Udržitelné investování je v kurzu. Nabízí výnos a dobrý pocit, má ale i negativa

ilustrační foto

ilustrační foto Zdroj: Digital Market s.r.o.

.
.
3
Fotogalerie

Stále sílícím trendem jsou investice do společensky odpovědných firem. Firem, které uplatňují ve svém podnikání ESG principy. Investiční společnosti zájemcům stále častěji nabízejí takto zaměřené fondy.

V posledních letech se objevilo mnoho udržitelných fondů, které spravují čím dál větší majetek. Téma udržitelnosti mnohé investory upřímně zajímá. Už pro ně nejsou důležité jen a pouze zisky. 

„Představme si dva akcionáře, tedy investory, kteří mají podíl v určité firmě. Jednoho označíme jako tradičního, druhého jako udržitelného investora. Ten první přijde za managementem své firmy a zeptá se: Co děláte pro to, abyste zvýšili zisky firmy? Ten druhý, udržitelný investor, se kromě ziskovosti zajímá i o další věci. Jak se firma chová k životnímu prostředí, jak nakládá s odpadem nebo jestli má konkrétní a realistický plán, jak snižovat emise skleníkových plynů,“ charakterizuje rozdílnost v přístup k odpovědnému investování a investování portfolio manažer Partners investiční společnosti Martin Tománek.

Podle něj i takzvaně udržitelnému investorovi jde o zisky. Je to v jeho zájmu, ale nejde mu přitom o zisky za každou cenu. Přesněji řečeno, oproti tradičnímu investorovi zohledňuje environmentální a společenské faktory. Avšak nejde jen o „bohulibý“ přístup. Jde i o to, že společnosti, které dbají na ESG principy, snižují riziko státních regulací.

Výhody udržitelného způsobu investování

Bill Gates ve své knize „Jak zabránit klimatické katastrofě“ píše, že důležitý je spotřebitel. Ten může například snížit emise svého domova tím, že instaluje chytrý termostat, izoluje okna, kupuje efektivní spotřebiče. Dále může spotřebitel třeba jednou nebo dvakrát týdně vynechat maso a snížit tak emise, za které je zodpovědný.

„Když půjdeme o krok dál, tak podobný signál mohou vyslat naše úspory. Tím, že budeme směřovat své peníze do firem, které se chovají zodpovědně. Do firem, které se snaží být součástí řešení, a nikoli problému,“ vysvětluje Martin Tománek.

Upřesňuje, že dosavadní studie ukazují, že udržitelný investor může dosáhnout podobných výnosů jako investor tradiční. Samozřejmě další studie budou podle něj vznikat postupně. Ty ukážou úspěšnost těchto fondů na horizontu deseti a více let.

Nevýhody udržitelného financování  

„Jak to jen říct? Zkrátka zajímavé výnosy se občas skrývají na ošklivých místech. Učebnicovým příkladem jsou ropné společnosti. Jejich akcie si v uplynulém roce 2022 vedly skvěle. Byla to jedna ze vzácných výjimek. Zatímco akcie obecně klesaly, akcie ropných firem svižně rostly. Například ty americké o víc než 60 procent,“ vysvětluje jednu z „nevýhod“ udržitelného investování Martin Tománek.

A přidává i další. Ratingové agentury se občas neshodnou, jestli je nějaká firma lídrem, co se týče ESG kritérií. Jedna agentura označí určitou firmu za lídra v udržitelnosti, ale druhá ji pokládá za průměrnou. A to v tom lepším případě. Hodně záleží na zvolené metodice.

Zejména velké investiční společnosti tak uplatňují svůj vlastní přístup. Zjišťují podle svých vlastních kritérií, jak jsou na tom dané firmy s udržitelností. Pracují s daty renomovaných agentur, ale i se svými nároky na to, co lze nazývat udržitelností a co už ne.

Jak si vybrat udržitelný fond

U udržitelných podílových fondů ale jinak platí totéž co u ostatních. Investor by se měl především zajímat o investiční strategii fondu. Tam totiž mohou být velké rozdíly. Například některé fondy se zaměřují na lídry v udržitelnosti. Jiné chtějí především vyřadit fosilní paliva a případně i další kontroverzní druhy byznysu. Některé fondy jsou u fosilních paliv striktní a zcela se jim vyhýbají. Jiné jsou ochotné koupit i akcie ropné firmy, pokud tato firma postupně přechází k obnovitelným zdrojům.

„A dál by se měl investor zaměřit na náklady. Jednoduše řečeno, aby si nekoupil zbytečně drahý fond,“ uzavírá Martin Tománek.