Nemocenské a zdravotní pojištění pro OSVČ 2023: Jaké jsou rozdíly?

Zdravotní pojištění musí platit všechny OSVČ, účast na nemocenském pojištění je dobrovolná

Zdravotní pojištění musí platit všechny OSVČ, účast na nemocenském pojištění je dobrovolná Zdroj: Shutterstock

Zdravotní pojištění musejí platit všechny OSVČ, účast na nemocenském pojištění je však dobrovolná. Co se stane, když se nemocenské pojištění neplatí? Jaký je rozdíl mezi zdravotním a nemocenským pojištěním?

Všechny osoby samostatně výdělečně činné musejí být zdravotně pojištěné u jedné ze sedmi zdravotních pojišťoven na trhu. Přihláška k dobrovolnému nemocenskému pojištění se podává na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Co je to nemocenské pojištění?

V případě účasti na dobrovolném nemocenském pojištění mají OSVČ nárok např. na tzv. nemocenskou, mateřskou nebo otcovskou. Pokud si OSVČ dobrovolné nemocenské pojištění neplatí, nemůže čerpat žádnou z nemocenských dávek. Nárok na nemocenské dávky není automatický.

K čemu slouží zdravotní pojištění?

Ze zdravotního pojištění je hrazena lékařská péče. Platba zdravotního pojištění je povinná. Roční zdravotní pojištění u OSVČ činí 13,5 procenta z vyměřovacího základu (poloviny daňového základu). Pokud je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak se při výkonu hlavní činnosti platí zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu. Minimální roční vyměřovací základ za rok 2022 činí 233 466 korun.

Podnikatel Filip má hrubý zisk za rok 2022 ve výši 610 tisíc korun. Skutečný vyměřovací základ 305 tisíc korun je vyšší než minimální vyměřovací základ. Roční zdravotní pojištění je tedy 41 175 korun (305 tisíc korun × 13,5 procenta). Od ročního pojistného se odečtou zálohy zaplacené během roku.

Kolik činí dobrovolné nemocenské pojištění?

Sazba dobrovolného nemocenského pojištění činí 2,1 procenta z vyměřovacího základu. Pro srovnání, sazba povinného sociálního (důchodového) pojištění činí 29,2 procenta z vyměřovacího základu. Při výpočtu nemocenských dávek platí, že s vyššími platbami na dobrovolném nemocenském pojištění roste výše dávek.

Podnikatelka Lucie má hrubý zisk 744 tisíc korun. Paní Lucie si platí nejenom povinné sociální (důchodové) pojištění, ale i dobrovolné nemocenské pojištění. Roční povinné sociální (důchodové) pojištění činí 108 624 korun (744 tisíc korun × 50 procent × 29,2 procenta) a dobrovolné nemocenské pojištění 7812 korun (744 tisíc korun × 50 procent × 2,1 procenta).

Pozor na číslo účtu

OSVČ, které si platí dobrovolné nemocenské pojištění, si musejí pohlídat své měsíční platby. Povinné sociální (důchodové) pojištění se platí na jiný účet než dobrovolné nemocenské pojištění.

Paušální daň a nemocenské pojištění

Účastny na dobrovolném nemocenském pojištění mohou být i OSVČ, které vstoupily do režimu paušální daně, kdy jednou měsíční platbou mají splněny zákonné podmínky ohledně placení daně z příjmu, sociálního (důchodového) a zdravotního pojištění. V takovém případě však není platba dobrovolného nemocenského pojištění zahrnuta v paušální měsíční částce a platí se zvlášť.

Dobrovolné nemocenské pojištění: kdy se vyplatí?

V praxi si dobrovolné nemocenské pojištění většina OSVČ neplatí. Situaci si musí každá OSVČ posoudit individuálně. V praxi si však často platí dobrovolné nemocenské pojištění podnikatelky, které plánují založit rodinu, aby měly nárok na mateřskou.

Budu mít nárok na invalidní důchod?

V případě velkých zdravotních problémů bývá přiznán invalidní důchod. Nárok na invalidní důchod však neovlivňuje účast či neúčast na dobrovolném nemocenském pojištění. Měsíční částka invalidního důchodu závisí na platbách na povinném sociálním (důchodovém) pojištění. Dobrovolné nemocenské pojištění nemá žádný vliv na invalidní důchod. 

OSVČ a vlastní komerční pojištění

Ve většině případů odvádějí zaměstnanci více na sociálním pojištění než OSVČ. To znamená, že mají OSVČ v průměru značně nižší nejenom starobní důchod, ale i invalidní důchody.

Proto má v praxi řada OSVČ sjednáno vlastní komerční pojištění pro případ závažnější hospitalizace, přiznání invalidity nebo přiznání příspěvku na péči. Pro případ krátkodobé nemoci si tedy dobrovolné nemocenské pojištění neplatí, ale tyto finanční prostředky přičtou ke svým dalším zdrojům a pravidelně si hradí komerční pojištění odpovídající jejich finančním možnostem a požadavkům na finanční zajištění při zdravotních problémech.