Kdy odejít do důchodu: Důchodový věk v příkladech

Odchod do důchodu. Jaký bude váš důchodový věk? (ilustrační obr.)

Odchod do důchodu. Jaký bude váš důchodový věk? (ilustrační obr.) Zdroj: Profimedia

Důchodový věk se v Česku postupně prodlužuje a sjednocuje na 65 let, aktuálně se navíc uvažuje o jeho dalším zvýšení. Podívejme se na několika praktických příkladech, co všechno ovlivňuje výpočet důchodového věku. 

Důchodový věk v Česku není pro všechny stejný, záleží na ročníku narození a u žen ještě stále na počtu vychovaných dětí. Kdo se však narodil začátkem ledna má důchodový věk přesně jako ten, kdo se narodil v prosinci daného roku (u žen při stejném počtu dětí).

Aktuální důchodový věk podle roku narození

V přiložené tabulce máme pro názornost uveden důchodový věk vybraných ročníků narození. Případné zvýšení důchodového věku by se velmi pravděpodobně týkalo až mladších občanů, než jsou uvedeni v tabulce.

Rok narozenímužiženy dle počtu dětí
0123 a 45 a více
195863r+10m63r+10m62r+861r+2m59r+8m58r+4m
195964r64r63r+2m61r+8m60r+2m58r+8m
196064r+2m64r+2m63r+8m62r+2m60r+8m59r+2m
196164r+4m64r+4m64r+2m62r+8m61r+2m59r+8m
196264r+6m64r+6m64r+6m63r+2m61r+8m60r+2m
196364r+8m64r+8m64r+8m63r+8m62r+2m60r+8m
196464r+10m64r+10m64r+10m64r+2m62r+8m61r+2m
196565r65r65r64r+8m63r+2m61r+8m
196665r65r65r65r63r+8m62r+2m

 

Důchodový věk, ale bez nároku na starobní důchod

Pan Zdeněk dosáhne v dubnu řádného důchodového věku, ale starobní důchod mu nebude přiznán. Bez získání alespoň minimální doby pojištění nelze starobní důchod dostávat na účet ani při dosažení řádného důchodového věku. Minimální doba pojištění činí 35 let, přičemž pan Zdeněk získal dobu pojištění v rozsahu 33 let.

Kalkulačka: Starobní důchod 2023 >>>

Dosažení důchodového věku není důvodem k výpovědi

Paní Monika dosáhne za tři týdny řádného důchodového věku, její zaměstnavatel chce s paní Monikou již ukončit pracovní poměr. Dosažení důchodového věku samozřejmě není výpovědním důvodem. Z důvodu dosažení důchodového věku pracovní poměr nekončí. Zaměstnavatel musí s paní Monikou ukončit pracovní poměr v souladu se zákoníkem práce.

Předčasný důchod je možný v 60 letech

Pan Rostislav je narozen 10. 6. 1963. Řádný důchodový věk pana Rostislava je vyšší než 63 let, proto může pan Rostislav dle aktuálně platné legislativy do předčasného důchodu odejít nejdříve v 60 letech.

Do předčasného důchodu může pan Rostislav odejít nejdříve 10. 6. 2023. Kdo však má důchodový věk nižší než 63 let, což jsou aktuálně pouze ženy s více dětmi, ten může do předčasného důchodu odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku.

Zaplacená částka pojistného nemá vliv na důchodový věk

Paní Markéta vydělávala po celý život nadstandardně, přibližně čtyřnásobek průměrné mzdy. Na sociálním pojištění tedy paní Markéta zaplatila vysoké částky. Paní Ludmila naopak pracovala po celý život přibližně za minimální mzdu.

Obě paní se narodily v roce 1963 a vychovaly dvě děti, mají tedy shodný důchodový věk 63 let a 8 měsíců. Částka zaplaceného sociálního pojištění během produktivního věku nemá žádný vliv na důchodový věk.

Důchodový věk nepřináší daňové výhody

Podnikatel Jaroslav je v řádném důchodovém věku a z příjmu musí odvádět standardně daň z příjmu jako ostatní podnikatelé. V řádném důchodovém věku nejsou žádná omezení ohledně zaměstnání nebo podnikání, lze tedy mít i nadprůměrné příjmy.

Výdělečně činní důchodci však nemají nárok na žádnou speciální daňovou slevu nebo odpočitatelnou položku. Pro zaměstnané nebo podnikající důchodce platí i stejné daňové sazby. Dosažení řádného důchodového věku tak nepřináší žádnou úlevu na dani z příjmu fyzických osob.

I v důchodovém věku náleží odstupné

Zaměstnankyně Ivana je v řádném důchodu, přesto při obdržení výpovědi obdržela od zaměstnavatele odstupné. Jestliže zaměstnanec v důchodovém věku obdrží výpověď pro důvod, na kterém nenese vinu, tj. nejčastěji pro nadbytečnost dle zákoníku práce, potom má nárok na odstupné dle zákoníku práce ve stejném rozsahu jako ostatní zaměstnanci.

Kalkulačka: Odchod do důchodu >>>