Odchod do důchodu: Tabulka, kalkulačka a návod pro výpočet důchodového věku pro ženy a muže

Plánujete odchod do důchodu v roce 2023? Pomůže naše přiložená kalkulačka.

Plánujete odchod do důchodu v roce 2023? Pomůže naše přiložená kalkulačka. Zdroj: Profimedia

Blíží se váš odchod do důchodu nebo jen chcete vědět, kdy budete do práce vstávat naposledy? Podívejte se, jak se v České republice počítá důchodový věk, kdo může odejít do předčasného důchodu a jak je to se starobním důchodem u náročných profesí.

Kdy odejít do důchodu? Kolik je důchodový věk?

Hlavní náležitosti spojené se starobními důchody upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Výpočet odchodu do důchodu není tak jednoduchý a vstupují do něj dva základní faktory:

 • dosažení důchodového věku
 • získání potřebné doby důchodového pojištění

Přestože se důchodový věk v ČR postupně sjednocuje, stále není pro všechny občany stejný. Hranice odchodu do penze se odvíjí od ročníku narození. Jednoduchá situace panuje u osob narozených po roce 1971. U těchto občanů je důchodový věk aktuálně zastropován na 65 let – bez ohledu na pohlaví nebo počet dětí.

U dříve narozených ročníků je výpočet složitější. V rámci skupiny pojištěnců narozených mezi lety 1936–1971 vzrostl věk odchodu do starobního důchodu z původních 60 let (u mužů) na 65 let. Důchodový věk se posouvá o 2 měsíce s každým rokem narození. Zatímco muž narozený v roce 1936 odcházel do důchodu v 60 letech a 2 měsících, ročník 1965 přestane s prací v 65 letech. U žen navíc až do ročníku 1971 vstupuje do hry počet vychovaných dětí.

Kromě důchodového věku musí žadatel o starobní důchod splnit ještě podmínku minimální doby důchodového pojištění. Ta od roku 2019 činí 35 let. Spolu s odpracovanými lety se počítá i náhradní doba pojištění, například evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu nebo péče o dítě do 4 let věku. Současná vláda zvažuje snížení potřebné hranice na 25 let, ale návrh zatím nebyl schválen.

Kalkulačka: Odchod do důchodu v ČR podle věku

Chcete se ujistit, v kolika letech máte nárok na odchod do starobního důchodu? Nechte si důchodový věk spočítat. Naše jednoduchá kalkulačka vám dá odpověď během několika sekund. Stačí vyplnit pohlaví, datum narození a počet vychovaných dětí. Vše najdete na následujícím odkazu:

Kalkulačka: Výpočet důchodu 2023 >>>

Ženy: Tabulka pro odchod do důchodu

Věk pro odchod do starobního důchodu byl u žen dlouhodobě nižší. Odrážel se v něm také počet vychovaných dětí. Nyní tento faktor ovlivňuje důchodový věk pouze u žen narozených do roku 1971.

Pro ženy narozené později platí odchod do starobního důchodu v 65 letech bez ohledu na počet vychovaných dětí.

Rok narozeníŽádné vychované dítě1 vychované dítě2 vychované děti3–4 vychované děti5 a více vychovaných dětí
195863 let a 10 měsíců62 let a 8 měsíců61 let a 2 měsíce59 let a 8 měsíců58 let a 4 měsíce
195964 let63 let a 2 měsíce61 let a 8 měsíců60 let a 2 měsíce58 let a 8 měsíců
196064 let a 2 měsíce63 let a 8 měsíců62 let a 2 měsíce60 let a 8 měsíců59 let a 2 měsíce
196164 let a 4 měsíce64 let a 2 měsíce62 let a 8 měsíců61 let a 2 měsíce59 let a 8 měsíců
196264 let a 6 měsíců64 let a 6 měsíců63 let a 2 měsíce61 let a 8 měsíců60 let a 2 měsíce
196364 let a 8 měsíců64 let a 8 měsíců63 let a 8 měsíců62 let a 2 měsíce60 let a 8 měsíců
196464 let a 10 měsíců64 let a 10 měsíců64 let a 2 měsíce62 let a 8 měsíců61 let a 2 měsíce
196565 let65 let64 let a 8 měsíců63 let a 2 měsíce61 let a 8 měsíců
196665 let65 let65 let63 let a 8 měsíců62 let a 2 měsíce
196765 let65 let65 let64 let a 2 měsíce62 let a 8 měsíců
196865 let65 let65 let64 let a 8 měsíců63 let a 2 měsíce
196965 let65 let65 let65 let63 let a 8 měsíců
197065 let65 let65 let65 let64 let a 2 měsíce
197165 let65 let65 let65 let64 let a 8 měsíců
Zdroj: ČSSZ, Starobní důchod podrobně

Muži: Tabulka pro odchod do důchodu

U mužů je situace mnohem přehlednější, protože se nezohledňuje počet vychovaných dětí. Na maximální věkovou hranici 65 let se dostávají již pojištěnci narození v roce 1965. Stejná hodnota platí i pro všechny mladší ročníky.

Rok narozeníVěk pro odchod do starobního důchodu: Muži
195863 let a 10 měsíců
195964 let
196064 let a 2 měsíce
196164 let a 4 měsíce
196264 let a 6 měsíců
196364 let a 8 měsíců
196464 let a 10 měsíců
196565 let
Zdroj: ČSSZ, Starobní důchod podrobně

Důchodová kalkulačka pro výpočet starobní penze

Jak velký důchod budete pobírat? Záleží především na tom, kolik jste si v rámci zaměstnání nebo výdělečné činnosti vydělávali a kolik let jste platili důchodové pojištění. Finální částku určují tři základní parametry.

 • Osobní vyměřovací základ: Aktuálně se vypočítává z příjmů od roku 1986. Zjednodušeně se dá označit jako průměrná měsíční mzda v současné hodnotě – dřívější příjmy se přepočítávají na základě koeficientů zohledňujících inflaci.
 • Získaný počet let pojištění: Jak dlouho jste si platili důchodové pojištění.
 • Výchovné: Od ledna letošního roku do výše důchodu promlouvá ještě výchovné. Jedná se o příspěvek za vychované dítě pro jednoho z rodičů. Nárok na něj má rodič, který o dítě pečoval více.

Výchovné je pro rok 2023 stanoveno na 500 Kč měsíčně za jedno dítě. Váš důchod dále ovlivní, pokud váš osobní vyměřovací základ překročí tzv. redukční hranici. V takovém případě je základ snížen. Jde o prostředek sociální solidarity – bohatší tímto přispívají na důchody chudším. Výpočet svého důchodu můžete provést v naší kalkulačce na následujcím odkazu:

Kalkulačka pro výpočet starobního důchodu 2023 >>>

Počet dětí a důchodový věk

Důchodový věk žen byl dlouho ovlivněn počtem dětí. U mužů se tento aspekt nezohledňoval. V posledních letech však dochází ke sjednocování důchodového věku mužů a žen. Pro obě pohlaví bude platit důchodový věk 65 let.

Počet dětí již nehraje žádnou roli u pojištěnců narozených po roce 1971. U starších ročníků se do důchodového věku ale stále významně promítá, jak je vidět ve výše uvedené tabulce s důchodovým věkem žen. Patrné je to například u osob narozených v roce 1959. Muži odchází do penze v letošním roce po dovršení 64 let. U žen se stejným rokem narození a dvěma vychovanými dětmi činil věk pro odchod do starobního důchodu 61 let a 8 měsíců, s třemi dětmi dokonce 60 let a 2 měsíce.

V budoucnu se počet dětí projeví do důchodu jen prostřednictvím výchovného. Systém výchovného je ale na rozdíl od snižování důchodového věku genderově neutrální. Nárok na výchovné mají i muži, kteří zajišťovali výchovu dítěte ve větším rozsahu než žena.

Náročné profese

V rámci důchodové reformy se již delší dobu hovoří o speciálních podmínkách odchodu do penze u náročných profesí. Nárůst důchodového věku je u některých skupin pracovníků problematický. Vláda proto na konci loňského roku schválila zákon, který umožňuje dřívější odchod do starobního důchodu:

 • lékařům výjezdových skupin
 • řidičům vozidel záchranné služby
 • operátorům zdravotnického operačního střediska
 • záchranářům horské služby
 • podnikovým hasičům

Pro zmíněné profese je nově zkrácen řádný důchodový věk. Podmínkou je odpracování alespoň 4 400 směn (cca 20 let) v dané profesi. Důchodový věk je poté zkrácen o 2 a půl roku. Za každých dalších 74 směn se důchodový věk snižuje o další kalendářní měsíc, nejvýše však do celkových pěti let. Podle původního návrhu měli mít na dřívější odchod do důchodu nárok také policisté nebo republikoví hasiči. Tyto profese ale byly nakonec vyřazeny, protože mají stejně jako například vojáci z povolání výsluhové příspěvky.

Dosud mohli dřívější penzi bez krácení částky získat pouze horníci z hlubinných dolů. Další náročné profese se podobných výhod nejspíš brzy dočkají – vláda letos představí další změny důchodového systému. Hovoří se například o svářečích, kovářích nebo specializovaných zdravotních sestrách.

Dřívější odchod do důchodu: Předčasný důchod a předdůchod

Dříve mohou na odpočinek odejít i vykonavatelé jiných profesí. V těchto situacích je ale krácena výše důchodu. Existují dvě varianty předčasného odchodu do penze.

Předčasný důchod

O předčasný důchod mohou zažádat osoby, které splnily podmínku získání potřebné doby pojištění. Konkrétní pravidla se pak odvíjí od důchodového věku.

 • Pokud je váš důchodový věk nižší než 63 let, můžete do předčasného důchodu odejít až o tři roky dříve.
 • Je-li váš důchodový věk vyšší než 63 let, vzniká vám nárok na předčasný důchod dovršením 60 let. V těchto případech tak můžete odejít do důchodu až o 5 let dříve.

Přiznání předčasného důchodu je nevratný úkon, který penzi trvale sníží. Míru krácení ovlivňuje především doba, o níž do důchodu odcházíte dříve. Do hry ale vstupují další faktory, například mimořádné valorizace či inflace.

Předdůchod

Méně využívanou alternativou je předdůchod. Osoby v předdůchodu čerpají vlastní naspořené peníze z doplňkového penzijního spoření. Hlavní výhodu představuje výrazně nižší krácení konečného starobního důchodu a také flexibilita – v předdůchodu totiž na rozdíl od předčasného důchodu neplatí omezení ve výdělečné činnosti. Předdůchodci tak mohou pokračovat v práci nebo třeba jen zkrátit svůj úvazek.

Předdůchod je navíc definován jako vyloučená doba pojištění. Nedochází proto k rozmělnění osobního vyměřovacího základu. Z pohledu zdravotního pojištění jsou osoby čerpající předdůchod považovány za státní pojištěnce.

Předčasný důchod v 60 letech - příklad

Pan Jiří se narodil v únoru roku 1963. Jeho důchodový věk činí 64 let a 8 měsíců. Řádný starobní důchod mu bude přiznán až na podzim roku 2027. Jiří měl dobrou práci a vytvořil si dostatečné úspory. Proto mu nevadí výrazně zkrácený důchod a chce do penze odejít co nejdříve.

Jelikož je důchodový věk Jiřího vyšší než 63 let, vzniká mu nárok na předčasný důchod s 60. narozeninami, tedy již letos v únoru. Po oslavě šedesátin může Jiří odejít do předčasného důchodu kdykoliv podle svého uvážení.

Předčasný důchod v 55 letech - příklad

Paní Jarmile současné zaměstnání nevyhovuje a zoufale hledá jiné řešení. Je klidně ochotná odejít do předčasného důchodu již nyní, ve svých 55 letech. Pamatuje si vyprávění babičky, která začala důchod právě v tomto věku. Jarmila vychovala 2 děti.

V kalkulačce zjišťuje, že jako ročník 1967 dosáhne důchodového věku až v roce 2032. O předčasný důchod může za nevýhodných podmínek zažádat nejdříve v roce 2027. Důchod v dohledné době není reálný, a proto se Jarmila rozhoduje pro změnu zaměstnavatele.

VIDEO: Rostoucí důchody jsou problémem pro rozpočet

Video placeholde
Rostoucí důchody jsou problémem pro rozpočet • Videohub