Dohoda o provedení práce: Změny platné od 1. července. Na co nezapomenout?

Smlouva na DPP: Jaké změny a novinky platí od 1. července 2024

Smlouva na DPP: Jaké změny a novinky platí od 1. července 2024 Zdroj: Profimedia

Přestože plánované změny ohledně zdanění dohod o provedení práce se posunuly až na příští rok, tak již od července platí pro zaměstnavatele nabízející přivýdělek na dohodu o provedení práce přísnější administrativní povinnosti. Práce na dohodu o provedení práce je čím dál více přiblížena klasickému pracovnímu poměru. 

V případě, že je hrubá měsíční odměna zaměstnance pracujícího na dohodu o provedení práce 10 tisíc korun a méně, tak se z hrubé odměny neplatí sociální ani zdravotní pojištění. Pojistné neplatí ani zaměstnanec, ani zaměstnavatel. Standardní sazba povinného pojistného placeného zaměstnavatelem činí 33,8 procenta, takže hrubá odměna do limitu přináší zajímavou finanční úsporu. „Hrubá odměna do limitu nezakládá účast na nemocenském pojištění a ani se nehodnotí pro důchodové účely,“ uvádí Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars.

Nově se budou hlásit všichni zaměstnanci

Zaměstnavatelé přihlašovali do evidence ČSSZ pouze zaměstnance, kterým vznikla účast na pojištění, tedy s hrubou měsíční odměnou 10 001 korun a více. „Od července budou zaměstnavatelé na předepsaném formuláři každý měsíc zasílat rozhodné údaje o všech zaměstnancích pracujících na dohodu o provedení práce,“ upozorňuje Anna Kevorkyan, CEO pracovního portálu JenPráce.cz.

První termín? Do 20. srpna 2024

Nově budou zaměstnavatelé každý měsíc zasílat seznam všech zaměstnanců pracujících na dohodu o provedení práce, vždy do 20. dne následujícího měsíce. „Poprvé tedy do 20. srpna,“ upozorňuje Anna Kevorkyan.

Do formuláře „Výkaz DPP“ se budou uvádět zejména následující údaje:

  • jméno a příjmení,
  • rodné číslo,
  • datum nástupu do zaměstnání,
  • datum skončení zaměstnání,
  • výše příjmů.

Uvádět se budou veškeré příjmy na základě práce na dohodu o provedení práce, tedy i ve výši několika set korun.

Přihlášení všech zaměstnavatelů

Zejména někteří podnikatelé nabízeli práci pouze formou brigád na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou nezakládající účast na nemocenském pojištění. Tito podnikatelé se nově musí do 30. 7. 2024 přihlásit jako zaměstnavatelé u České správy sociálního zabezpečení a bude jim přidělen variabilní symbol. „Samotný způsob zdanění dohod o provedení práce se do konce roku 2024 nemění, změny nastanou až od ledna příštího roku,“ sděluje Gabriela Ivanco.

Formulář zašlete na ČSSZ snadno

„Výkaz DPP“ budou zaměstnavatelé zasílat elektronicky, stejně jako ostatní formuláře při komunikaci s ČSSZ, tedy zejména prostřednictvím ePortálu ČSSZ nebo datovou větou ze mzdového SW. Každoměsíční vyplnění formuláře nebude složité. „Stejný tiskopis se bude používat i pro případnou opravu údajů v původně zaslaném formuláři,“ dodává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

FLOW: Rozhovor s Janem Piskačem o vyhoření 

Video placeholde
Rozhovor s Janem Piskačem • e15

Lepší podmínky pro dohodáře

Dohody o provedení práce doznaly od října loňského roku řadu legislativních změn, jejichž cílem bylo zlepšit postavení zaměstnanců pracujících na dohodu o provedení práce. Pracovní podmínky zaměstnanců pracujících na dohodu o provedení práce se zlepšily. Pro většinu zaměstnanců je nejzásadnější změnou nárok na placenou dovolenou.

„Přístup zaměstnavatelů k nabízení zaměstnání na dohody o provedení práce po legislativních změnách je různý, pro letní brigády však má dohoda o provedení práce stále své přednosti, a to zejména nižší zdanění při hrubé odměně do limitu,“ dodává Anna Kevorkyan.