Řidičský průkaz od 17 let na auto: Podmínky, cena a kdo může být mentorem

Řidičský průkaz od 17 let (L17) auto: Podmínky, cena autoškoly, mentor, platnost (ilustr. foto)

Řidičský průkaz od 17 let (L17) auto: Podmínky, cena autoškoly, mentor, platnost (ilustr. foto) Zdroj: Autoškola NOBE - Česká republika s.r.o.

Od ledna mohou osobní automobil řídit už 17letí řidiči, a to v případě, že s nimi při jízdě bude mentor. Jaké jsou podmínky pro získání tohoto oprávnění a jak je omezena platnost? Kolik dnes stojí autoškola jaká je cena řidičského průkazu skupiny B? Kdo nese odpovědnost za případnou nehodu v režimu L17? A jak se k tomu staví pojišťovny?

Motivací pro zavedení tohoto řidičského oprávnění bylo, aby mladí lidé jezdili pod dozorem zkušeného řidiče a získali tolik potřebnou praxi a řidičské návyky. Má to ale svá pravidla.

Platnost řidičského průkazu skupiny B od 17 let

Do autoškoly mohou žadatelé o řidičský průkaz skupiny B vstoupit už ve věku 15 let a 6 měsíců. Jakmile dovrší 17 let, složí zkoušku. Výuka v autoškole probíhá běžným způsobem.

Když řidiče zastaví policie, v registru řidičů si zkontroluje, jestli je v režimu L17 a zda ho skutečně doprovází jeho mentor. Jakmile řidič dosáhne plnoletosti, nemusí žádat o nový řidičský průkaz. Jeho platnost je 10 let.

Žádost o řidičský průkaz v režimu L17: Co je třeba doložit?

Se souhlasem zákonného zástupce mladý řidič požádá o vydání řidičského průkazu. Doloží protokol o úspěšném absolvování zkoušky a posudek o zdravotní způsobilosti. S sebou samozřejmě musí mít i doklad totožnosti a zaplacení správního poplatku. A v neposlední řadě seznam mentorů. Žádost bude podepsaná mentorem. Tu 17letý řidič podá se souhlasem zákonného zástupce na ORP.

Kdo může být mentorem? Podmínky přehledně

Mentorem nemusí být rodič 17letého řidiče. Počítá se ale s tím, že právě rodiče budou nejčastějšími mentory. Každý řidič L17 může mít maximálně čtyři mentory. S volbou těchto mentorů musí vždy souhlasit zákonný zástupce. 

A jaké jsou podmínky pro získání pozice mentora?

 • Mentor musí mít řidičské oprávnění skupiny B po dobu více než 10 let.
 • Mentor nesmí být v uplynulých pěti letech zbaven práva k řízení motorového vozidla na území naší republiky.
 • Mentor nesmí mít zadržený řidičský průkaz.
 • Mentor nesmí mít žádný bod v bodovém hodnocení.
 • Mentor musí být zapsán v Evidenční kartě řidiče L17.

Pokud se podá žádost o zápis mentora současně s žádostí o řidičské oprávnění, bude tento zápis mentora do CRŘ zdarma. Pozdější zápisy jsou zpoplatněny částkou 100 korun. Částkou 200 korun je zpoplatněno vydání řidičského průkazu.

Mentor musí sedět vedle řidiče, pozorně sledovat provoz na pozemních komunikacích a chování řidiče, a v případě potřeby mu poskytnout radu.

Dopravní nehoda a kdo je za ní zodpovědný

Pokud mladý řidič sedá za volant, musí počítat s tím, že má všechna práva i povinnosti jako každý plnoletý řidič. Na škodu způsobenou tímto řidičem je ve vztahu k odpovědnosti pohlíženo jako na kteréhokoli jiného řidiče.

Pojištění v režimu L17

Pro pojišťovny mladí lidé představují riziko. A je jedno, jestli jim je 17 nebo 18 let. Nemají zkušenosti, nejsou „vyježdění“. Proto je pravděpodobnější, že mohou způsobit dopravní nehodu. Obecně lze říci, že mladí řidiči mají dražší pojistné. Ať už za to může ono riziko nebo to, že zatím nenasbírali žádné bonusové body.

Vcelku logicky k povinnému ručení mladých přistupuje ČSOB pojišťovna. Ta nemá k sedmnáctiletým žádný speciální přístup. Vzhledem k tomu, že tito mladí řidiči nemohou řídit vozidlo sami, ale pod dohledem mentora, předpokládá se, že budou spíše příležitostnými řidiči vozidel svých rodičů. A povinné ručení budou řešit až poté, co si pořídí vlastní vůz.

Podle statistik Kooperativa pojišťovny je škodní frekvence pro nejmladší skupinu řidičů přes 9 procent. Tedy 9 mladých řidičů ze 100 má za rok jednu škodu z povinného ručení. To je více než trojnásobek oproti nejméně rizikové skupině řidičů 52 – 62 let. Jestli jízda s mentorem ovlivní rizikovost, ať už pozitivně či negativně, uvidíme časem. Pojištěnci Kooperativy mohou využívat povinné ručení s aplikací v mobilu. Ta vyhodnocuje jejich styl jízdy.

„Co se týče ceny, tak věříme, že naše varianta pojištění s odměnou za bezpečnou jízdu a naší aplikací KOOPILOT, je jako stvořená pro tento segment řidičů. Pokud nám takto prokážou, že jezdí bezpečně, dodržují rychlost, nepoužívají mobil za jízdy a jezdí plynule, mohou dosáhnout na cashback až 40 procent, který jim budeme vracet každé tři měsíce. Věříme, že se nám společně s mentory, těmito mladými řidiči a naší aplikací povede výrazně snížit nehodovost začínajících řidičů,“ vysvětluje Milan Káňa, tiskový mluvčí Kooperativa pojišťovny.

I Generali Česká pojišťovna k řidičům L17 přistupuje stejně jako k plnoletým. Pokud ale už před dosažením 18 let věku předloží potvrzení, že již jezdili s mentorem, pojišťovna jim sleví 30 procent z pojistného.

Podmínky pro řidičský průkaz od 17 let (L17)

 • Pozor! S L17 nemůžete cestovat do zahraničí. Průkaz platí jen pro ČR.
 • 17letý řidič může být potrestán, pokud řídí bez mentora.
 • Může mu být odebrán řidičský průkaz.
 • Za všechna protiprávní jednání si nese povinnost sám řidič, nikoliv mentor.
 • Vozidlo řízené řidičem s doprovodem v režimu L 17 nemusí být speciálně označeno.
 • Mentorem nemusí být rodič. Musí ale být odsouhlasen zákonným zástupcem.
 • Řidič může mít maximálně čtyři mentory.
 • Mentor musí mít 10 let řidičské oprávnění sk. B.
 • Mentor nesmí mít žádný trestný bod.
 • Pokud mentor přestane plnit podmínky, bude vyjmut ze seznamu mentorů.

Řidičák od 17 let: Jak je to v zahraničí?

S L17 do zahraničí vyjet nesmíte. Průkaz platí jen pro ČR. Avšak i ve Velké Británii mohou řídit 17letí. Musí mít vedle sebe osobu starší 21 let, která má průkaz skupiny B alespoň 3 roky. Ve Francii mohou řídit s osobou starší 28 let, která vlastní řidičský průkaz déle než 5 let.

V Německu musí být mentorem osoba starší 30 let držící průkaz alespoň 5 let. V Rakousku může mládež od 17 let získat tzv. L17 řidičský průkaz, který jim umožňuje řídit za doprovodu osoby starší 28 let, která drží řidičský průkaz minimálně 7 let.

Cena řidičského průkazu: Kolik stojí autoškola?

V menších městech musíme počítat s cenou za řidičské oprávnění v průměru od 17 tisíc do 20 tisíc. Pokud se budete hodně snažit, dá se najít i autoškola, kde za kurzy skupiny B zaplatíte okolo 15 tisíc. Ve velkých městech musíte ale sáhnou do kapsy ještě hlouběji. Ceny se pohybují okolo 20 tisíc až 25 tisíc. Některé autoškoly nabízí slevy pro studenty. Doba výuky v autoškole je okolo dvou až tří měsíců.