Novinky z novely zákona o zaměstnanosti: Zaměstnávání cizinců bude od července snazší

Novela zákona o zaměstnanosti: Zaměstnávání cizinců bude od července snazší

Novela zákona o zaměstnanosti: Zaměstnávání cizinců bude od července snazší Zdroj: E15 (DALL-E)

Již 1. července vejde v platnost další část novely zákona o zaměstnanosti, která přinese změny v oblasti obsazování volných míst. Zásadní novinkou je možnost zrušení testu trhu práce pro zaměstnanecké karty v případě, že poptávka na trhu práce převýší nabídku. Pro firmy spoléhající na pracovní sílu ze zahraničí to znamená zvýšení efektivity náboru cizinců.

Česká republika dlouhodobě vykazuje jednu z nejnižších mír nezaměstnanosti ze zemí Evropské unie. V řadě profesí chybějí zaměstnanci, značná poptávka je především po kvalifikované pracovní síle. O mnoho pozic není u Čechů příliš velký zájem, a tak se zaměstnavatelé často zaměřují na potenciál zaměstnávání lidí ze zahraničí. „Od 1. července se zaměstnávání cizinců opět o něco zjednoduší. V platnost totiž vejde další část novely zákona o zaměstnanosti,“ upozorňuje Jaroslav Zeman, vedoucí partner advokátní kanceláře Spring Walk.

Patrně nejzásadnější legislativní změnu představuje zrušení testu trhu práce pro zaměstnanecké karty v případě, že poptávka na trhu práce převýší nabídku, a to v rovině daného regionu.

„Možnost zrušení testu trhu práce znamená, že zaměstnavatel s úmyslem zaměstnat na určitou pozici cizince nebude po ohlášení volné pozice úřadu práce povinen čekat 10 až 30 dní na to, zda úřad práce nenajde jiného vhodného kandidáta z řad občanů České republiky. Novinka tak sjednocuje právní úpravy zaměstnaneckých karet s právní úpravou karet modrých, u těch už totiž test trhu práce neprobíhá,“ říká Anna Kevorkyan, CEO pracovního portálu JenPráce.cz.

„Zákon stále ponechává pracovním úřadům možnost test trhu práce provést za situace, kdy je možné volné pracovní místo s ohledem na dostatek volných pracovních sil obsadit jinak. To je velmi volné ujednání a uvidíme, jak se k tomu postaví jednotlivé úřady práce,“ upozorňuje Jaroslav Zeman. „Tato pravomoc může být snadno využita pro zachování stávajícího stavu, kdy v určitých regionech je velmi obtížné pracovníky ze zahraničí na zaměstnaneckou kartu umístit a novela by pak měla slabší dopad,“ dodal Jaroslav Zeman.

Klasifikace zaměstnání podle ČSÚ

Volná pracovní místa, která zaměstnavatel plánuje obsazovat cizinci, musí oznamovat příslušnému úřadu práce. Tato místa je povinen charakterizovat druhem práce, místem výkonu práce, předpoklady a požadavky pro zastávání pracovního místa, základními informacemi o pracovních a mzdových podmínkách, informacemi, zda jde o zaměstnání na dobu určitou, nebo neurčitou, a předpokládanou délkou zaměstnání. K této povinné charakteristice pak od 1. července nově přibude klasifikační kódové označení zaměstnání podle skupin klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) zveřejněné Českým statistickým úřadem.

Vedle změn týkajících se zaměstnávání cizinců vejdou od července v platnost i další dvě novinky související s volnými pracovními místy. První se týká maximální lhůty vedení neobsazeného volného pracovního místa v evidenci, která bude činit 6 měsíců ode dne jeho oznámení zaměstnavatelem příslušné krajské pobočce úřadu práce. Druhou novinkou je pravomoc úřadů práce vyřadit volné pracovní místo z evidence z důvodu nesoučinnosti zaměstnavatele při získávání zaměstnanců na dané místo.

Legislativní novinky slibují potenciál pro zvýšení efektivity náboru cizinců a znamenají tak pro zaměstnavatele nové příležitosti. Zároveň se však s nimi pojí nutnost přizpůsobit se novým pravidlům.

„Pokud tak zaměstnavatelé dosud neučinili, doporučujeme pustit se do revize interních procesů tak, aby byl zajištěn soulad s novými požadavky zákona. Důležité je udržovat pravidelnou a otevřenou komunikaci s příslušnou krajskou pobočkou úřadu práce a aktivně s ní při obsazování volných míst spolupracovat,“ doporučuje Anna Kevorkyan.