Kdy a jak uzavřít předmanželskou smlouvu? Majetek lze ochránit i po svatbě

ilustrační foto

ilustrační foto Zdroj: Sazka

Mladá rodina
..
Ilustrační foto
4
Fotogalerie

Smlouvu o manželském majetkovém režimu podepsalo podle statistik Notářské komory ČR v roce 2021 celkem 10 754 párů. Jde tedy přibližně o každý čtvrtý nově sezdaný pár. Předmanželské smlouvy se u nás těší oblibě, smlouvu však lze uzavřít i později během trvání manželství.

Manželské a předmanželské smlouvy

Občanský zákoník pojem předmanželské smlouvy nezná, uvádí však, že smlouvou je možné upravit majetkový režim manželů pro dobu trvání manželství. Manželská či předmanželská smlouva musí být uzavřena ve formě veřejné listiny, tedy notářského zápisu. Pokud si snoubenci smlouvu neuzavřou, majetek a dluhy nabývají od okamžiku sňatku do společného jmění manželů.

Smlouvu o majetkovém režimu lze ale uzavřít i během trvání manželství. Ve statistikách Notářské komory ČR jsou tak zahrnuty jak smlouvy uzavírané před svatbou, tak i po ní. „Smlouvu je možné podepsat nejen před uzavřením sňatku, ale také během manželství, a i tuto možnost Češi využívají,“ říká prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer.

Majetkový režim manželů

Součástí společného jmění je vše, co manželé nabyli za trvání manželství. Existují ale i výjimky. Do společného jmění manželů nepatří například to, co slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů, anebo věci, které jeden z nich získal jako dar nebo dědictví.

Smlouvou lze zákonem vymezené společné jmění manželů zúžit, rozšířit, anebo sjednat režim oddělených jmění. V posledním případě pak společné jmění manželů vůbec nevznikne.

Zúžením společného jmění mohou manželé vyloučit konkrétní věci. Majetek se tak stane buďto výlučným vlastnictvím jednoho z manželů, anebo jej manželé mohou získat do podílového spoluvlastnictví.

Výhody zápisu do seznamu listin o majetkovém režimu

Manželské smlouvy jsou čím dál více vnímány nikoliv jako projev nedůvěry snoubenců či manželů, ale jako nástroj ochrany majetku.

„Předmanželské smlouvy kromě obvyklého případu rozvodu manželství pomohou i v případě, kdy jeden z manželů podniká. V tom prvním usnadní vyřešená právní ochrana majetku v rámci společného jmění manželů celý nepříjemný proces rozvodu. A v tom druhém případě zásadně pomůže eliminovat dopad krachu firmy na celou rodinu,“ vysvětluje advokát Pavel Strnad z advokátní kanceláře Polverini Strnad.

Po sepsání smlouvy o majetkovém režimu mohou snoubenci nebo manželé nechat notáře, aby smlouvu zapsal do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu. Výhodou takového zápisu je, že jsou manželé více chráněni. V případě exekuce nesmí exekutor postihovat výlučný majetek druhého manžela, obsahem uveřejněné smlouvy se tak musí řídit. Ale i v případě, kdy smlouva uveřejněna není, ochranu proti exekutorovi poskytuje – manželé by v takovém případě museli smlouvu exekutorovi doložit.

Zákon chrání i věřitele

Podle občanského zákoníku se smlouva o manželském majetkovém režimu „nesmí svým obsahem nebo účelem dotknout práv třetí osoby“. Smlouva uzavřená bez souhlasu této třetí osoby pak vůči ní nemá žádné právní účinky.

Zákon tak chrání i věřitele – pokud by pohledávka vznikla buďto před uzavřením, anebo dříve než šest měsíců od uzavření manželské smlouvy, může se věřitel domáhat uspokojení pohledávky z veškerého majetku, jako by smlouva uzavřena nebyla.