Červnová valorizace důchodů: Zvýšení penzí přehledně

Valorizace důchodů v červnu 2023 (ilustr. obr.)

Valorizace důchodů v červnu 2023 (ilustr. obr.) Zdroj: E15 (Midjourney)

Vzhledem k vysoké inflaci se i během letošního roku budou státní důchody mimořádně valorizovat. O kolik si jednotliví důchodci od června polepší? Jak to bude při odchodu do důchodu např. v červenci?

Z důvodu mimořádné valorizace se zvýší všechny státem vyplácené důchody automaticky. Příjemci státních důchodů nebudou muset činit žádné administrativní úkony. Není potřeba si někdy žádat nebo vyplňovat nějaký formulář. Mimořádná valorizace se vztahuje na všechny důchody, tedy na starobní, invalidní i pozůstalostní.

Stejný valorizační vzorec platí nyní v červnu pro řádné i předčasné důchody. Nárok na zvýšení důchodu z důvodu mimořádné valorizace mají nejenom občané, kterým byl státní důchod přiznán v letošním roce, ale samozřejmě i příjemce státního důchodu z předcházejících let.

Valorizace důchodů v červnu 2023: O kolik se zvýší penze?

Každý státní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměru důchodu mají všichni příjemci státního důchodu stejně vysokou a aktuálně činí 4 040 korun. Procentní výměra důchodu závisí na průběhu pojištění. Při červnové mimořádné valorizaci se zvýší procentní výměra důchodu o 2,3 procenta a ještě o 400 korun, základní výměra důchodu zůstane stejně vysoká.

 

Červnová valorizace důchodů v příkladech

  • Pan Svatopluk má předčasný důchod ve výši 18 140 korun (základní výměra 4 040 korun + procentní výměra 14 100 korun). V červnové výplatě důchodu obdrží 18 865 korun. Měsíční důchod se panu Svatoplukovi zvýší o 725 korun (18 865 korun - 18 140 korun). Základní výměru bude mít pan Svatopluk stále 4 040 korun a procentní výměra bude 14 825 korun (14 100 korun x 1,023 + 400 korun).
  • Paní Andrea pobírá invalidní důchod prvního stupně ve výši 7 180 korun (základní výměra 4 040 korun + procentní výměra 3 140 korun). Po mimořádné červnové valorizaci bude mít paní Andrea měsíční invalidní důchod ve výši 7 653 korun (základní výměra 4 040 korun + procentní výměra 3 613 korun). Finančně si paní Andrea polepší o 473 korun.

Měsíční penze po zvýšení

V přiložené tabulce máme pro názornost vypočteno zvýšení důchodu z důvodu mimořádné valorizace u jednotlivých měsíčních důchodů. Vzhledem k tomu, že se týká i invalidní a pozůstalostních důchodů, tak je v tabulce uvedena i hodnota 7 000 korun, přičemž starobní důchod je takto vysoký pouze ve výjimečných případech.

Důchod do června (Kč)Důchod od června (Kč)Zvýšení (Kč)
Důchod celkemZákladní výměraProcentní výměraZákladní výměraProcentní výměraDůchod celkem
7 0004 0402 9604 0403 4297 469469
9 0004 0404 9604 0405 4759 515515
11 0004 0406 9604 0407 52111 561561
13 0004 0408 9604 0409 56713 607607
15 0004 04010 9604 04011 61315 653653
17 0004 04012 9604 04013 65917 699699
19 0004 04014 9604 04015 70519 745745
21 0004 04016 9604 04017 75121 791791
23 0004 04018 9604 04019 79723 837837
25 0004 04020 9604 04021 84325 883883
27 0004 04022 9604 04023 88927 929929
29 0004 04024 9604 04025 93529 975975
31 0004 04026 9604 04027 98132 0211 021
33 0004 04028 9604 04030 02734 0671 067
35 0004 04030 9604 04032 07336 1131 113

Kdy vám přijde první zvýšená dávka?

Nová výše státního důchodu náleží ode dne splatnosti červnové splátky důchodu. V roce 2022 proběhly dvě mimořádné valorizace státních důchodů, přičemž se vždy zvyšovala pouze procentní výměra příslušným procentem. V letošní červnové mimořádné valorizaci se zvyšuje procentní výměra všem i o 400 korun, což snižuje rozdíly v absolutním vyjádření mezi jednotlivými důchody.

Nárok na zvýšení důchodu z důvodu mimořádné valorizace budou mít i penzisté, kterým bude důchod přiznán v následujících měsících letošního roku. V jejich výpočtové formuli bude mimořádná valorizace zohledněna.

Kalkulačka: Kdy půjdete do důchodu >>>