Milostivé léto 2023: Podmínky, termín, kdy a jak podat žádost | e15.cz

Milostivé léto 2023 pomůže daňovým dlužníkům. Podmínky, termín a jak podat žádost

Milostivé léto 2023 cílí na daňové dlužníky. (Ilustrační foto)
Milostivé léto 2023 cílí na daňové dlužníky. (Ilustrační foto)
• 
ZDROJ: Profimedia

onk

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Letošní akce milostivého léta se bude týkat odpuštění vybraných dluhů vzniklých v souvislosti s daňovým systémem. Poslanecká sněmovna aktuálně schválila příslušný vládní návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů. Kdo bude moci o odpuštění požádat? Jakých nedoplatků se daňové milostivé léto týká? A jakým způsobem bude mimořádné odpuštění probíhat?

Cílem daňového milostivého léta 2023 je dát lidem možnost zbavit se dluhů na penále, úrocích a na dalším příslušenství daně, které dosud neuhradili. „Odpustit bude přitom možné vybrané příslušenství daně, konkrétně úrok z prodlení, úrok z posečkané částky, penále, pokutu za opožděné podání daňového přiznání a také náklady řízení včetně těch exekučních.

Milostivé léto 2023: Podmínky a termín

Výčet pokut, které lze prominout, tedy není zdaleka kompletní – chybí například pokuta za neoznámení osvobozeného příjmu,“ komentuje Vít Křivánek, advokát a daňový poradce ze společnosti BDO. Současně však dodává: „Daňové milostivé léto 2023 po mém soudu přichází poněkud pozdě. Obdobně nastavený mechanismus by podnikatelé jistě uvítali v ekonomicky těžkých covidových letech, respektive těsně po jejich odeznění.“

Pro odpuštění výše zmíněných daňových pokut je nutné splnit v zásadě dvě podmínky:

  • Předně musí dlužník uhradit původní částku, kterou měl na daních zaplatit.
  • Termín pro úhradu je do 30. listopadu 2023. Možné by mělo být i případné rozložení úhrady jistiny na několik splátek.

Jak a kdy podat žádost o odpuštění dluhů

Potom již stačí podat žádost o mimořádné odpuštění. Tu je zapotřebí podat během tzv. rozhodného období od 1. července 2023 do 30. listopadu 2023.

„Podání žádosti bude možné všemi standardními způsoby, tedy elektronicky i písemnou formou. Nad jejich rámec se navrhuje připustit též možnost podat žádost pomocí elektronické kopie dokumentu opatřeného vlastnoručním podpisem prostřednictvím e-mailu. Po vzoru žádostí souvisejících s kompenzačním bonusem je tedy ve hře i tato po formální stránce značně rozvolněnější cesta, kterak o odpuštění požádat,“ uvádí Vít Křivánek s tím, že výjimku z možnosti mimořádného odpuštění bude tvořit příslušenství daně, které je vymáháno soudním exekutorem nebo dle zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek.

Drobné dluhy budou prominuty automaticky

„Kromě příslušenství daně počítá zákon také s možností mimořádného odpuštění daně samotné. Půjde ale pouze o bagatelní částky na daňových jistinách, konkrétně nedoplatky nepřesahující 30 korun v případě daně z nemovitých věcí, respektive 200 korun v ostatních případech.

„Důvodem pro takto nízké limity je to, že daňové milostivé léto není koncipované jako hromadná daňová amnestie, ale jako možnost ,očistitʻ stávající dluh o tu část, kterou a priori státní rozpočet nepožaduje,“ upřesňuje Křivánek.

Tyto malé nedoplatky proto zaniknou automaticky ke dni nabytí účinnosti tohoto návrhu zákona.

Nová pravidla opomíjejí jednočlenné s. r. o.

Daňové dlužníky oprávněné k podání žádosti zákon rozděluje na dvě kategorie, a to podle toho, u jakého typu daňového dluhu budou žádat o mimořádné odpuštění. V případě výše zmíněného vybraného příslušenství daně může o odpuštění požádat pouze fyzická osoba. Mimořádný zánik bagatelních nedoplatků se pak dotkne všech daňových subjektů bez výjimky, tedy i právnických osob.

Autor: onk

Mzdová kalkulačka