtu ošetřovného redukuje. V roce 2020 se bude redukovat následovně:

  • Do první redukční hranice (do 1 162 korun) z 90 procent, ve druhé redukční hranici (od 1 162 korun do 1 742 korun) z 60 procent a ve třetí redukční hranici (od 1 742 korun do 3 484 korun) z 30 procent. K částce denního osobního vyměřovacího základu nad 3 484 korun se nebude přihlížet.
  • Denní ošetřovné bude následně činit, stejně jako v minulých letech, 60 procent redukovaného denního vyměřovacího základu.

Stoná vám příbuzný? Nově lze žádat o dlouhodobé ošetřovné

Příklad: Nemocné dítě

Paní Simona má hrubou mzdu 37 400 korun. Jak vysoké ošetřovné za 7 kalendářních dní bude paní Simona pobírat při péči o nemocného syna?

·         Neredukovaný denní vyměřovací základ je 1 229,59 koruny (37 400 korun x 12 měsíců: 365 dní).

·         Zápočet z první redukční hranice je 1 045,80 koruny (1 162 korun x 90 procent) a zápočet z druhé redukční hranice je 40,55 koruny (1 229,59 koruny - 1 162 korun) x 60 procent).

·         Redukovaný denní vyměřovací základ je tedy 1 087 korun (1 045,80 koruny + 40,55 koruny, zaokrouhleno na koruny nahoru).

·         Denní ošetřovné činí 653 korun (1 087 korun x 60 procent, zaokrouhleno na koruny nahoru)

Paní Simona bude mít nárok na týdenní ošetřovné ve výši 4 571 korun (653 korun x 7 dní).

Náhrada mzdy 2020: Kolik dostanete v příštím roce za prvních 14 dní nemoci?

Autor: Petr Gola
 

Mzdová kalkulačka