Svěřenské fondy: Jak fungují, evidence v rejstříku a komu věřit | E15.cz

Svěřenské fondy získávají na oblibě. Ke konci roku by jich mohlo být okolo třech tisíc

Kamila Ondráčková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Již několik let mají Češi možnost správy majetku prostřednictvím tzv. svěřenských fondů. Cestu svěřenským fondům otevřel zákon č. 89/2012 a nový občanský zákoník platný od roku 2014. Rejstřík svěřenských fondů pak existuje od roku 2018.

Zájem o svěřenské fondy roste. Co se počtu svěřenských fondů týče, ke konci roku 2018 bylo svěřenských fondů evidováno přibližně 1300. Narůstající popularitu dokládá i neustálý vznik nových – každý měsíc přibude 100 až 200 nových trustů (označení obvyklé v anglosaských zemích).

„Pokud trusty takové tempo udrží, můžeme koncem příštího roku očekávat tři tisíce svěřenských fondů. Potenciál je velký, přibývá majetku, který bude potřebovat profesionální správce. Vedle toho vzniká poptávka po specializovaných službách spojených s trusty, například po daňovém poradenství nebo pojišťovnictví,“ říká Peter Kováčik, ředitel klientského servisu společnosti Svěřenská správa.

Jak funguje svěřenský fond

U každého svěřenského fondu fungují vždy tři lidé. Zakladatel, správce a beneficient. „Zakladatel fond založí a vloží do něj majetek, správce se o majetek stará a beneficientovi plynou z majetku benefity, případně celý majetek fondu po nějaké době získá. Zakladatel a beneficient mohou být jedna a tatáž osoba,“ vysvětluje Irena Purschová, odbornice na problematiku svěřenských fondů.

Úkolem správce fondu je efektivní správa vložených prostředků. Výše benefitu je specifikována ve smlouvě a odvíjí se od doby, na kterou zakladatel své prostředky do fondu vložil. Benefit může být splatný měsíčně nebo ročně.

Svěřenský fond a rejstřík

Se začátkem roku 2018 je povinná evidence svěřenských fondů, resp. svěřenský fond vzniká až zápisem v rejstříku svěřenských fondů. Fondy, které vznikly před 1. lednem 2018, a nebyly zapsány do 1. července 2018, zanikly.

Svěřenské fondy tak již nejsou virtuální entitou, ale získávají své identifikační číslo, což usnadnilo například komunikaci s bankami. Zároveň existuje lepší přehled, kolik trustů na trhu skutečně je.

Komu svěřit majetek? Vsaďte na dobré recenze

„V případě svěřenských fondů je nutné pečlivě vybírat jeho správce, protože ten se bude o naše vložené prostředky starat. Jakožto pověření správci svěřenského fondu neseme plnou právní odpovědnost za veškeré finanční prostředky, které jsou nám svěřeny,“ vysvětluje Purschová.

Společnost zabývající se správou svěřenských fondů by měla mít ideálně dlouholeté zkušenosti se správou majetku a dobré recenze ohledně svěřenských fondů. Výhodou je, že vzhledem k většímu objemům financí má možnost vložené prostředky rozložit, a tím minimalizovat riziko. Veškerou smluvní dokumentace musí zpracovat s notářem a příslušně ověřit.

Svěřenské fondy nejen pro Babiše

O větší povědomí veřejnosti se svým způsobem postaraly také svěřenské fondy Andreje Babiše. Ovšem institut svěřenského fondu pochází z anglosaského práva, kde je obecně znám pod názvem trust. Svěřenský fond představuje majetek, který jeho zakladatel vyčlenil od jeho ostatního majetku. Zakladatel k němu ztrácí své majetkové právo. Vyčleněný majetek se stává samostatným a řídí se způsobem určeným v statutu svěřenského fondu. Svěřenské fondy mohou být založeny jak za soukromým, tak za veřejně prospěšným účelem.

Svěřenské fondy a školení

Jelikož je problematika nyní velmi populární, v nabídce je řada seminářů a školení stran fungování svěřenských fondů. Na trhu jsou také různé sdružující profesní organizace a spolky, například Komora svěřenských poradců a správců či Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů.

Autor: Kamila Ondráčková

Mzdová kalkulačka