Dohoda o provedení práce v roce 2022: Jak se počítají daně, odvody pojištění a co výpověď

Dohoda o provedení práce v roce 2022, ilustrační foto

Dohoda o provedení práce v roce 2022, ilustrační foto Zdroj: Vysoká škola NEWTON

ilustrační foto
Při práci na dohodu o provedení práce musí být dodržena minimální hodinová mzda.
3
Fotogalerie

V praxi si přivydělávají na dohodu o provedení práce nejenom studenti nebo penzisté, ale i zaměstnanci nebo OSVČ. Jaké daňové a pracovní podmínky platí pro práci na dohodu v roce 2022? Podívejme se na praktické příklady.

Dohoda o provedení práce musí být uzavřena písemně a pro jednoho zaměstnavatele je možné odpracovat maximálně 300 hodin za rok. Při práci na dohodu o provedení práce musí být dodržena minimální hodinová mzda, která v roce 2022 činí 96,40 koruny.

Výše hrubé měsíční odměny není omezena. Sociální pojištění a zdravotní pojištění se neplatí, když měsíční odměna činí 10 tisíc korun a méně. Při překročení hrubé měsíční odměny se však již pojistné platí, sazba zdravotního pojištění činí 4,5 procenta a sazba sociálního pojištění 6,5 procenta.

Odměna nad limit: odvody a daňové přiznání

V případě, že je z hrubé odměny odváděno sociální pojištění, potom se takový příjem započítává do rozhodných příjmů ovlivňujících výší státních důchodů a z takové práce vzniká nárok na nemocenské dávky. Zaměstnanci pracující současně na dvě dohody o provedení práce, ze kterých je odváděna zálohová daň z příjmu, však mají povinnost podat si za příslušný rok daňové přiznání a nemohou zaměstnavatele požádat o provedení ročního zúčtování daně. Příjem plynoucí z dohody o provedení práce je příjmem dle § 6 zákona o dani z příjmu.

Příklad: Přivýdělek zaměstnance a nulové pojistné

Zaměstnanec Jakub si k hlavnímu pracovnímu poměru přivydělává na základě dohody o provedení práce. Hrubá měsíční odměna činí 10 tisíc korun. Protože je hrubá odměna do limitu, tak se z odměny neplatí sociální ani zdravotní pojištění. Vzhledem k tomu, že má pan Jakub prohlášení k dani podepsáno u hlavního zaměstnavatele, tak pro přivýdělek na dohodu o provedení práce již prohlášení k dani podepsat nemůže a z hrubé odměny mu je sražena 15procentní srážková daň, která činí 1 500 korun. Na účet obdrží Jakub 8 500 korun.

Příklad: Student nepřekročí povolené hodiny

Studentka Hana bude během roku 2022 pracovat pro dva zaměstnavatele současně na dohodu o provedení práce, pro každého 250 hodin za rok. Maximální počet odpracovaných hodin se sleduje u každého zaměstnavatele zvlášť, zákonný limit tedy nepřekročí.

Příklad: Neplacení daně z příjmu

Student Miroslav si přivydělává během roku pro zaměstnavatele XY na dohodu o provedení práce. Hrubá měsíční odměna činí 19 200 korun. Miroslav podepíše u zaměstnavatele prohlášení k dani a bude uplatňovat při výpočtu čisté odměny slevu na poplatníka a slevu na studenta. Měsíční sleva na poplatníka bude činit 2 570 korun a sleva na studenta 335 korun. Z hrubé odměny bude tedy sraženo zdravotní pojištění ve výši 864 korun (19 200 korun x 4,5 procenta) a sociální pojištění 1 248 korun (19 200 korun x 6,5 procenta).

Na dani z příjmu však nebude sraženo nic, neboť vypočtená daň z příjmu 2 880 korun (19 200 korun x 15 procent) je nižší než součet daňových slev 2 905 korun (2 570 korun + 335 korun). Na bankovní účet obdrží Miroslav 17 088 korun (19 200 korun - 864 korun - 1 248 korun).

Příklad: Výpověď bez odstupného

Paní Kateřina pracuje na dohodu o provedení práce, přičemž s ní zaměstnavatel ukončí dohodou bez udání důvodu se zákonnou 15denní výpovědní lhůtou. Paní Kateřina však odstupné neobdrží, neboť pro práci konanou na základě dohody o provedení práce neplatí ustanovení zákoníku práce ohledně odstupného.