Nárok na dovolenou v roce 2024 podle zákoníku práce: Jaká platí pravidla?

Dovolená 2024 u práce na DPP, DPČ a HPP. Na co máte nárok? (ilustr.)

Dovolená 2024 u práce na DPP, DPČ a HPP. Na co máte nárok? (ilustr.) Zdroj: e15 (DALL-E)

Jaká jsou pravidla pro čerpání dovolené, jak na převod dovolené z loňského roku? Je možné odvolání z dovolené zaměstnavatelem a na co má nárok zaměstnanec? Můžete na dovolenou ve zkušební době? Jaké změny přinesl rok 2024 pro práci na dohodu v režimech DPP a DPČ? Jaká přesně platí pro dohodáře pravidla a na co mají nárok?

Čerpání dovolené určuje zaměstnavatel podle písemného rozvrhu. Rozvrh dovolených ještě neznamená, že v daném termínu má zaměstnanec dovolenou schválenou. Následně ještě zaměstnavatel určuje vlastní čerpání dovolené, a to buď nařízením dovolené zaměstnanci anebo schválením žádosti zaměstnance o poskytnutí dovolené v konkrétním termínu.  

Nárok na převod dovolené do následujícího roku

Umožnit čerpání dovolené musí zaměstnavatel do konce kalendářního roku, za který vznikl na dovolenou nárok. V zákonem stanovených případech lze nevyčerpanou dovolenou převést do následujícího roku. Žádosti o dovolenou zaměstnance zaměstnavatel sice nemusí vyhovět, při rozhodování však musí vzít v potaz oprávněné zájmy zaměstnance.

Existuje však i výjimka. „Neurčí-li zaměstnavatel termín přebývající dovolené do 30. června následujícího roku, máte právo si dny čerpání dovolené určit sami. Zaměstnavatel pak nesmí vámi zvolený termín změnit, což ovšem nebrání tomu, aby vás z dovolené odvolal,“ vysvětluje šéfka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová. Hraniční datum 30. června platí pro rozhodnutí o datu čerpání dovolené, k samotnému čerpání ale může dojít i později.

Právo zaměstnavatele dovolenou určit tím ale nezaniká, od 1. července toto právo mají oba – jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel. A pro oba také platí stejná pravidla – druhé straně musí oznámit čerpání alespoň čtrnáct dnů předem.

Dalším případem, kdy musí zaměstnavatel žádosti o dovolenou vyhovět, stanoví zákoník práce v § 217 odst. 5. „Požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, a zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět,“ stojí v citovaném ustanovení.

Odvolání z dovolené: Máte povinnost být k zastižení?

Zaměstnavatel má právo kdykoliv zrušit čerpání dovolené, především vyžadují-li to provozní důvody. Nesmí tak ale činit svévolně. Podle zákoníku práce může zaměstnavatel zaměstnance též z dovolené odvolat.

„Zaměstnanec není v žádném případě povinen být v době čerpání dovolené k zastižení a v praxi tak může být problematické danému zaměstnanci informaci o zrušení jeho dovolené doručit,“ podotýká Eduarda Hekšová.

Vzniknou-li zaměstnanci v souvislosti se zrušením dovolené, změnou doby čerpání anebo odvoláním z dovolené bez jeho zavinění náklady, je zaměstnavatel povinen je nahradit. Typicky půjde o zálohu na dovolenou nebo storno poplatky, případně další související náklady.

„Zaměstnanec je povinen náklady, které v souvislosti se zrušením dovolené vznikly, zaměstnavateli prokázat prostřednictvím dokladů o zaplacení. Jestliže zaměstnavatel odvolá zaměstnance z dovolené a je předpoklad, že se dotyčný na dovolenou ještě bude vracet, musí mu zaplatit obě cesty,“ uzavírá Hekšová.

Dovolená ve zkušební době

Zákoník práce nevylučuje, aby byla dovolená čerpána již ve zkušební době, není to však obvyklé. „Zkušební doba primárně slouží ke vzájemnému poznávání se mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pokud nastoupíte na zaměstnavatele s požadavkem dovolené čerpané hned druhý měsíc zkušební doby, zaměstnavatel vám nejspíš nevyhoví,“ míní advokát Ondřej Preuss, zakladatel služby Dostupný advokát.

Vyhoví-li zaměstnavatel žádosti o dovolenou ve zkušební době, je třeba myslet také na to, že o celodenní dovolenou se zkušební doba automaticky prodlužuje.

Dovolená u práce na dohodu (DPP a DPČ)

Od 1. ledna 2024 mají přímo ze zákona nárok na placenou dovolenou nejen zaměstnanci v pracovním poměru, ale i dohodáři. Podmínkou je, aby zaměstnanec na DPP (dohodu o provedení práce) nebo DPČ (dohodu o pracovní činnosti) odpracoval minimálně čtyřnásobek stanovené týdenní pracovní doby, která je v zákoně pro dohodáře stanovena fikcí na 20 hodin týdně. Zároveň musí být naplněn i druhý předpoklad – nepřetržité trvání dohody po dobu 28 dnů po sobě jdoucích.

Dovolenou následně vypočítáme jako počet celých odpracovaných násobků týdenní pracovní doby (TPD, 20 hodin týdně) : 52 * 20 * výměra dovolené. Nárok na dovolenou v hodinách se vždy zaokrouhlí na celé hodiny nahoru.

Nárok na dovolenou u dohod konaných mimo pracovní poměr - příklady výpočtu:

Dlouhodobý přivýdělek při studiu VŠ

  • Student si přivydělává na DPČ, kterou má uzavřenou na dobu neurčitou. Pracuje v rozsahu 8 hodin týdně, a to pravidelně dvakrát za týden po dobu 4 hodin. Za kalendářní rok 2024 odpracuje pro účely dovolené celkem 416 hodin. Jeho výměra dovolené činí 4 týdny.
  • Výpočet dovolené: Zaměstnanec odpracoval dvacetinásobek fiktivní dvacetihodinové TPD (416 : 20 = 20,8). Vznikne mu právo na 31 hodin dovolené (20/52 x 20 x 4 = 30,77).

Třítýdenní brigáda v rychlém občerstvení na DPP

  • Zaměstnanec uzavřel DPP od 1. do 25. března 2024 a odpracoval 82 hodin.
  • Zatímco podmínka odpracování alespoň čtyřnásobku fiktivní dvacetihodinové TPD splněna byla, druhá z podmínek, tedy aby dohoda trvala alespoň 28 po sobě jdoucích kalendářních dnů v tomto případě splněna není. Nárok na dovolenou tedy nevznikne.

Brigáda v supermarketu přes letní prázdniny na DPP

  • Student o letních prázdninách pracuje na základě DPP v supermarketu v rozsahu 300 hodin. Jeho výměra dovolené činí 4 týdny.
  • Zaměstnanec odpracoval patnáctinásobek fiktivní dvacetihodinové TPD (300 : 20 = 15), za což mu vnikne právo na 24 hodin dovolené (15/52 x 20 x 4 = 23,08).
  • Pokud tyto hodiny nevyčerpá, budou mu při skončení DPP proplaceny.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

VIDEO: Jsme potomci paranoidních předků. Uklidnit mysl je těžké, říká lektor mindfulness Dvořák pro pořad FLOW

Video placeholde
Rozhovor s odborníkem na mindfulness Michalem Dvořákem pro FLOW • e15