Výpis z rejstříku trestů: Cena, jak a kde ho sehnat?

O výpis z rejstříku trestů lze požádat na více místech.

O výpis z rejstříku trestů lze požádat na více místech. Zdroj: E15 Michael Tomeš

Našli jste novou práci a zaměstnavatel po vás žádá doklad o bezúhonnosti? Pak se neobejdete bez výpisu z rejstříku trestů. U některých povolání je to dokonce naprostá nutnost. Třeba u hasičů, lékařů, policistů, úředníků na ministerstvu, učitelů, sociálních pracovníků nebo u právníků. Kde si výpis nejrychleji opatříte a kolik vás bude stát?

V tomto článku se dozvíte:

Co je uvedeno ve výpisu z trestního rejstříku?

Rejstřík trestů spadá pod ministerstvo vnitra a vede evidenci fyzických osob pravomocně odsouzených soudy. Mimo jiné vydává na žádost výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob. Nejčastěji o takový výpis žádají osoby, které nebyly odsouzeny, protože chtějí prokázat svou bezúhonnost. 

Výpisy obsahují jen údaje o pravomocných odsouzeních, která ještě nebyla zahlazena nebo u nich neplatí fikce neodsouzení. Jsou zde uvedeny jen trestné činy, nikoli přestupky. Jestliže se odsouzený chová slušně a vede po určitou dobu (podle závažnosti provinění jeden rok až 15 let) spořádaný život bez střetů se zákonem, může požádat o vymazání záznamu z rejstříku u soudu v oblasti trvalého bydliště.

Pak vyvstává otázka, co když je ve výpisu záznam? Jsou pozice, kde je trestní bezúhonnost dána zákonem (například u pedagogických pracovníků a podobně). Jestliže není bezúhonnost nutná, musí firma nebo personální oddělení prokázat pádný důvod, proč je potřeba mít na danou pozici čistý trestní rejstřík. V opačném případě by to mohlo být považováno za diskriminaci a případ si přebírá inspektorát práce.

Kde žádat o výpis z rejstříku trestů

Dnes existuje již několik možností, jak si výpis z rejstříku trestů obstarat snadno a rychle.

  • Czech POINT na České poště – na každé pobočce České pošty se nachází kontaktní místo, kde po předložení občanského průkazu dostanete výpis z rejstříku trestů na počkání. 
  • Sídlo rejstříku trestů – sídlo se nachází na adrese Legerova 1877/7, 120 00 Praha 2. Na počkání úřad vydává výpis občanům ČR a občanům státu, který není členským státem EU. Naopak vydání výpisu pro občany jiné země EU může trvat až 25 dnů.
  • Obecní a městské úřady, úřady města, v Praze obvodní úřady nebo místní úřady, v územně členěných statutárních městech úřady městského obvodu nebo úřady městské části, které vedou matriku – je potřeba předložit vyplněný tiskopis s žádostí a průkaz totožnosti.
  • CzechPOINT@home – novinkou je žádost online na stránkách veřejné správy. Není zpoplatněna, ale je třeba vlastnit datovou schránku.
  • Portál občana – další online možnost žádosti nabízí Portál občana, pokud má žadatel zřízenou třeba bankovní identitu. Výpis z evidence rejstříku trestů bude zpracován a odeslán do aplikace Portálu občana, a to pouze v případě, že zpracování bude provedeno výlučně automaticky. 

Jak žádat o výpis z rejstříku trestů

Jestliže vlastníte datovou schránku, nejjednodušší a nejlevnější cestou je žádost o výpis z rejstříku trestů přes datovou schránku

Druhou nejrychlejší cestou je žádost na kontaktních místech Czech POINT na pobočkách České pošty. Stačí předložit občanský průkaz a do patnácti minut máte výpis v ruce.

V sídle rejstříku trestů musíte předložit kromě občanského průkazu nebo cestovního pasu také vytištěnou a vyplněnou žádost.

Cena výpisu z rejstříku trestů v roce 2023

Výpis poskytnutý online na základě žádosti přes CzechPOINT@home je zdarma. V ostatních případech stojí vydání výpisu z evidence rejstříku trestů 100 korun.

Výpis z rejstříku trestů: Jak žádat v zahraničí

Může se stát, že potřebujete výpis z rejstříku trestů, ale právě pobýváte v zahraničí. Pak se obraťte na zastupitelské úřady České republiky. Poplatek za výpis je vyšší, a to 200 korun.

Výpis z rejstříku trestů pro cizince v ČR

Cizinci také mohou žádat o výpis z rejstříku trestů. Občanům státu, který není členem EU, bude vystaven výpis na počkání. Naopak vydání výpisu pro občany jiné země EU může trvat až 25 dnů a výpis dojde na adresu žadatele, který si jej však také může vyzvednout osobně. 

Žádá-li osoba z jiného členského státu EU o výpis na pobočkách CzechPOINT, je možné doklad vyzvednout po obdržení odpovědi na dožádání.

Od 19. března roku 2020 je možné také zažádat o výpis v českém jazyce, a to i na kontaktních místech CzechPOINT.

Cizinci musejí vždy předložit platný osobní průkaz opatřený fotografií, který musí obsahovat alespoň jméno, nynější příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, rodné číslo a státní občanství. Chybí-li některý z údajů a není-li žadatel evidován v registru obyvatel, je třeba dále doložit například rodný list, rodný a křestní list, potvrzení o narození, oddací list a podobně. 

Občané Slovenské republiky předkládají originál nebo jeho úředně ověřenou kopii. Občané ostatních států předkládají originál nebo kopii úředně ověřenou a úředně přeloženou do českého jazyka.

Jak dlouho platí výpis z rejstříku trestů? 

Platnost výpisu z rejstříku trestů není omezená. Záleží tedy na podmínkách zaměstnavatele. Většina zaměstnavatelů požaduje výpis ne starší než tři měsíce, ale je to individuální.

Video placeholde
Česká pošta zdraží SIPO i dopisy. Ceny služeb pro rok 2023 přehledně • Videohub