Cestovní pojištění nabízí i pomoc ve sporu s cestovkami | e15.cz

Cestovní pojištění nabízí i pomoc ve sporu s cestovní kanceláří

Dan Tácha

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Požáry v Řecku, záplavy ve Slovinsku či na Slovensku. Pokažené dovolené pak často lidem ještě více zkazily dohady a spory s cestovními kancelářemi. A nejen s nimi, ale i s pojišťovnami sjednávajícími cestovní pojištění.

„Ano, je pravda, že na naše poradce se obrátily tisíce klientů s dotazy na to, co mohou, nebo nemohou požadovat po pojišťovnách za náhrady škod na dovolených v rámci cestovního pojištění,“ potvrzuje mluvčí finanční skupiny Partners Tereza Píchalová.

Také ale dodává, že odpovědi na položené otázky se ne vždy snadno hledají, protože příběhy klientů jsou individuální, stejně jako jsou různorodé podmínky pojišťoven. Což v praxi znamená, že zatímco některé z pojišťoven svým klientům ztráty ze zkažené dovolené kompenzují, další jim nezaplatí nic nebo je odkáží na cestovní kancelář.

„To ale neznamená, že by cestovní pojištění bylo v případě živelních pohrom úplně bez pravidel. Naopak pravidla jsou daná a pojišťovny se svých klientů nemohou zříci, dostanou-li se ti do problémů kvůli požárům či povodním,“ upřesňuje Tereza Píchalová.

V základu se podle jejích slov v těchto případech nabízí hlavně pojištění storno poplatků zájezdu, pojištění přerušení pobytu, pojištění nákladů na pořízení náhradních dokladů, ztráty zavazadel, náhradní dopravy nebo i takzvané pojištění právní ochrany ve sporu s cestovní kanceláří či přepravcem.

„Ve většině případů přitom platí, že pokud došlo ke kompenzaci nebo jinému plnění ze strany cestovní kanceláře, klientům nevzniká již nárok na náhradu nákladů za nevyčerpané zaplacené služby,“ upozorňuje Tereza Píchalová.

Důležité je vědět, co říká MZV ČR

Základní rada podle odborníků zní, aby Češi, kteří vyrážejí na dovolenou, vždy sledovali informace a doporučení Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV ČR). To proto, že má nejaktuálnější informace a jeho doporučení ovlivňují i přístupy jednotlivých pojišťoven ke klientům. Pojišťovny se totiž při posuzování nároku na pojistné plnění ze sjednaného pojištění vždy řídí vydaným doporučením/nedoporučením nebo varováním ze strany MZV ČR. To je určující i u plnění v případě živelních pohrom. 

Pojišťovna Kooperativa například v případě požárů na ostrově Rhodos uvedla: „Klienti, kteří jsou v ČR, mohou uplatnit škodu z pojištění STORNO a na Rhodos necestovat, protože jeden z důvodů pro možné uplatnění jsou i živelní pohromy nastalé v cílové destinaci. MZV ČR rozdělilo celé území Řecka do barevných oblastí a pro naše klienty je možno uplatnit škodu v případě, že měli cestovat do Řecka do červených a oranžových oblastí.“

V případě živelních pohrom v zahraničí proto patří v sektoru cestovního ruchu k nejočekávanějším sdělení ministra zahraničních věcí o tom, zda úřad doporučuje, či nedoporučuje cestovat do daných lokalit. Jde totiž o peníze, o hodně peněz.

Ne nadarmo pojišťovny klienty upozorňují na častou obecnou výluku z pojistných podmínek, pokud škodní událost nastala v souvislosti s nastoupením na cestu v době, kdy MZV ČR nebo obdobná instituce nedoporučuje cestovat do dané oblasti.

„Nárok na pojistné plnění může ovlivnit to, že vás má povinnost odškodnit cestovní kancelář nebo cestovní agentura, u které jste si zájezd zakoupili a která z důvodu vydaného nedoporučení MZV ČR cestovat do dané oblasti pro vás nemůže zájezd v dohodnutém rozsahu uskutečnit. Na takové případy se totiž naše cestovní pojištění nevztahuje,“ uvedli například zástupci Generali pojišťovny.

Kdo zaplatí škody

Největší spory mezi lidmi, jimž počasí zkazilo dovolenou, se neodehrávají mezi nimi a pojišťovnami, ale mezi nimi a cestovními kancelářemi. V tomto ohledu je zajímavé, že v rámci cestovního pojištění nabízejí pojišťovny svým klientům takzvané pojištění právní ochrany. V praxi to značí pomoc při řešení jejich oprávněných nároků vůči cestovní kanceláři.

Podle Terezy Píchalové proto nejsou důležité jen informace z ministerstva zahraničí, ale nutné je být i v kontaktu s cestovní kanceláří a v případě problémů s ní jednat o podmínkách storna zájezdu či změně destinace. Je v zájmu samotných cestovních kanceláří, aby se s klienty na kompenzaci dohodly.

To kvůli tomu, co říká občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.), ve kterém stojí: „Zákazník může před zahájením zájezdu od smlouvy odstoupit vždy, avšak pořadatel jen tehdy, byl-li zájezd zrušen nebo porušil-li zákazník svou povinnost.“

Paragraf 2533 pak uvádí: „Zákazník má právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. V takovém případě má zákazník právo na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd, nemá však právo na náhradu škody.“

Znění tohoto paragrafu nahrává mnoha pojišťovnám, protože například ztráty ze storna poplatků za zájezd v případě živelní pohromy neuhradí. Tyto pojišťovny pojištění storno poplatků za zájezd totiž svazují se zdravotními komplikacemi, vážnými rodinnými důvody nebo nenadálými škodami na majetku způsobenými živelní pohromou v místě bydliště apod.

Výjimky na trhu a nové typy pojištění

Najdou se ale i výjimky. Mezi ně patří například ČSOB pojišťovna, která v souladu s pojistnými podmínkami považuje například rozsáhlé požáry, jaké se odehrály v Řecku, za přírodní katastrofu. Kryje ji proto jak z pojištění stornopoplatků, tak z pojištění přerušení cesty. I to má však své podmínky.

„V rámci pojištění stornopoplatků předpokládáme, že se jedná o zájezdy, které se mají uskutečnit v dohledné době, kdy jsou požáry aktuální. Jako doklad budeme od klienta požadovat komunikaci s cestovní kanceláří, tj. vyjádření, že od cestovní kanceláře neobdržel náhradní zájezd nebo mu nebyly vráceny peníze za neuskutečněný zájezd,“ přibližují podmínky zástupci pojišťovny.

Ne vždy ale musí jít jen o takzvanou benevolenci pojišťoven vůči svým klientům. Na aktuální situaci, kdy není týdne, aby počasí nezamíchalo kartami nejednoho českého dovolenkáře, reagují pojišťovny už i změnami své nabídky.

„S ohledem na požáry ve Středomoří, které nutí tisíce turistů opouštět oblíbené dovolenkové destinace, jsme se rozhodli rozšířit nad rámec pojistných podmínek krytí pro storno a předčasný návrat z dovolené v případě požárů,“ představil nový produkt v minulých dnech obchodní ředitel BNP Paribas Cardif Pojišťovny Martin Steiner.

Ani v tomto případě ale nejde o „milodar“ pojišťovny. Klient si vše zaplatí, ale na věci je pozitivní to, že přesně ví, za co platí. U pojišťovny může žádat o náhradu nákladů v případě storna zájezdu nebo předčasného návratu z dovolené kvůli požáru, jehož vznik potvrdily místní nebo mezinárodními úřady, a to po zakoupení zájezdu.

„Pokud je klient nucen zrušit cestu kvůli požáru v jeho destinaci, která je součástí našeho cestovního pojištění, budeme proplácet až 85 % storno poplatků,“ doplnil Steiner.

Autor: Dan Tácha

Mzdová kalkulačka