Invalidní důchody pro OSVČ jsou nejnižší. Jak se liší jednotlivé stupně?

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Profimedia

Mariánské lázně.
Důchodce
Důchodkyně
4
Fotogalerie

Zejména invalidní důchody prvního a druhého stupně jsou nízké a finančně vyjít pouze s „částečným“ invalidním důchodem je velmi složité. Nejnižší důchody potom mají v průměru OSVČ.

Měsíční částka invalidního důchodu závisí na přiznaném stupni invalidity, získané době pojištění (včetně dopojištěné doby pojištění) a výši osobního vyměřovacího základu (průměrné hrubé měsíční mzdě v současné hodnotě za odpracované roky).

Vyměřovací základ OSVČ

Jednotlivými ročními vyměřovacími základy u OSVČ není dosažený příjem v jednotlivých letech, ani dosažený hrubý zisk v jednotlivých letech, ale právě vyměřovací základy.

Pokud je skutečný vyměřovací základ vyšší než minimální vyměřovací základ, potom je částka vyměřovacího základu na úrovni poloviny daňového základu. Jestliže je však skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, potom je vyměřovacím základem právě minimální vyměřovací základ.

Praktický příklad

Živnostník Pavel má příjmy za rok 2021 ve výši 2 200 000 korun a výdaje ve výši 1 500 000 korun. Hrubý zisk má tedy 700 tisíc korun (2 200 000 korun - 1 500 000 korun). Skutečný vyměřovací základ ve výši 350 tisíc korun (700 tisíc korun x 50 procent) je vyšší než minimální vyměřovací základ pro rok 2021 ve výši 106 332 korun. Z částky 350 tisíc korun bude vypočteno sociální pojištění za rok 2021. Vyměřovací základ ve výši 350 tisíc korun odpovídá hrubé mzdě 29 167 korun (350 000 korun: 12 měsíců).

Živnostník Martin dosáhne za rok 2021 hrubého zisku ve výši 200 tisíc korun, proto se bude sociální pojištění za rok 2021 počítat z minimálního vyměřovacího základu v částce 106 332 korun, a nikoliv ze skutečného vyměřovacího základu v částce 100 tisíc korun (200 tisíc korun x 50 procent). Pro důchodové účely za rok 2021 je na tom pan Martin, jako by měl hrubou měsíční mzdu 8 861 korun (106 332 korun: 12 měsíců).

Výpočet invalidního důchodu

Každý invalidní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. V roce 2022 činí základní výměra důchodu 3 900 korun a mají ji všichni příjemci státního důchodu stejně vysokou.

Procentní výměra důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění a přiznaném stupni invalidity. Při stejných vstupních údajích je procentní výměra invalidního důchodu druhého stupně 1,5krát vyšší než invalidního důchodu prvního stupně a procentní výměra invalidního důchodu třetího stupně je 3krát vyšší než invalidního důchodu prvního stupně.

Pokračování příkladu

Panu Pavlovi byl přiznán invalidní důchod I. stupně, včetně dopojištěné doby pojištění se mu hodnotí při výpočtu invalidního důchodu doba pojištění v rozsahu 45 let. Osobní vyměřovací základ má na úrovni vyměřovacího základu za rok 2021, tedy v částce 29 167 korun. Dle výpočtové formule důchodu v roce 2022 bude tedy panu Pavlovi přiznán invalidní důchod prvního stupně ve výši 8 457 korun. Přestože měl pan Pavel hrubý roční zisk 700 tisíc korun, tak jeho invalidní důchod bude jen 8 457 korun.

Panu Martinovi je rovněž přiznán invalidní důchod I. stupně. Osobní vyměřovací základ bude mít na úrovni vyměřovacího základu roku 2021, tedy v částce 8 861 korun a včetně dopojištěné doby pojištění získal dobu pojištění v rozsahu 45 let. Osobní vyměřovací základ může být při výpočtu důchodu citelně nižší než minimální mzda, neboť odpovídá skutečné částce, ze které bylo sociální pojištění zaplaceno. V roce 2022 bude panu Martinovi přiznán invalidní důchod I. stupně v částce 5 894 korun.

Vlastní finanční zajištění pro případ invalidity je pro OSVČ ještě důležitějších než pro zaměstnance. OSVČ musí oproti zaměstnancům počítat nejenom s nižšími starobními důchody, ale i se značně nižším případným invalidním důchodem. OSVČ totiž platí na sociálním pojištění méně než zaměstnanci, neboť při odvodech na sociálním pojištění je potřeba zohlednit i povinné sociální pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance.