Sleva na manželku 2024: Podmínky snížení daně z příjmu za rok 2023 v příkladech

Sleva na manželku 2024 za rok 2023: Podmínky pro daň z příjmu

Sleva na manželku 2024 za rok 2023: Podmínky pro daň z příjmu Zdroj: E15 Michaela Szkanderová

V případě splnění zákonných podmínek je možné v daňovém přiznání nebo ročním zúčtování daně za rok 2023 uplatnit slevu na manželku. Od letošního roku ale na slevu na manžela/manželku dosáhne významně méně poplatníků.

Sleva na manželku (manžela) činí za rok 2023 částku 24 840 korun, pokud manželka (manžel) měl vlastní roční rozhodné příjmy nepřesahující 68 tisíc korun. Do hodnocených příjmů se nezapočítávají dávky státní sociální podpory (zejména tedy rodičovský příspěvek). Naopak počítá se hrubá mzda, hrubé příjmy nebo tržby z podnikání, příjmy z pronájmu, starobní a invalidní důchody, nemocenské dávky, dávky v nezaměstnanosti a podpora v mateřství.

V případě, že je manželka (manžel) držitelem průkazu ZTP/P, tak náleží sleva na manželku (manžela) ve dvojnásobné výši. Podívejme se v několika praktických příkladech, jaký má dopad sleva na manželku (manžela) na rodinný rozpočet.

Rodičovský příspěvek: Daňová vratka v důsledku slevy na manžela

Paní Heleně srazil z hrubé mzdy zaměstnavatel během roku 2023 na daňových zálohách částku 42 340 korun. Paní Helena požádá zaměstnavatele o roční zúčtování daně. Při výpočtu měsíční zálohy na dani z příjmu uplatňovala paní Helena nejenom slevu na poplatníka, ale i daňové zvýhodnění na syna.

Slevu na manžela, který pobírá rodičovský příspěvek a stará se o syna však uplatní až za celý kalendářní rok 2023 v ročním zúčtování daně. Sleva na manžela (manželku) se uplatňuje až za celý rok, během roku ji nelze v poměrné výši uplatňovat.

Z důvodu uplatnění slevy na manžela vznikne paní Heleně nárok na daňovou vratku ve výši 24 840 korun a o tuto částku bude mít vyšší čistou mzdu po provedeném ročním zúčtování daně za rok 2023. Důvodem vratky je skutečnost, že zaplacené zálohy během roku jsou vyšší, než vypočtená roční daň z příjmu.

Důchod: Manžel v penzi a dlouhodobě nezaměstnaná manželka

Pan Tomáš je v řádném starobním důchodu a pobírá pouze měsíční důchod ve výši 23 740 korun. Manželka paní Hana byla po celý rok 2023 nezaměstnaná, nárok na podporu v nezaměstnanosti ji skončil v únoru a následně byla bez vlastních příjmů a nyní v prosinci odejde do předčasného důchodu. Podpora v nezaměstnanosti i státní důchod se do rozhodného limitu započítávají.

Paní Hana neměla vlastní rozhodné příjmy vyšší než 68 tisíc korun, přesto pan Tomáš slevu na manželku nevyužije. Pan Tomáš nemá žádné zdanitelné příjmy, takže si nemůže nijak snížit daňovou povinnost.

Částečné snížení slevy na poplatníka

Podnikatel Filip bude mít roční hrubý zisk (příjmy ponížené o výdaje) za rok 2023 ve výši 310 tisíc korun. Manželka paní Eva neměla vlastní příjmy přesahující 68 tisíc korun. Pan Filip v daňovém přiznání tedy uplatní slevu na poplatníka ve výši 30 840 korun a slevu na manželku ve výši 24 840 korun.

Vypočtená daň z příjmu činí 46 500 korun (310 tisíc korun x 15 procent). Sleva na poplatníka sníží daňovou povinnost na 15 660 korun (46 500 korun - 30 840 korun). Z důvodu uplatnění slevy na manželku bude daň z příjmu nulová.

Sleva na manželku se však využije pouze z částky 15 660 korun a zbylá část do 24 840 korun „propadne“. Pan Filip tedy nevyužije slevu na manželku v plném rozsahu. Z důvodu uplatnění slevy na manželku nemůže vzniknout nárok na daňový bonus.

Rodičovská dovolená a vyšší roční daňový bonus

Zaměstnanec Lukáš neplatil během roku 2023 nic na dani z příjmu a ještě čerpá daňový bonus ve výši 447 korun. Nárok na daňový bonus vzniká panu Lukášovi z toho důvodu, že uplatňované měsíční daňové zvýhodnění na dvě děti ve výši 3 127 korun (na první dítě 1 267 korun a na druhé dítě 1 860 korun) je vyšší než vypočtená daň z příjmu.

O částku daňového bonusu má pan Lukáš vyšší čistou měsíční mzdu. Manželka pana Lukáše je po celý rok na rodičovské dovolené a vlastní příjem nemá vyšší než 68 tisíc korun. Přestože pan Lukáš neplatí nic na dani z příjmu během roku, tak se mu vyplatí v ročním zúčtování daně uplatnit slevu na manželku, neboť obdrží po provedeném ročním zúčtování daně daňovou vratku. Roční daňový bonus bude vyšší o 24 840 korun než jsou vyplacené měsíční daňové bonusy během roku.

Sleva na manželku od roku 2024: Už jen pro rodiče malých dětí

Konsolidační balíček zasáhl i do slevy na vyživovanou manželku či manžela. Pro rok 2024 tak platí, že ji bude moct využít znatelně menší okruh lidí než doposud. Nově se totiž sleva bude týkat jen lidí, kteří pečují o dítě maximálně, které je maximálně 3 roky staré. Změna vešla v platnost až pro rok 2024, takže v daňovém přiznání za rok 2023 si ji stále ještě můžete uplatnit v původní podobě.