Jak začít investovat | e15.cz

Pohled Zlaté koruny: Jak začít investovat

Eva Sikorová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
1

S investováním souvisí řada otázek. Proč investovat? Do čeho? Jak investovat? Tyto 3 otázky jsou zpravidla první a nejzákladnější, za nimiž se pak vyrojí mnoho dalších. Proto by každý, kdo se rozhodne stát se investorem, měl aspoň rámcově vědět, co investice obnáší, a to nejen svou podstatou, ale i v kontextu aktuální doby. A k tomu důkladně pochopit, jak je důležité, aby investice byla s ním „kompatibilní,“ tedy pro něho vhodně zvolená.

Že právě prožíváme nesmírně náročnou dobu, netřeba připomínat: současná rostoucí inflace a energetická krize zásadním způsobem mění pohled na jednotlivé komodity, i na nabízené finanční produkty. Vzrůstá potřeba „myslet na zadní vrátka“, snažit se o vytvoření finanční rezervy a dobře si rozmyslet, zda vůbec nyní investovat nebo posečkat, až bude příhodnější doba.

Ano, či ne? Podle aktuální finanční a životní situace!

Výchozím bodem při rozhodování a výběru investice by měla být finanční i celková životní situace jednotlivce, rodiny, domácnosti. Je třeba si zodpovědět aspoň pár nejdůležitějších otázek, což nás dovede k tomu, že si pořádně uvědomíme naši vlastní životní situaci. Její dobrá analýza je nezbytná pro správné rozhodnutí.

 • Proč chceme investovat? Čeho chceme svými investicemi dosáhnout?
 • Jsme v životní situaci, kdy si investování můžeme dovolit? Máme příjem z pracovního poměru, jiné příjmy, nakolik jsou tyto příjmy stabilní, nejsme ohroženi nezaměstnaností nebo nemocí?
 • Do jaké věkové kategorie spadáme, není už čas pomýšlet na důchod, jaké máme rodinné zázemí, počet a věk dětí, potřeby členů rodiny…?
 • Kolik času jsme ochotni investování obětovat? Co vše o investicích známe a chceme se v souvislosti s vlastní investicí vzdělávat?
 • Umíme dobře hospodařit? Chceme se v tom zdokonalovat?

Pokud totiž žijeme od výplaty k výplatě, význam investování není žádný, naopak, neuvážená investice (zvlášť, pokud si na ni třeba půjčíme!), by nám mohla přinést spíš problém. Nejprve se tudíž budeme muset snažit vylepšit současnou situaci – například druhé zaměstnání, učit se šetřit (pokud je ovšem z čeho) a naučit se lépe hospodařit.

Trocha investiční teorie

Investice je známý ekonomický pojem, na který lze nahlížet různými způsoby. Makroekonomie říká, že investice je díl příjmu vložený do kapitálu tak, že nepřinese okamžitý výnos, ale poskytne užitek v budoucnosti. Takto se investuje část zisku nebo úspory. Investorem může být stát, podnik či jednotlivec. V podnikové praxi znamenají pak investice jednorázové nebo krátkodobé výdaje, od nichž se očekává, že přinesou příjmy v delším časovém úseku, zpravidla se jedná o období delší než jeden rok.

Rozlišujeme tři základní skupiny investic – hmotné, nehmotné a finanční investice. Hmotná investice je např. investice do budovy, haly, strojního zařízení apod., hmotné povahy. Nehmotnou investicí je pořízení know-how, softwaru nebo patentu, apod. Finanční investice je například investice do zlata, cenných papírů nebo jiných finančních produktů.

Z pohledu financování investic rozlišujeme investice z vlastních nebo cizích zdrojů. Vlastní zdroje jsou naše peněžní prostředky, které máme na běžném účtu nebo v hotovosti, nebo náš hospodářský výsledek či fondy. Cizí zdroje jsou naše závazky vůči dodavatelům, finančnímu úřadu, zaměstnancům, peněžním ústavům apod. Mohou být krátkodobé – doba splatnosti je do jednoho roku a dlouhodobé, kdy doba splatnosti je delší než jeden rok.

A jaká jsou rozhodovací kritéria pro posouzení investic? Rozlišujeme tři klíčová kritéria.

 1. Výnosnost neboli rentabilitu (vztah mezi výnosy a náklady na investici). Obecně je výnosná ta investice, která se vyplatí (rentuje), dále její
 2. rizikovost (stupeň nebezpečí, že nebude dosaženo očekávaných výnosů) a
 3. dobu splacení respektive návratnosti. Doba přeměny investice zpět do peněžní formy je doba, kdy se náklady na investici vrátí. Čím kratší je doba splacení, tím je investice výhodnější. Doba splacení musí být kratší, než je doba životnosti investice.

Peníze dělají peníze

Investování je tedy proces, při němž usilujeme o zhodnocení peněz, které dnes nepotřebujeme. A jelikož největším nepřítelem peněz je inflace, je investování rovněž nástrojem, který může naše peníze efektivně uchránit před inflací a který také, pokud je správně využit, nás může přiblížit k vytoužené finanční svobodě, nebo alespoň finanční pohodě. Díky pravidelnému investování si můžeme vytvořit finanční polštář – rezervu, kterou můžeme v klidu, bez starostí, využít nejen ve chvíli, kdy ji budeme nutně potřebovat, ale i tehdy, když si „jen“ budeme chtít udělat radost. Třeba novým mobilem, autem, dovolenou…

Jak investici vybírat?  

Investiční produkt si budeme vybírat na základě našich potřeb a možností, znalostí, věku, investičního horizontu a tolerance rizika. Mnoho lidí už investory jsou, aniž by si to příliš uvědomovali. Tradičními investičními produkty jsou totiž i 3 notoricky známé produkty – stavební spoření, spořicí účet a tzv. penzijko, doplňkové penzijní spoření. Investičních produktů je na našem trhu celkově hodně. Investičními kategoriemi jsou zejména:

 • Akcie, dluhopisy – Lze doporučit investovat do akcií pouze ty peníze, o které si můžeme dovolit přijít a jen na vlastní riziko. Dluhopis je dluh firmy vůči věřitelům. Když si kupujeme dluhopis, kupujeme si garanci firmy, že se nám peníze vrátí, s předem stanoveným úrokem. Proto se dluhopisy doporučují jako produkty, které jsou méně volatilní než akcie a které slouží jako konzervativnější složka každého portfolia. Čím kratší je investiční horizont, tím větší podíl dluhopisů se v portfoliu doporučuje. Jediným nepřítelem dluhopisů je inflace.
 • Investiční fondy – Otevřené podílové fondy svým podílníkům výměnou za vložené peníze vydávají tzv. podílové listy, jejichž hodnota odpovídá podílu investovaných prostředků na vlastním jmění fondu. Kurs podílového listu tak vždy dává přesnou informaci o tom, jak se mění zhodnocení portfolia fondu a při prodeji podílových listů investor získává svůj podíl na majetku fondu, nikoliv fiktivní cenu vzniklou na burze. Otevřené podílové fondy nabízí oproti jiným typům investic řadu výhod. Portfolia všech fondů tvoří mnoho cenných papírů (dluhopisů, akcií i podílových listů jiných fondů, část prostředků bývá uložena i na termínovaných vkladech), takže propad ceny některého z nich má na celkový výnos jen malý vliv.
 • P2P – investice všeho druhu, obrovské množství možností - lze financovat startupy, nemovitosti, dluh lidí i firem či ekologicky zaměřené projekty.
 • Nemovitosti – investice do domů a bytů, do budov a pozemků.
 • Kryptoměny – Nikdo nedovede předpovědět jejich budoucnost. Proto lze doporučit investovat do kryptoměn s velkou rozvahou, jelikož s ohledem na kolísání cen se dá rychle vydělat, ale i prodělat.
 • Finanční produkty – Spořicí účty, stavební a penzijní spoření, termínované vklady apod. Spořicí účet nabízí vyšší úrok než ten běžný, slouží k dlouhodobému ukládání volných peněz, případně tvorbě finanční rezervy a na rozdíl od termínovaných vkladů jsou na něm peníze kdykoli k dispozici. S výběrem spořicího účtu s nejvyšším úrokem pomáhají srovnávače na internetu, stejně jako i denně aktualizovaný přehled slev, bonusů a akčních nabídek. Podobné srovnávače najdete na internetu i u dalších produktů, jako je např. stavební spoření a termínované vklady.
 • Forex – obchodování s různými měnami.
 • Komodity – komodita je hmotný předmět obchodu, zboží obvykle hromadné, zastupitelné a obchodovatelné na burze. Hlavně suroviny, energie a potraviny (pšenice) ale i některé průmyslové výrobky, nejčastěji zlato, stříbro, ropa, zemní plyn, obilí, káva či cukr.
 • Alternativní investice – jsou především koníčky nebo vášně. Pokud se investice nezhodnotí, aspoň nám přinese radost.
 • Vzdělání – v jakémkoli oboru může být jednou z nejlepších dovedností, kterou můžeme v jakémkoliv věku získat. Může nám přinést dosud nevídané pracovní příležitosti, ale i třeba poznání nových zajímavých míst a lidí.
 • ETF, veřejně obchodovatelné indexové fondy odrážející světové trhy.

U každé investice je třeba zvažovat tři základní parametry – výnos (kolik danou investicí získáme), riziko (jak velké hrozí nebezpečí, že mohu část investovaných prostředků ztratit) a likviditu (jak rychle a za jakých podmínek můžeme investici proměnit na hotové peníze). S čímž souvisí významná otázka, jak můžeme rizikům předcházet, zda se vyplatí vhodně zvolené pojištění.

Investování není jen o penězích

Je nutné dodat, že investování není v žádném případě jen o získávání peněz. Naopak, osobně považuji za jednu z nejlepších forem investování vzdělání. A nejen to! Vždyť ne nadarmo se říká: „investuj svůj čas, pozornost, energii a lásku do vztahu, a stokrát se ti tato investice vrátí.“ Ano, naše láska, energie, čas a pozornost jsou investiční komodity, kterými při dobré vůli disponujeme všichni, a mají bezkonkurenčně nejvyšší návratnost i zhodnocení!  

Autorka je členka Finanční akademie Zlaté koruny, pedagog a odborný garant studijního programu Ekonomika a management, studijního oboru Podniková ekonomika a management.

Zlatá koruna již 20 let pořádá soutěž finančních produktů, které hodnotí téměř 400 členná nezávislá Finanční akademie, organizuje odborná ekonomická a finanční fóra, provozuje finanční portál se srovnávačem www.zlatakoruna.info a rádce www.penizevrousce.cz.

Zlata koruna E15 pro webAutor: E15

Autor: Eva Sikorová

Mzdová kalkulačka