Výměna řidičského průkazu: Cena, jak dlouho trvá a co je potřeba | e15.cz

Výměna řidičského průkazu v roce 2023: Cena, co potřebujete a jak dlouho trvá

Řidičský průkaz (ilustrační foto)
Řidičský průkaz (ilustrační foto)
• 
ZDROJ: Ministerstvo dopravy

Petr Pohůdka

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Platnost řidičského průkazu vyprší v letošním roce u více než 875 tisíc řidičů. V porovnání s loňským rokem se jedná o více než dvojnásobný počet osob. Musíte si nový řidičák obstarat i vy? Zjistěte, jak podat žádost a co k výměně potřebujete.

Výměna řidičského průkazu v roce 2023

Rok 2023 bude z pohledu výměny řidičských průkazů velmi specifický. Platnost řidičáku totiž vyprší u 875 424 osob. Jedná se o necelých 15 % všech řidičů. Pro bližší představu – během loňského roku skončila platnost zhruba 414 tisíc průkazů, tedy méně než poloviny.

Tento stav je daný masovou výměnou řidičských průkazů v roce 2013. Po provedených legislativních změnách bylo zapotřebí vyměnit doklady vydané mezi lednem roku 2001 a dubnem roku 2004 (řidičský průkaz typu 6). Nejvíce práce letos čeká na úředníky ve Středočeském kraji, kde končí platnost více než 110 tisíc průkazů. Následuje Jihomoravský kraj se zhruba 101 tisíci doklady.

Platnost řidičského průkazu

Platnost řidičského průkazu pro osobní automobily (skupina B) činí 10 let. Stejná lhůta se uplatňuje u řidičáků skupiny B1, AM, A1, A2, A a T. Jiná pravidla pro vás však platí, pokud jste dále držitelem řidičského průkazu:

 • C1
 • C
 • D1
 • D
 • C1+E
 • C+E
 • D1+E
 • nebo D+E

V těchto případech je platnost vašeho řidičského průkazu stanovena na 5 let. Do platnosti současně vydávaných plastových kartiček již značně zasáhne plánovaná digitalizace. Podle zákona o právu na digitální služby by občanům mělo v budoucnu stačit prokázat se jedním průkazem a poté už je na státu a jeho orgánech, aby si potřebná data dohledal v systému.

Jinými slovy – při silniční kontrole vám bude stačit například občanský průkaz. Policista si na základě průkazu totožnosti dohledá v systému, že jste držitelem řidičského oprávnění. Tato pravidla by měla začít platit od 1. července 2025. V souvislosti s masivní výměnou řidičáků se proto objevuje i kritika poukazující na nedostatečnou návaznost celé koncepce. Pokud se totiž pravidla ještě nezmění, tak v roce 2023 stát vystaví 875 tisíc plastových kartiček, které o dva roky později již řidiči nebudou muset používat.

Co potřebuji k výměně řidičského průkazu?

K výměně řidičského průkazu si připravte:

 • platný průkaz totožnosti
 • stávající řidičský průkaz
 • žádost o výměnu řidičského průkazu

Žádost obdržíte a vyplníte na příslušném úřadu, případně elektronicky. Starosti si nemusíte dělat ani s obstaráváním fotografie průkazového formátu. Snímek bude pořízen přímo na úřadu nebo budou využity fotografie z nedávno zhotovených dokladů.

Jak podat žádost o výměnu řidičského průkazu?

Podat žádost o výměnu řidičského průkazu lze dvěma způsoby – osobně, nebo online. Dříve jste kvůli výměně řidičáku museli navštívit úřad v souladu s místem svého trvalého bydliště. Od roku 2018 výměnu provedete na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Nejbližší úřad si můžete snadno dohledat v mapě na webových stránkách ministerstva dopravy.

Online podání žádosti bylo spuštěno v roce 2021. Občané vyplní potřebné informace na Portálu občana a vyberou si úřad, na kterém řidičský průkaz převezmou. Žádost o výměnu řidičského průkazu mohou od roku 2022 podat i na Portálu dopravy. Oproti minulosti si tak mohou ušetřit jednu návštěvu úřadu.

Formulář online

Na Portálu občana se přihlásíte přes datovou schránku nebo pomocí Identity občana (eObčanka, Mobilní klíč, bankovní identita a další). Doklady evidované státem najdete v sekci Údaje. U řidičského průkazu se vám v případě blížícího se vypršení platnosti objeví možnost Zažádat o nový. Kliknutím na toto tlačítko otevřete online formulář.

Ve formuláři si zvolíte úřad, na kterém si řidičák vyzvednete, zkontrolujete platnost předvyplněných údajů, potvrdíte aktuálnost přiložené fotografie, podobu podpisu a žádost závazně podáte. Vyplněný formulář si můžete také stáhnout. Stav žádosti je možné sledovat na Portálu občana v sekci Moje podání.

Video se připravuje ...
Výměna řidičského průkazu

K výměně řidičského průkazu můžete použít i Portál dopravy, který byl spuštěn na konci roku 2022. Po přihlášení přes datovou schránku nebo pomocí Identity občana (eObčanka, Mobilní klíč, bankovní identita a další) na úvodní nabídce portálu najdete políčko Řidič, kde vidíte všechny údaje týkající se vašeho řidičského průkazu. Ve spodní části dlaždice Řidičský průkaz pak kliknete na Podání žádosti o vydání ŘP. Po rozkliknutí se vám zobrazí možnosti elektronického podání.

Formulář osobně na úřadu

Pokud vám online komunikace se státem nevyhovuje, můžete pochopitelně zvolit i cestu na úřad. Jak bylo řečeno, výměnu řidičského průkazu vyřídíte na libovolném úřadu obce s rozšířenou působností. Kromě platného průkazu totožnosti a stávajícího řidičáku si s sebou nic brát nemusíte. Vzorové žádosti, které najdete na internetu, vám pouze pomohou s rychlou orientací v dokumentu. Jinak je ale použít nemůžete. Žádost musí být na oficiálním tiskopise, který dostanete na příslušných úřadech.

Jak dlouho trvá výměna řidičského průkazu a kdy o ni žádat?

Standardní čekací lhůta je u obou způsobů podání žádosti 20 dnů. Ve skutečnosti ale bývají nové doklady k dispozici o něco dříve. Pokud na výměnu chvátáte, můžete si připlatit zrychlené vydání průkazu do 5 pracovních dnů. Tato služba vás vyjde na 700 Kč. Požádat o výměnu řidičáku můžete nejdříve 90 dnů před koncem jeho platnosti. V praxi to znamená, že ideální doba pro vyřízení žádosti nastává, když do konce platnosti průkazu zbývají tři měsíce až 20 dnů.

Výměna řidičského průkazu po skončení platnosti. Jaká hrozí pokuta za propadlý ŘP?

Platnost dokladu jste si včas nezkontrolovali a teď řešíte výměnu již propadlého řidičského průkazu? Pak byste si měli s žádostí pospíšit, jízdou s propadlým řidičákem se dopouštíte dopravního přestupku. Policie vám při silniční kontrole může udělit pokutu do 2 000 Kč, ve správním řízení až do 2 500 Kč. Se samotným podáním žádosti o výměnu propadlého průkazu se žádná pokuta nepojí.

Výměna řidičského průkazu po svatbě a platnost

Pokud potřebujete na řidičském průkazu změnit údaje, například jméno po svatbě, zaplatíte poplatek ve výši 200 Kč. Změnu zaznamenaných údajů máte povinnost řešit do 5 pracovních dnů ode dne, kdy k ní došlo. Při změně trvalého bydliště vás žádné starosti nečekají. Na průkazech vydaných po červenci 2018 se již místo trvalého bydliště neuvádí.

Cena výměny řidičského průkazu

Pokud si to shrneme, platí pro výměnu řidičského průkazu následující ceník:

Ceník výměny řidičského průkazu 2023
Výměna ŘP za účelem prodloužení platnosti zdarma
Výměna ŘP při změně osobních údajů 200 Kč
Expresní výměna ŘP do 5 pracovních dnů 700 Kč
Pokuta při silniční kontrole 2000 - 2500 Kč

Cizinci a výměna řidičského průkazu v ČR

U cizinců se eventuální výměna řidičského průkazu v ČR odvíjí od toho, jaký stát původní doklad vydal.

 • Držitelé průkazů členských států Evropské unie či Evropského hospodářského prostoru mohou své doklady využívat k řízení motorových vozidel i na území ČR. Výměna je jen na jejich uvážení. Například Slováci tedy smí v Česku jezdit s průkazem vydaným na Slovensku. V případě potřeby si mohou zažádat o výměnu za český řidičský průkaz, jestliže mají na území ČR obvyklé bydliště.
 • Na držitele řidičských průkazů vydaných nečlenskými zeměmi zmíněných organizací, kteří mají na území ČR trvalý pobyt nebo povolený přechodný pobyt na dobu delší než 1 rok, se vztahuje povinnost vyměnit si řidičský průkaz za český. Dotyční tak musí učinit nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy jim byl trvalý či přechodný pobyt povolen.

Ukrajinci

Výjimka se v současné době týká Ukrajinců, u nichž jsou uznávány průkazy vydané na Ukrajině. Opatření se vztahuje na ukrajinské občany, kteří v EU pobývají na základě tzv. dočasné ochrany a platí po dobu jejího trvání.

Výměna řidičského průkazu: Praha a krajská města

Výměnu řidičského průkazu uskutečníte na úřadech obce s rozšířenou působností. Těch je po celé ČR více než 200. Kde najdete úřady zodpovídající za výměnu řidičáků v krajských městech?

Praha

 • Adresa: Magistrát hlavního města Prahy, Business Centre Vyšehrad, Na Pankráci 1685/17, 140 00 Praha 4-Nusle
 • Úřední hodiny: pondělí a středa 8–18 h, úterý a čtvrtek 8–15 h, pátek 8–11 h

Brno

 • Adresa: Odbor dopravněsprávních činností Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 602 00 Brno-střed
 • Úřední hodiny: pondělí a středa 8–17 h, úterý, čtvrtek a pátek 8–12 h

Ostrava

 • Adresa: Magistrát města Ostrava – Odbor dopravně správních činností, 30. dubna 635/35, 702 00 Moravská Ostrava
 • Úřední hodiny: pondělí a středa 8–17 h, úterý a čtvrtek 7:30–15:30 h, pátek 8–11 h

Plzeň

 • Adresa: Magistrát města Plzeň – Odbor registru vozidel řidičů, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň 2-Slovany
 • Úřední hodiny: pondělí a středa 8–18 h, úterý a čtvrtek 8–14 h

Liberec

 • Adresa: Magistrát města Liberec – Odbor dopravy, Frýdlantská 183/4, 460 01 Liberec-Staré Město
 • Úřední hodiny: pondělí a středa 8–17 h, úterý a čtvrtek 8–16 h, pátek 8–14 h, sobota 8–12 h

Olomouc

 • Adresa: Magistrát města Olomouce, Vejdovského 189/2, 779 00 Olomouc-Hodolany
 • Úřední hodiny: pondělí a středa 8–12 h, 13–17 h, úterý a čtvrtek 8–12 h, 13–15:30 h

České Budějovice

 • Adresa: Magistrát města České Budějovice, Jeronýmova 218/1, 370 01 České Budějovice 6
 • Úřední hodiny: pondělí a středa 8–18 h, úterý a čtvrtek 8–14 h, pátek 8–11:30 h

Hradec Králové

 • Adresa: Magistrát města Hradec Králové – Odbor dopravy, Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové
 • Úřední hodiny: pondělí a středa 7:30–17 h, úterý a čtvrtek 7:30–14 h

Ústí nad Labem

 • Adresa: Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
 • Úřední hodiny: pondělí a středa 8–17 h, úterý 8–15 h, pátek 8–11 h

Pardubice

 • Adresa: Magistrát města Pardubic, náměstí Republiky 12, 530 21 Pardubice
 • Úřední hodiny: pondělí a středa 8–11 h, 12–17 h, úterý a čtvrtek 8–11 h, 12–15:30 h, pátek 8–11 h, 12–14:30 h

Zlín

 • Adresa: Magistrát města Zlína – Odbor občansko-správních agend, L. Váchy 602, 760 01 Zlín-Prštné
 • Úřední hodiny: pondělí a středa 8–17 h, pátek 8–12 h

Jihlava

 • Adresa: Magistrát města Jihlava – Odbor dopravy, Tyršova 4875/18, 586 01 Jihlava
 • Úřední hodiny: pondělí a středa 8–17 h, pátek 8–14 h

Karlovy Vary

 • Adresa: Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 538/2, 360 05 Karlovy Vary
 • Úřední hodiny: pondělí a středa 8–12 h, 13–17 h, úterý a čtvrtek 8–12 h, 13–14 h, pátek 8–12 h
Autor: Petr Pohůdka

Mzdová kalkulačka

Newslettery