Výchovné k důchodu: Sedm případů, kdy vám příspěvek penzi nezvýší

O výchovné 500 Kč za děti lze žádat od září (ilustrační foto)

O výchovné 500 Kč za děti lze žádat od září (ilustrační foto) Zdroj: Profimedia

Od ledna příštího roku se mnoha penzistům zvýší měsíční částka důchodu o 500 Kč za každé vychované dítě. Nárok však nebudou mít všichni penzisté. Podívejme se v praktických příkladech, kdo výchovné nedostane.

Za každé vychované dítě náleží v roce 2023 zvýšení procentní výměry důchodu o 500 Kč, přičemž nárok na výchovné má vždy pouze jeden z rodičů, který o dítě pečoval více, takže zákonnou podmínku péče o dítě splní většinou ženy.

Při výchově tří dětí se tak měsíční částka důchodu zvýší o 1 500 Kč. Nárok na zvýšení důchodu mají i penzistky, které odešly do předčasného důchodu nebo příjemkyně důchodu, které stále pracují. Měsíčně vydělaná částka během pobírání starobního důchodu přitom nemá žádný vliv na výši výchovného na děti k důchodu. Kdy však nárok na výchovné k důchodu nenáleží? 

Důchodový věk bez nároku na důchod

Paní Denisa dosáhne v únoru příštího roku řádného důchodového věku a vychovala dvě děti. Ke dni dosažení řádného důchodového věku však nesplní zákonnou podmínku ohledně minimální doby pojištění v rozsahu 35 let, proto není paní Denise ke dni dosažení řádného důchodového věku starobní důchod přiznán. Paní Denisa tedy nedostane výchovné k důchodu, které se samostatně nevyplácí.

Kalkulačka: Důchodový věk >>> 

Většina mužů

Pan Zdeněk i paní Hana jsou již přes pět let ve starobním důchodu. Paní Haně se její starobní důchod zvýší z důvodu výchovného automaticky od ledna 2023, a sice o 1 000 Kč (vychovala dvě děti). Pan Zdeněk na výchovné nemá nárok, výchovné náleží pouze jednomu z rodičů.

Kdo nepodá žádost

Paní Marie dosáhne řádného důchodového věku v dubnu příštího roku. Automaticky se výchovné k důchodu připočte pouze ženám, které odešly do starobního důchodu do konce roku 2022 a přitom při stanovení důchodového věku uplatnily péči o děti. Paní Marie odejde do starobního důchodu až v průběhu příštího roku, a proto si musí o výchovné k důchodu požádat současně s podáním žádosti o důchod.

Paní Marie to sama od sebe neučiní, proto by na výchovné k důchodu neměla nárok, na tuto skutečnost je však paní Marie upozorněna při podání žádosti o důchod, a proto nakonec o výchovné nepřijde. Požádat si o výchovné na děti při sepisování žádosti o důchod nesmí zapomenout zejména muži, kteří splňují zákonnou podmínku péče o děti. 

Video placeholde
Z(a)tracená čísla 5. díl • Videohub

Příjemce invalidního důchodu

Paní Monika je v invalidním důchodu prvního stupně a do dosažení řádného důchodového věku jí ještě 7 let chybí. Paní Monika vychovala dvě děti, tato skutečnost však nebude mít vliv na měsíční částku jejího invalidního důchodu. Výchovné na děti zvyšuje pouze starobní důchod, a tato skutečnost bude zohledněna při budoucím výpočtu starobního důchodu paní Monice. 

Příjemce pozůstalostního důchodu

Vdova Romana pobírá vdovský důchod po zemřelém manželovi. Paní Romana pečuje o dvě děti, které navštěvují základní školu, proto paní Romaně náleží vdovský důchod i po uplynutí základní jednoroční lhůty. Paní Romaně se její měsíční vdovský důchod z důvodu výchovného nezvýší. Paní Romaně se výchovné zohlední až při výpočtu jejího vlastního starobního důchodu. Vdovský důchod paní Romany i sirotčí důchody obou dětí se však samozřejmě od ledna příštího roku zvýší z důvodu zákonné valorizace, na kterou mají automaticky nárok všichni příjemci státního důchodu. 

Práce na procenta

Paní Zuzana dosáhla řádného důchodového věku v květnu 2022, ale do starobního důchodu neodešla a stále pracuje. Do starobního důchodu chce odejít později, přičemž z důvodu přesluhování bude její měsíční důchod následně vyšší. Práce na procenta zvýší její měsíční státní důchod. Samostatně důchodové výchovné dostávat nelze. Paní Zuzana obdrží výchovné, jakmile si v budoucnu o starobní důchod požádá.

Kalkulačka: Starobní důchod 2022 >>> 

Příjemce předdůchodu

Paní Milena obdržela v práci výpověď, během nároku na podporu v nezaměstnanosti, se jí nepodařilo najít nové pracovní uplatnění. Vzhledem k tomu, že paní Milena nechce odejít do trvale kráceného předčasného důchodu, tak se rozhodla tři roky před dosažením řádného důchodového věku čerpat vlastní naspořené finanční prostředky v doplňkovém penzijním spoření formou předdůchodu.

Paní Mileně se její měsíční předdůchod z důvodu výchovy dvou dětí nezvýší. V předdůchodu jsou čerpány vlastní naspořené peníze a tuto částku nelze zvýšit formou výchovného. Jakmile si však v budoucnu paní Milena o starobní důchod požádá, tak bude mít nárok i na výchovné na děti, které se jí při výpočtu jejího starobního důchodu zohlední.