Žádost o příspěvek na bydlení - formulář, podmínky, hypotéka | e15.cz

Příspěvek na bydlení 2020: Jaké jsou aktuální změny?

Pražské Jižní Město
Pražské Jižní Město
• 
ZDROJ: Štěpán Bruner

Romana Rybová, Kamila Ondráčková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Příspěvek na bydlení je dávkou, která pomáhá rodinám nebo jednotlivcům, pokud nevychází se svými příjmy. Příspěvek by měl pomoci pokrýt náklady na bydlení. Neznamená to ale, že by na dávku dosáhl každý, kdo má malý příjem. Pochopitelně to má své podmínky.

O příspěvek na bydlení může žádat jen jedna osoba z domácnosti. Zohledňovány budou příjmy celé domácnosti.

Kdy mohu o příspěvek na bydlení požádat?

O tuto dávku můžete žádat, pokud jste vlastníkem nebo nájemníkem bytu či domu a vaše výdaje na bydlení přesáhnou 30 procent vašich čistých příjmů. V Praze je to 35 procent. Pozor. Pro výpočet nároku příjmů se posuzují všechny osobnosti, které v domácnosti žijí.

Co se počítá mezi příjmy?

Rozhodující jsou příjmy a náklady na bydlení za předchozí kalendářní čtvrtletí. Pokud tedy budete žádat v listopadu, budete dokládat příjmy a výdaje na bydlení za červenec, srpen a září. Mezi vaše příjmy se počítá například i přídavek na dítě nebo rodičovský příspěvek či důchod. Mimo to třeba i alimenty. Pokud jsou tedy uhrazené, počítají se do příjmů, tudíž se musí dokládat i jejich výše. Nárok na dávku může ovlivnit i brigáda.

„Příjem z brigády ovlivňuje nárok a výši příspěvku na bydlení. Příjem se pro tuto dávku započítává za předcházející kalendářní čtvrtletí. Pouze u nezaopatřených dětí se nezapočítává tento příjem za období letních prázdnin, tj. za měsíce červenec a srpen,“ vysvětluje Vladimír Dostálek, tiskový mluvčí MPSV. Nárok na výplatu dávky vzniká dnem podání žádosti a nárok lze uplatnit max. 3 měsíce zpětně.

Náklady na bydlení

Náklady na bydlení tvoří u nájemních bytů nájemné a výdaje za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu a u družstevních a bytů vlastníků tzv. srovnatelné náklady. Dále se do nich zahrnují výlohy za energie, vodné a stočné, odpady a vytápění. Připravte se na to, že náklady na bydlení musí být vždy rozepsány na jednotlivé položky, které se prokazují podrobným rozpisem.

Příspěvek na bydlení - kalkulačka >>>

Výše nákladů srovnatelných s nájemným u bytů vlastníků a družstevních bytů činí pro letošek částku:

  • jedna osoba: 2128,-       
  • dvě osoby: 2912,-    
  • tři osoby: 3808,-     
  • čtyři osoby a více: 4592,-      

Pokud jste v bytě či domě žili celé čtvrtletí před žádostí, budou vám úředníci počítat skutečné náklady, které jste měli. Jestliže jste zde nežili, bude započteno 80 procent normativních nákladů na bydlení. Jestliže jste pobírali příspěvek na bydlení v předchozím bytě, můžou vám být započteny náklady z minulého bydliště (v případě, že jde stále o stejnou skupinu posuzovaných osob).

Co jsou to normativní náklady?

Jde o zákonem stanovené průměrné náklady na bydlení. Ty každoročně stanovuje svým nařízením vláda. Jsou stanoveny podle velikosti obce  počtu lidí v domácnosti. Při výpočtu příspěvku na bydlení se použijí dvakrát.

Nejprve při výpočtu nároku na příspěvek: abyste ho dostali, nesmí vaše 30 (v Praze 35) procent příjmů vaší domácnosti tyto náklady překročit. A pak při výpočtu samotného příspěvku: pokud jsou reálné náklady vaší domácnosti na bydlení vyšší než náklady normativní, použijí se při výpočtu ty normativní.

Nominální náklady pro letošek u nájemních bytů (Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč):

Počet osob v rodině Praha více než 100 000 obyvatel

50 000 

- 99 999 obyvatel

10 000 

-49 999 obyvatel

do 9 999

obyvatel

jedna 8 577 6 821 6 502 5 548 5 374
dvě 11 929 9 525 9 089 7 783 7 545
Tři 15 953 12 810 12 239 10 531 10 220
Čtyři a více 19 617 15 827 15 138 13 079 12 703

Kalkulačka čisté mzdy >>>

Nominální náklady u družstevních a vlastních bytů:

Počet osob v rodině Praha více než 100 000 obyvatel

50 000 

- 99 999 obyvatel

10 000 

-49 999 obyvatel

do 9 999

obyvatel

jedna 4 872 4 872 4 872 4 872 4 872
dvě 6 953 6 953 6 953 6 953 6 953
Tři 9 461 9 461 9 461 9 461 9 461
Čtyři a více 11 769 11 769 11 769 11 769 11 769

Příspěvek na bydlení a insolvence nebo hypotéka

„V rámci všech nepojistných dávkových systémů platí obecně zásada, že tyto dávky nelze poskytovat na úhradu dluhů osoby a ani se k dluhům osoby nepřihlíží. Znamená to, že se pro účely nepojistných sociálních dávek započítávají celkové příjmy, i když jsou snížené z důvodu exekuce nebo se z těchto příjmů hradí např. hypotéka,“ říká Vladimír Dostálek.

Jak o příspěvek na bydlení požádat?

Jde o dávku státní sociální podpory, žádat tedy budete na úřadu práce. Budete vyplňovat formulář Žádosti o příspěvek na bydlení, Doklad o výši nákladů na bydlení. V něm budete podrobně vypisovat náklady na bydlení, jak bylo výše uvedeno. Co se týče nájemného, jeho výši vám musí potvrdit majitel bytu nebo bude stačit výpis účtu, ze kterého nájem platíte. A v neposlední řadě po vás budou chtít Doklad o výši čtvrtletního příjmu. Pokud vše dopadne a příspěvek vám bude přiznán, budete jej dostávat každý měsíc. Vyplacen může být i zpětně. Až za jedno čtvrtletí. Maximální výše příspěvku na bydlení může dosáhnout až 19 617 korun.

Změnily se podmínky příspěvku na bydlení v důsledku pandemie koronaviru?

V souvislosti s pandemií COVID-19 byla přijata úprava, že příjemci pobírající příspěvek na bydlení v 1. čtvrtletí nemuseli dokládat pro 2. čtvrtletí své příjmy a náklady na bydlení pro účely nároku a výše příspěvku na bydlení. U nových žádostí se vychází pro účely nároku a výše příspěvku na bydlení z příjmů a nákladů na bydlení za minulé kalendářní čtvrtletí. Neeviduje se zvýšený počet žádostí o příspěvek na bydlení v období nouzového stavu ve spojení s pandemií COVID-19.

Změny od července 2020

Od 1. července 2020 došlo ke zpřísnění. Změnil se totiž okruh společně posuzovaných osob, které žijí v domácnosti. Do společných příjmů se započítávají všechny osoby, které v domácnosti žijí. Doposud to bylo tak, že v domácnosti musí mít trvalý pobyt. To už teď neplatí. Stačí, že zde tyto osoby žijí. 

 

Autor: Romana Rybová, Kamila Ondráčková

Mzdová kalkulačka