Odchod do předčasného důchodu. Současný stav versus navrhované změny

Předčasný důchod (ilustrační foto)

Předčasný důchod (ilustrační foto) Zdroj: Profimedia

Aktuálně je možné odejít do předčasného důchodu v 60 letech a ženy, které vychovaly více dětí i dříve. Plánované legislativní změny počítají s možností odchodu do předčasného důchodu pouze o tři roky dříve. Jaká pravidla platí pro odchod do předčasného důchodu? Podívejme se na praktické příklady.

Občané, kteří mají řádný důchodový věk vyšší než 63 let, mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve v 60 letech. Ženy, které mají řádný důchodový věk nižší než 63 let, mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve o tři roky dříve.

Rozdílný důchodový věk

Dle aktuálně platné legislativy se důchodový věk postupně prodlužuje a sjednocuje pro muže i ženy na 65 let. Původně tedy zákonodárci plánovali, že bude možné odcházet do předčasného důchodu dříve až o 5 let. Vzhledem k postupnému prodlužování důchodového věku se nyní důchodový věk stále liší. Důchodový věk závisí na ročníku narození a u žen i na počtu vychovaných dětí. V praxi to vypadá následovně:

  • Pan Marek se narodil 10. 4. 1963. Řádný důchodový věk mužů narozených v roce 1963 je 64 let a 8 měsíců. Pan Marek může nejdříve odejít do předčasného důchodu v 60 letech. Této legislativní možnosti pan Marek využil a 10. 4. 2023 skutečně odešel do předčasného důchodu. Do důchodu odešel pan Marek o 4 roky a 8 měsíců dříve než dosáhne řádného důchodového věku.
  • Paní Hana se narodila 8. 12. 1964 a vychovala tři děti. Řádný důchodový věk paní Hany je 62 let a 8 měsíců. Nejdříve může paní Hana odejít do předčasného důchodu v 59 letech a 8 měsících. Do předčasného důchodu může paní Hana odejít nejdříve 8. 8. 2024.

Jak se zvýšil důchodový věk?

Důchodový věk v Česku se během posledních let značně zvýšil, nejvíce potom ženám, které vychovaly více dětí, např.: 

  • Muž narozený v roce 1941 odešel do starobního důchodu v 61 letech a muž narozený v roce 1959 má řádný důchodový věk 64 let. Během 18 let se postupně důchodový věk mužů zvýšil o 3 roky.
  • Žena narozená v roce 1940, která vychovala dvě děti, odešla do řádného starobního důchodu v 55 letech a žena narozená v roce 1964, která rovněž vychovala dvě děti, má řádný důchodový věk 64 let a 2 měsíce. Během 24 let se řádný důchodový věk zvýšil o 9 let a 2 měsíce.

Zpřísnění podmínek pro předčasný důchod

Pokud projdou úspěšně legislativním procesem chystané legislativní změny, mezi kterými je i možnost čerpat předčasný důchod nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, potom bude mít řada lidí v předdůchodovém věku finanční problémy.

Předčasný důchod v praxi nejčastěji čerpají lidé, kteří již nemohou v předdůchodovém věku najít pracovní uplatnění na trhu práce, mají zdravotní problémy nebo potřebují pečovat o rodiče či vnuky. Ve všech těchto případech přitom řeší závažné osobní problémy čerpáním trvale kráceného předčasného důchodu.

Pokud tuto možnost budou mít až později, potom se budou dostávat do nepříjemné situace, neboť nárok na podporu v nezaměstnanosti je omezen. Lidé starší 55 let mohou pobírat podporu v nezaměstnanosti maximálně po dobu 11 měsíců.

Stoupne úloha předdůchodu?

Pro občany, kteří budou muset přestat pracovat dříve než jim vznikne nárok na předčasný důchod, může být řešením čerpání předdůchodu – tj. vlastních naspořených peněz ze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. Pravděpodobně však více občanů bude muset čerpat své úspory ještě před dosažením řádného důchodového věku a nikoli až v penzi, což by měl být primární cíl důchodového spoření.

Důchodová kalkulačka >>>